Wanneer jy wonder

Uithouvermoë is nie net die vermoë om ‘n moeilike ding te verdra nie, maar om dit in heerlikheid te verander. – William Barclay, Skotse predikant. 

Ek weet nie wat jy deurgaan of wat jy alreeds oorleef het nie. Maar ek weet dit: ons God is ‘n goeie God wat ons genoeg liefhet om Sy dierbare Seun te offer, die grootste geskenk wat Hy ons kon gee, net sodat ons Hom kan ken, net sodat ons Hom op aarde kan verheerlik, net sodat ons die ewigheid saam met Hom in die hemel kan spandeer. 

Hy het ons so lief.

Ons is in staat om Hom lief te hê – of enigiemand anders – net omdat Hy ons eerste liefgehad het. Wanneer moeilike dinge gebeur, en die beste wat jy kan doen is om te wil glo, is dit genoeg? Ek wil jou graag aanmoedig, Moenie ophou om te wil glo nie. 

Laat daardie vonk van hoop toe om te groei deur te vertrou dat God reg langs jou is. Bid en vra God om jou te help om jou ongeloof te oorkom. Soos Habakuk, vra jou vrae en wees dan bereid om na God se reaksie te luister. 

My gebed is dat jy sal groei om die soort geloof van Habakuk te hê wat ons in hoofstuk 3 sien. Maar die saak staan so: jy kan nie ‘n hoofstuk 3 -tipe geloof hê voordat jy nie ‘n hoofstuk 1 – tipe vraag en ‘n hoofstuk 2 – tipe wagperiode het nie. God doen dikwels meer geestelike dinge in die vallei as op die bergtop. 

Ek het nie al die antwoorde op jou vrae nie. Maar aangesien ek God lief het en Christus vir meer as drie en twintig jaar al dien, is dit wat ek kan sê:

Ek het al genoeg gisters saam met Jesus gewandel om hom met al my môres te vertrou. 

Wil jy nader aan God groei? Wil jy daardie intimiteit met Hom hê, meer as wat jy ‘n gemaklike, maklike, probleemvrye lewe wil hê? Moet dan nooit ophou om te wil glo nie. 

Jy kan hoop in die donker tye hê. Want soos jy groei en God leer ken, sal Hy selfs nog meer van Sy liefde, Sy getrouheid en Sy genade openbaar. En met verloop van tyd sal jy besef, glo en vashou daaraan dat, wanneer die lewe moeilik is, God steeds goed is. 

Vader, ek glo U is goed, en ek is gereed om steeds nader en nader aan U te groei. Ek is hierin vir die langtermyn.