Genade en Waarheid

Ons leef in ‘n wêreld van individuele klaskamers, want ons word geleer deur die belewenisse van ander mense. Sommige het al traumatiese ervarings deurgemaak en deur God se genade het ons oorleef, is ons verlos en in Christus nuut gemaak! Dis nie so vir almal nie. Die einste pyn en onrus wat sommige ondervind het, is wat hulle van God af laat wegdraai het. As gevolg daarvan, sal hulle uitkyk baie anders wees as dié van ons wat volgelinge van Jesus is. 

Wanneer mense oor ons pad kom wat anders glo as ons, moet ons onthou dat ons Jesus verteenwoordig en ons kan die katalisator wees wat God gebruik om hulle lewens te verander. Dis waar die waarheid, bedek deur genade, ter sprake kom.

Dikwels, as mense nie met jou saamstem nie, word jy kwaad en wil jy jou geloofsoortuiging en selfs vir God verdedig.

In sulke oomblikke kan en moet ons die waarheid spreek, maar ook terselfdertyd die Heilige Gees toelaat om ons te lei, sodat ons nie sal swig voor ons sondige begeertes nie. Wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, sal ons sy vrug openbaar: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 

Wanneer ons in ‘n bespreking betrokke raak met iemand wat ‘n ander geloofsoortuiging as ons het, is dit in orde om te erken dat ons nie al die antwoorde het nie. As volgelinge van Jesus weet ons nie alles oor God nie. As ons het, sou ons Hy gewees het. Pastoor Andy Stanley sê: “Jy hoef nie alles te verstaan om in iets te glo nie.”

Wees net eerlik en sê dat jy nog leer en besig is om in jou geloof te groei.

Die mense in ons lewens met wie ons nie eintlik saamstem nie, maak ons uiteindelik sterker. As ons net mense in ons lewens toelaat met wie ons saamstem, sal ons nie uitgedaag word nie. Soos wat ons van ander mense leer, is dit ook in orde as ons standpunt omtrent iets verander. Dalk hoor ons iemand se standpunt oor ‘n politieke kwessie, wat van ons s’n verskil, maar besluit dat ons eintlik saamstem.

As volgelinge van Christus moet ons net onthou dat ons nie ons eie weergawe van die waarheid kan aanhang nie, want dis nie waartoe God ons geroep het nie. Ons moet altyd ‘n Goddelike perspektief behou.

Ons moet volgens Sy waarheid leef. 

Is ons, as volgelinge van Jesus, nie dalk so passievol oor ons geloofsoortuiging oor sekere onderwerpe, dat ons vergeet dat ons veronderstel is om ander lief te hê nie?

Ons mis die doel as ons meer besorg is oor ons eie standpunt as om die mense lief te hê vir wie God sy Seun gestuur het om voor te sterf. Sulke begeertes kan nie opweeg teen ons geestelike roeping nie. As dit gebeur, vereer ons wêreldse sake in plaas daarvan om ons hemelse Vader te verheerlik.

Wie is ek?

Om tyd te spandeer om jou sterkpunte en gawes te identifiseer, maak dit nie net makliker om geleenthede te herken en dan te gebruik nie, maar sal jou ook van afguns verlos. God het jou nie gemaak om jou mede-werker te wees wat beter is met openbare praatjies of jou fietsry vennoot wat altyd ‘n beter tyd as jy opstel nie. Hy het jou uniek gemaak en gawes gegee vir die werk wat hy vir jou in gedagte het.

Hier is ‘n raamwerk om jou te help om jou unieke D.E.S.I.G.N. te identifiseer.

  • Dryf: Wat maak jou opgewonde? Wat dryf jou?
  • Ervarings: Watter ervarings maak jou uniek tussen ander mense?
  • Spiritualiteit: Hoe maak jy die beste kontak met God?
  • Impak: Op watter platform voel jy die meeste genoodsaak om ‘n impak te maak?
  • Gawes: Wat doen jy graag herhaaldelik en suksesvol?
  • Natuur: Wat behels jou persoonlikheid? Ekstrovert, introvert, gestruktureerd, spontaan?

PROBEER DIT VANDAG DOEN

Skryf jou antwoorde op elk van die D.E.S.I.G.N. vrae neer. Bid dat God hierdie week geleenthede oor jou pad sal bring om hierdie gawes vir hom te kan gebruik.