Die Regte Fondament

In Matteus 7:24-29 gee Jesus onderrig oor die fondament waarop ons ons lewens bou. Hy sê dat elkeen wat Sy woorde hoor en daarvolgens handel, wys is. So iemand het die fondament op rots gebou wat nie ineenstort wanneer die storms kom nie. Wie egter na Sy woorde luister en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand bou en dit heeltemal verwoes is toe die stortreën gekom en winde daarteen gewaai het.  

Ons het almal ons lewens op ‘n fondament gebou. Die vraag is egter, watter soort? 

A – Bou ons ons lewens op die hoop en drome van ander? Wanneer ons probeer om ander gelukkig te maak — selfs as dit beteken dat ons nie meer getrou aan ons oortuigings bly nie — is ons fondament op daardie mense gebou. Dit is ‘n gevaarlike plek, want mense verander en wanneer dit gebeur dan verkrummel ons fondament.

B – Plaas ons ons vertroue in die kortstondige wat gou verbygaan? Indien ons hoop in materiële genietinge en ‘n fisieke voorkoms is, dan sal ons beslis teleurgesteld wees en ons lewens ontwrig word. Dis omdat ons finansies en voorkoms kan verander. 

C – Soek ons sekuriteit en krag in die weë van die wêreld? As ons ons vertroue plaas in wat die wêreld bied, sal ons fondament altyd rondskuif. Die geloofstelsel waaraan baie in ons samelewing vashou, verander na gelang van mense se begeertes. 

D – Of het ons onsself stewig in Jesus Christus geplant? Indien ons fondament nie stewig en ferm is nie, sal ons “huis” niks hê om op te staan nie. As ons fondament op die tydelike gebou is, sal dit ineenstort sodra die “tydelike” verander. As ons egter in God se waarheid gegrondves is en daarna strewe om Jesus ons hele lewe te maak, kan swaarkry en hartseer maar kom, want ons het ‘n fondament wat nie beweeg nie. Natuurlik sal ons lewens of “huis” soms herstel nodig hê en stukke mag dalk selfs afbreek, maar omdat ons veilig in Jesus is, kan ons ons lewens herbou op die hoop wat ons in Hom het. 

Staan tyd af om te ontleed waarop jou fondament gebou is. ‘n Manier hoe jy dit kan doen, is om jouself die volgende vrae af te vra:

  • Indien iemand wat ek liefhet misluk of ‘n droom verloor, veroorsaak dit dat my wêreld verkrummel?
  • Wanneer my liggaam verander weens ouderdom, ontstel dit my of raak ek depressief?
  • As my aftree-belegging nie floreer nie, voel ek nog steeds veilig?

Indien jy ontdek dat jou fondament op enigiets anders as Jesus Christus gebou is, is dit nie te laat om te herbou nie. Solank jy asem in jou longe het, is daar altyd ‘n geleentheid om ons lewens te verander en ten volle tot sy eer te lewe. 

God is getrou

Dit is al gesê dat hoop soos suurstof is vir die siel. Ons moet kan glo iemand sal ons help, dat omstandighede reg sal uitwerk, dat drome regtig waar kan word en dat God goeie dinge vir ons beplan.

Sonder hoop het ons niks wat ons in ons binneste lewend hou nie. Ons word moedeloos, gooi tou op en begin wegkwyn.

God se getrouheid is die fondament van ons hoop.

Soos die profeet Jeremia in die Ou Testament kan ons verby ons omstandighede kyk en glo in God se getrouheid. Jeremia het gesien hoe Jerusalem in puin lê en dat God skynbaar sy beloftes verbreek het, maar hy het bly vertrou in God se onfeilbare karakter.

Wanneer ons verstaan hoe getrou en betroubaar God is, kan ons baie verduur. Gesondheidskrisisse, finansiële uitdagings, gesinsdisfunksie, stres, eensaamheid, enige beproewing — God se getrouheid bied hoop. Sy liefdevolle medelye sal nooit, ooit eindig nie.

Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot (Klaagliedere 3:22-23, NLV).

Eintlik is dit die geheim tot ’n lewe van nimmereindigende vreugde en vrede.

  • Om te weet die almagtige, liefdevolle, alwyse God sal ons te hulp snel 100 persent van die tyd is bemagtigend en bevrydend.
  • Dit bevry ons van vrees, motiveer ons om aan te hou en stel ons in staat om moontlikhede te kan sien. 
  • Maak nie saak hoe omstandighede Sy getrouheid in twyfel trek nie, ons weet Hy sal ons nie teleurstel nie. 

Glo jy dit? Christene is geroep om nie net ’n getroue God te vertrou nie, maar om Hom te verkondig aan ’n wêreld sonder hoop. Die God wat goed, soewerein, heilig, wys, regverdig, liefdevol en getrou is bied redding van elke sonde, herstelling van elke verlies en seën in die plek van wanhoop.

Hy is die regte God van alle hoop, en Hy sal jou nooit in die steek laat nie.