Bou deur Geloof 

Die verhaal van Noag se ark is baie gewild, selfs vir diegene wat nie die Bybel ken nie. Onder die hele mensdom was daar net een persoon wat God behaag het, en sy naam was Noag. God het ‘n vloed gestuur om alles op aarde te vernietig, maar het belowe om Noag en sy gesin te spaar. 

Hebreërs 11:7 sê: “Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ‘n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom.”  Om hierdie vers te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis, die eerste boek van die Bybel. 

In Genesis 6 sê God vir Noag dat Hy die aarde sal oorstroom en gee Noag dan gedetailleerde instruksies oor die ark wat hy moet bou. Hy vertel hom hoe groot om dit te maak, hoeveel kamers dit moet hê, watter materiaal om te gebruik en wie om saam in die ark te neem. Volgens Genesis 6:22 weet ons dat Noag alles gedoen het wat God gesê het. 

‘n Ruk later het die reën geval en die waters het begin styg. Noag, sy vrou, sy drie seuns en hulle vrouens het almal in die ark ingegaan. Benewens die agt mense was daar mannetjies en wyfies van elke wese op die boot. Nadat almal gevestig was, het God self die ark toegesluit. Die vloed het veertig dae lank oor die aarde gekom en elke lewende wese op die aarde laat vergaan. 

In hierdie tyd in die geskiedenis was die land droog. Die Bybel spesifiseer nie of daar ooit reën op die land was nie, maar die meeste geleerdes meen dat daar beslis ‘n droogte was. As dit dus in Hebreërs 11:7 staan: ​​“dinge wat nog nie gesien kon word nie.” kan dit beteken dat hulle nog nooit reën gesien het nie, of dat hulle nog nooit reën in die hoeveelheid gesien het wat die aarde sou oorstroom nie. 

Die geloof wat nodig was om ‘n ark onder hierdie omstandighede te bou — en vir die grootste deel van ‘n eeu — was buitengewoon.

Die omvang van wat God gevra het, was ewe buitengewoon. Hierdie vaartuig wat die mensdom moes red was nie klein nie — dit was die lengte van een en ‘n halwe rugbyvelde, so hoog soos ‘n vierverdieping gebou, en het die kapasiteit gehad wat 450 groot vragmotors kon dra.

Dalk lyk dit wat voor jou is onmoontlik. Jy sukkel dalk om sterk te bly in jou loopbaan, of jy sukkel met ‘n kroniese siekte of gestremdheid. Ons kan ‘n goeie les uit Noag se lewe leer. Ons kan deur geloof leef selfs al het ons geen idee hoe alles gaan verloop nie — en selfs as Hy ons roep om iets te doen wat ons nog nooit gesien het nie. 

Hoeveel tyd het jy vir God se koninkryk?

Die lewe is baie kort en onvoorspelbaar.

Hoe sou ons lewe lyk as ons dit voluit vir Jesus leef? Wat sal vir ons belangrik wees? Wat sal ons minder begin doen as ons met hierdie ingesteldheid begin leef: Ons lewe is veilig in Christus. Hoe leef jy?

Is daar iets wat jou steeds terughou om voluit vir Jesus te leef? Om voluit jou lewe in sy hande te los en absoluut gehoorsaam te wees aan Hom? Sonder enige kompromieë …

Terwyl jy hier lees, gaan jou lewe met elke sekonde verby. Ons elkeen se tydjie op aarde gaan mettertyd uitloop. Dit kan minute, ure, dae, maande of jare wees. Ons weet nie, maar dit gee ons perspektief oor elke dag in ons lewe. Hoe rig jy jou dae vir God se koninkryk in? 

“Net een lewe en dit is gou verby, slegs wat vir Christus gedoen is, is blywend.” – C. T. Studd

Jy wil hê jou lewe moet bekendstaan as iemand wat vir ander gewys het wie Jesus is. Die Een vir wie jy leef, die Een vir wie jy alles wat jy is en doen, gee. Die herinneringe aan jou moet net in een rigting wys en dit is dat almal om jou gesien het wie in beheer van jou lewe is.

Moenie dat die sekondes van jou lewe gaan in dinge wat nie saak maak nie. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar en hou jou prioriteite reg. As daar iemand in jou lewe is wat nie vir God ken nie, is dit jou verantwoordelikheid om vir hulle te vertel wie Hy is. 

Dit is al wat in God se ekonomie van tyd sal saak maak — dit wat jy op aarde gedoen het om sy koninkryk sigbaar te maak. Wat sal jou familie van jou onthou as jou sekondes uitgeloop het? Sal dit aardse goed wees, of hemelse goed? 

Ons wil tog streef na wat ewig is en nie tydelik nie.

Maak vandag die keuse om jou lewensstyl aan te pas sodat daar meer tyd gewy word aan dinge wat vir ewig gaan saak maak. Jy het die sleutels tot die koninkryk. Mag jy daardie sleutels gebruik om dit ook vir ander mense  oop te sluit. Die beste manier hoe jy aan God eer kan gee, is om Sy woorde te gehoorsaam. Dit beteken om dit wat vir Hom belangrik is, ook vir jou belangrik te maak. Om Sy prioriteite, jou prioriteite te maak.

Dit sal daartoe lei dat jy regtig lewe voor jy doodgaan. Fokus op hierdie ses kontrolepunte en jy sal wesenlike verskille in jou lewe en geloof sien. Dit is die antwoord op al die vrae wat jy het oor hoe jou geloof kan groei. Leef jou lewe voluit vir Jesus, sonder kompromieë en sonder twyfel.

Dit is hoe Hy vir jou ’n lewe van oorvloed belowe. 

Gehoorsaam wees in moeilike tye.

Jy sal altyd probleme in jou lewe hê. As gevolg van ons sondige karakter en die slinkse planne van die vyand, kan probleme oral gevind word.

Ons behoort nie verras te wees dat ons probleme het nie; Jesus sê duidelik dat ons probleme in hierdie wêreld sal hê. Hoekom sou Hy dit sê? Omdat Hy eerlik is, en vir ons lief is. Deur ons vroegtydig voor te berei, help Jesus ons om twyfel en vrees te vermy wanneer ons onsself in moeilike tye bevind.

Jesus het ons gewys hoe nederige gehoorsaamheid lyk.

Hy was gehoorsaam in baie moeiliker situasies as wat die meeste van ons ooit in die gesig sal staar — selfs tot die dood aan die kruis. Nou sit Hy aan die regterhand van God die Vader waar Hy vir ons intree. Ons kan troos vind in die wete dat ons ‘n vriend het wat met ons swakhede medelye het.

Ons kan fees vier, want ons weet dat elke moeilike reis ons nader aan Christus en Sy ewige koninkryk trek. Dit is ons hoop: Jesus Christus het vir altyd die sonde en die dood oorwin.

Die dood kon Hom nie hou nie, die graf kon Hom nie vashou nie, die krag van die sonde kon Hom nie verslaan nie, en die duisternis kon nie oor Hom heers nie!

Aangesien Jesus se werk aan die kruis klaar is en ons toelaat om kinders van God te wees, kan ons ook sonde oorkom. Jesus het alreeds die wêreld oorwin — en dit sluit elke moeilike situasie in die wêreld in. Nou kan ons uitsien na ons ewige tuiste by Jesus.

Daar is ruimte vir ons Mislukkings

In Jakobus 2:19 lees ons “Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook – en hulle sidder van angs.” God verwag nie dat ons net ‘n goeie teologiese begrip het nie, Hy wil hê dat ons Hom sal ken en lief hê. In 1 Johannes 2:3-4 sê: “As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie.”

Ek dink daardie verse beteken dat die persoon wat voorgee om God te ken, maar nie Sy gebooie gehoorsaam nie, ‘n leuenaar is en dat die waarheid nie regtig in hom is nie.

Sommige mense beweer dat ons Christene kan word sonder om dissipels te wees. Ek wonder egter hoekom Jesus se laaste woorde dan was dat ons in die wêreld moet ingaan en dissipels maak van alle nasies en hulle leer om alles te onderhou wat Hy beveel het? Let op dat Hy nie die volgende woorde bygevoeg het nie: “As dit te veel gevra is, vra hulle net om Christene te word—jy weet mos, die mense wat hemel toe gaan sonder om hulleself tot enige iets te verbind.”

Ek wil nie hê dat ware gelowiges hulle redding moet bevraagteken nie. Al misluk ons in ons pogings om Jesus lief te hê, sal Sy genade vir ons genoeg wees.

Elkeen van ons ondervind tye wanneer ons lou warm is. Sulke tye het ons genade nodig. Ons lees in die Skrif dat daar ruimte is vir ons mislukkings en sonde, in ons soektog na God. Sy genade is elke dag nuut (Klaagliedere 3). Sy genade is genoeg (2 Korintiërs 12:9). Ek sê egter nie dat jou mislukkings ‘n aanduiding van jou mislukte Christenskap is nie. As dit so was, kon niemand ooit ‘n volgeling van Christus wees nie.

Sien jy die vrugte van Christenskap in jou lewe?

‘n Liefde vir Christus en iemand wat Sy gebooie gehoorsaam? As jy dapper genoeg is, vra iemand wat jou goed ken of jou dade Christus en Sy gebooie reflekteer of nie.