Om eer te betoon

Hoe beweeg ons verby die uitstuur van deugde seine tot by die uitleef van daardie deugde waarvoor God ons roep? Ons moet eerstens van die deugde identifiseer wat nie vandag in ons samelewing so algemeen is nie — en ons begin met eerbaarheid. 

Dit is baie maklik om mense te eer wat eerbare lewens lei, maar wat van leiers wat nie eerbaar is nie?

Al is dit hoe moeilik, is ons geroepe om eer te betoon, selfs voordat iemand eerbaar lewe. Trouens, deur eer te betoon, help mense dikwels om in die proses meer eerbaar te word. 

Dit kom regdeur die Skrif voor, maar dis veral duidelik in Dawid se verhaal. As ‘n jong skaapwagter het Dawid die reus, Goliat, verslaan en is hy later as koning oor Israel gesalf. Dit was egter jare later wat sy roeping eers ‘n werklikheid geword het.

God het Saul gesalf as Israel se eerste koning, maar mettertyd het Saul trots geword en was hy in die openbaar aan God ongehoorsaam. Hy het Dawid as kompetisie gesien en ook verskeie kere probeer om hom dood te maak, alhoewel Dawid hom altyd getrou gedien het. 

Dawid het dus voor ‘n onregverdige leier te staan gekom wat hom as ‘n bedreiging gesien het. Terselfdertyd het Dawid geweet God het hom geroep om eendag Saul se rol in te neem. 

Stel jou Dawid se verknorsing voor toe hy nie net een keer nie, maar twee keer die geleentheid kry om Saul dood te maak. Al sy raadgewers wou hê hy moet dit doen. Op daardie stadium was hy letterlik op die vlug omdat Saul hom wou dood hê. 

En tog — Dawid het aan Saul eer betoon deur te weier om hom skade aan te doen en het hy vir die manne gesê: 

” … Mag die Here my daarvan bewaar dat ek my hand teen my koning, die gesalfde van die Here, oplig, want hy is die gesalfde van die Here.” 1 Samuel 24:7 AFR83 

Dawid het geweet dat iemand anders se sonde nie jou eie regverdig nie. Al was Saul verkeerd, was hy nogtans die gesalfde leier van God. Dawid was steeds geroepe om te dien, gehoorsaam te wees en eer te betoon. 

Jou omstandighede is dalk nie so dramaties soos Dawid s’n nie, maar jy het ‘n keuse om eer te betoon of te weerhou.

Al is die versoeking hoe groot om eer van iemand te weerhou deur oor die persoon te skinder, ongehoorsaam te wees, te kritiseer of te ondermyn, kan ons tog ‘n belangrike les van Dawid leer: Iemand anders se foute moenie jou getrouheid ontwrig nie. 

Die eer wat Dawid betoon het, het gelei tot ‘n verandering by Saul. Dit het nie elke faset van Saul se karakter reggemaak nie, maar dit het die vrug van Dawid s’n gewys. So het Saul gereageer: 

“Toe begin Saul hard huil en hy sê vir Dawid: ‘Jy is ‘n beter man as ek, want jy het aan my goed gedoen en ek het jou kwaad aangedoen. Jy het so pas duidelik getoon watter weldaad jy my bewys het deurdat jy my nie doodgemaak het toe die Here my in jou hand oorgegee het nie.'” 1 Samuel 24:18-19 AFR83

Wanneer ons eer betoon, inspireer dit ander om eerbaarder te lewe en dit is tot eer van God. 

Deur eer te betoon beteken nie dat jy nooit vir jouself standpunt kan inneem nie of jouself uit ‘n toksiese omstandigheid kan verwyder nie, maar dit beteken wel dat jy die ware deug van eerbaarheid uitleef soos die Skrif aan ons voorhou: 

“Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld.” Romeine 12:10