Wyse Vrees

Daar is goeie vrese. Die vrees van God is een van hulle. Dit is fundamenteel. Dit voed al die ander goeie vrese. Dis ‘n wyse man of vrou wat God eerste vrees. Die vrees van God is innig aan die begin van jou geloofswandel. Dit is die wittebroodstadium van jou huwelik met Christus. Jy weet nie van beter as om te doen wat van jou verwag word nie. Maar as die vrees van God verwaarloos word, sluip ongehoorsaamheid in. (Psalms 36:1) Soos enige ander geloof of dissipline, moet die vrees van God gevoed word deur geloof en gehoorsaamheid.

Die vrees van God hou jou eerlik teenoor Hom en jouself. Dit is die begin van aanspreeklikheid.

Die genade van God – sonder die vrees van God – is ‘n illusie. Daar kan geen genade sonder vrees wees nie, net soos daar geen vrees sonder genade is nie. Die mens wat nie God vrees nie, is dwaas. Die vrug daarvan is dwase keuses en ‘n ongedissiplineerde lewe. 

Nog iets: Sukses is ‘n vyand van die vrees van die Here. Hoe meer sukses jy ervaar, hoe meer is jy geneig om nie te vrees nie. Eintlik moet die teenoorgestelde egter waar wees. Hoe meer sukses jy geniet, hoe meer het jy die vrees van God en die vrees vir die nagevolge van sonde nodig. Baie keer verleen sukses selfstandigheid. Dit is juis hier waar jy slim moet wees en jou vlak van aanspreeklikheid verhoog. Erken die naakte waarheid teenoor jouself.  Jy kan nie selfstandig wees sonder om aanspreeklikheid te aanvaar nie. Dawid kon nie, en hy was ‘n man na God se hart. (Handelinge 13:22) As dit nie aangespreek word nie, lei selfstandigheid sonder aanspreeklikheid tot ‘n reeks slegte besluite.

Niemand is bo die wet verhewe nie, en niemand is bo aanspreeklikheid verhewe nie.  

Die leier wat aanspreeklikheid in sy geloof, finansies, gesin, werk en ontspanning inwerk, is wys. Diegene wat dink dat hulle dit nie nodig het nie, het dit die meeste nodig.  Jy kan dalk begin deur ‘n persoonlike assistent van dieselfde geslag in diens te neem, wat saam met jou werk en jou op sakereise kan vergesel. Dit is jou geleentheid om ‘n raadgewer te wees vir ‘n jong, opkomende leier, en dit is sy of haar geleentheid om jou aanspreeklik te hou. Ons vaar almal beter as ander ons dophou.

Die vrees van die Here voorkom dat jy sondig. (Eksodus 20:20) Nooi jou gade, komitee, werkgewer en aanspreeklikheidsgroep om jou verantwoordbaar te hou. Wees deursigtig met jou professionele en persoonlike finansies. Vertel jou gade as jy emosioneel geheg raak aan iemand anders. Wees baie oordeelkundig met jou alleentyd.

Ledigheid lei tot onbesonnenheid.

Jy sal wys wees om allentyd tot jou Verlosser, jou gade en spesiale vriende te beperk. Die vrees van God is jou vriend. Jy is baie slim as jy die gevolge van sonde vrees. Dit is wys om onaanspreeklikheid te vrees. Die vrees van God is bevrydend. Vrees daarom God, vertrou Hom en haat sonde.