Leer om NEE te sê

Markus begin sy weergawe van Jesus en Sy bediening met ‘n genesingsdiens; die uitdryf van duiwels uit ‘n man in die sinagoge en die genesing van Petrus se skoonma in Kapernaum. Daardie selfde aand het mense al die siekes en duiwelbesetenes na Jesus toe gebring. Die hele dorp was voor die deur en Jesus het baie gesond gemaak.

Geen wonder dat die dissipels die volgende oggend na Jesus toe kom en sê dat almal Hom soek nie! Dis duidelik dat die hele dorp gehoor het van Jesus se wonderwerkende krag om te genees en hulle wou ‘n herhaling van die vorige dag hê. Jesus het egter ‘nee’ gesê. Dit was seker vir die dissipels ‘n skok toe Jesus sê: “Kom ons gaan na die buurdorpe dat ek daar ook kan preek. Ek het vir hierdie doel gekom.”

Dit is die eerste, maar definitief nie die laaste keer wat dit in die evangelies aangeteken is dat Jesus ‘nee’ gesê het nie.

Hoekom het Jesus ‘nee’ gesê? Hy het tog die vermoë gehad om meer mense te genees. Hy het seer sekerlik die begeerte gehad om die mense se pyn te verlig. Alhoewel Hy hulle sou wou genees, het Hy geweet dat Sy tyd op aarde beperk was om Sy doel te bereik. Hy het nie aarde toe gekom net om siekes gesond te maak en Homself te openbaar nie. Hy het aarde toe gekom om die evangelie te verkondig as voorbereiding van Sy kruisdood. Jesus was goed bewus van Sy doel en daarom kon hy ‘nee’ sê vir goeie dinge, sodat Hy op die belangrike rede kon fokus hoekom Hy aarde toe gekom het.

As Jesus nie vir alles kon ‘ja’ sê nie, kan ons dit ook nie doen nie.

Ek en jy het beperkte tyd en bronne. As ons die tyd wat ons oor het ten volle wil gebruik, moet ons spesifiek weet waarvoor God ons geroep het en vir party geleenthede ‘nee’ sê, selfs die goeies wat ons aandag van ons opdrag aflei.

Onthou, jy lewe vir ‘n spesifieke rede! Ek bid dat die skrifgedeeltes wat jy tans dalk ondersoek, jou sal uitdaag om die tyd wat ons oor het slim te gebruik. Ons moet die laaste ure gebruik om God en ander lief te hê, en dissipels van Jesus Christus te maak deur ons voorbeeld.