Abraham

Abraham is bekend as die grootste patriarg in die Joodse geloof. Aangesien hy van die digbevolkte stad Ur afkomstig is, was hy eintlik ‘n heiden (‘n nie-Jood) voordat hy die eerste Hebreër geword het. Hy is ook deur God gekies om die vader van ‘n groot nasie te wees. 

Ten spyte van die feit dat hy deur ons uitsonderlike God geroep is om doelwitte van die koninkryk te vervul, was hy ‘n doodgewone man. Hy was ‘n eenvoudige herder wat afgestam het van ouers wat nie navolgers van God was nie. Ten spyte van hierdie roeping het hy steeds swak keuses gemaak. Hy het nie altyd opgetree soos ‘n patriarg van die Joodse geloof behoort te doen nie. Dit het duidelik nie vir God saak gemaak nie. Hy was die man wat God vir die taak bestem het en God was nooit verbaas wanneer Abraham se menslikheid hom gepootjie het nie. 

Alhoewel hy nie geweet het waarheen nie, was hy gehoorsaam en het hy die bekende verruil vir die onbekende. 

Hy is nie gekies omdat hy buitengewoon talentvol of uitermate wys was nie. Abraham het geen Bybelboeke geskryf nie, hy het geen profesieë met mense gedeel nie en hy het ook nie enige wette op kliptafels geskryf nie. Die belangrikste ding wat ons van Abraham weet, is dat hy gehoor het toe God hom geroep het om te trek, en alhoewel hy nie geweet het waarheen nie, was hy gehoorsaam en het hy die bekende verruil vir die onbekende. 

Hier is twee lesse uit die lewe van Abraham:

God Gebruik Enigiemand:

Die verhaal van Abraham is bemoedigend vir diegene wat voel hulle het nie die regte kwalifikasies of opvoeding nie. Abraham was duidelik ‘n “niemand” wat God geroep het om ‘n “iemand” vir die Hebreeuse volk te wees. Jy mag dalk voel jy het baie min om te bied, aangesien jy nie van ‘n vooraanstaande familie kom nie of dalk voel jy dat jy nie slim genoeg is om deur God gebruik te word nie. Wees verseker, God soek ons gewilligheid om die werk te doen wat Hy beplan het.

Dit Is Nooit Te Laat Nie: 

Toe God Abraham geroep het om sy vaderland te verruil vir ‘n onbekende plek, was hy 75 jaar oud. Hy het vir die eerste keer ‘n pa geword toe hy 86 jaar oud was en hy is eers besny toe hy 99 jaar oud was. Baie mense dink soos hulle oud word, word hulle minder belangrik vir die wêreld en ook om God se doelwitte te bereik. Solank ons op hierdie aarde lewe het ons ‘n doel om te vervul. 

God is absoluut in staat en gewillig om ons alles te gee wat ons nodig het om Sy doelwitte te bereik.

Ongeag of ons voel ons is toegerus of nie, te jonk of te oud. God kan ons gebruik om Sy groot werk te verrig. Hy soek net beskikbare harte wat getrou sal bly.

Geloof

Martin Luther King Jnr. het die volgende stelling gemaak en dit is gelaai met baie om oor na te dink:- “Neem die eerste treë in geloof. Jy hoef nie die hele pad te sien nie, neem net die eerste tree.” 

Wat geloof aanbetref, gaan daar ‘n wagtyd betrokke wees. Ek hou van C.S. Lewis se beskrywing: “Ek is seker dat die Here nie iemand laat wag tensy Hy sien dat dit goed is vir die persoon om te wag nie.” Ons kan die Here vertrou om, op die regte tyd, te doen wat goed is vir ons.  

Selfs wanneer ons geforseer word om te wag, bevestig God Sy beloftes aan ons en herinner ons aan Sy teenwoordigheid. Dit mag wees deur Sy Woord, deur ‘n fluistering, deur ‘n persoon of bloot deur ons geloofsvertroue dat Hy by ons is. 

Indien jy jou geloof wil versterk, ken ek geen beter plek as die boek van Hebreërs nie. Daar, in hoofstuk 11, vind ons die “geloofshelde” – ‘n lys van vele mense wie moeilike tye beleef het, gewag het, in geloof geleef het en die vervulling van die Here se beloftes beleef het. Daar vind ons persone wie deur ongelooflike belewenisse – menslik gesproke onmoontlike beproewinge – gegaan het en uiteindelik ‘n nuwe vlak van intimiteit met God beleef het terwyl hul getuies was van Sy krag.

  • Deur geloof het Noag die Here gehoorsaam, ‘n ark gebou en sy gesin gered. 
  • Deur geloof het Abrahan en Sarah die seun ontvang wat God hul belowe het, ten spyte van die feit dat hul verby die ouderdom van vrugbaarheid was.
  • Deur geloof het Josef verraad, slawerny, valse beskuldigings en inhegtenisname oorkom, om die volk van Israel te red.
  • Deur geloof het God se volk Egipte verlaat en deur die Rooi See geloop, wat aan beide kante van hul oopgekloof was.
  • Deur geloof het die Israeliete die mure van Jerigo laat tuimel deur rondom die stad te marsjeer.

Hierdie mense was nie een perfek!

Inteendeel, hulle was vêr van perfek af. Hul het elkeen hul eie stryd, twyfel, foute en swakplekke gehad, maar hulle het met deusettingsvermoë aan hul geloof vasgehou en op die Here gewag – keer op keer. 

Deur geloof sal jy ook hierdeur kom.

Dink daaroor na: Indien jy alles kon uitreken, sou jy nie geloof nodig gehad het nie. Jy sou bloot leef volgens jou begrip en logika, maar nie in geloof nie. Wanneer jy iets nie verstaan nie, bied dit jou die unieke geleentheid om jou geloof te verdiep.

Oswald Chambers het gese: “Geloof is die doelbewuste vertroue in God se karakter, wie se weë jy nie op ‘n spesifieke tyd mag verstaan nie.”  

Is dit nie dalk tyd dat ons die Here vra, sal U asb my geloof laat groei, vêr bo my behoefte om alles uit te werk?

God sal jou nooit meer gee as wat jy kan dra nie.

Die uitgangspunt van hierdie spesifieke uitspraak dui daarop dat ‘n God wat ons liefhet nooit ons verby die breekpunt sal druk nie. Die werklikheid van die Skrif is egter dat Hy presies dit doen om ons te dwing na ware geloof en onderdanigheid in Hom.

Die laste waarmee ons opgesaal word, en bowendien hoe ons kies om hulle te dra, praat volumes van ons geloof in Hom asook ons toewyding om Christus te vertrou. Die Here herinner Paulus hiervan toe hy gesê het: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word volmaak in swakheid.” (2 Korintiërs 12:9). Daar is geen aanduiding hier of in enige ander Skrifgedeelte dat ons probleme en laste ‘n afsnypunt het nie.

So, wat moet ons doen as die laste van die lewe meer is as wat ons kan hanteer? Jesus beveel ons om na Hom toe te kom vir rus uit die lewe se laste – beide fisies en geestelik. (Matteus 11:28). As ware Christus-volgelinge word ons geroep om mekaar se laste in tye van stryd te dra. (Galasiërs 6:2) En die Psalmdigter herinner ons daaraan dat wanneer die laste van die lewe vir ons te veel word, ons hulle op die Here moet laai en dat Hy ons daardeur dan sal sien. (Psalm 55:22)

Die algemene goue draaitjie van hierdie drie verse is die idee dat niemand deur God of enige iemand anders verwag word om dit alleen te dra nie. Onthou ook dat God nooit in al ons beproewings en versoekings gesê het dat Hy ons nie meer sal gee as wat ons kan hanteer nie – net as ons op Hom vertrou, sal Hy ons die weg daaraan wys. (1 Korintiërs 10:13) Dankie ook aan God dat Jesus al die probleme wat hierdie wêreld bied, alreeds oorkom het natuurlik. (Johannes 16:33)

So dan moet die gesegde dan einlik gaan: “Die wêreld sal jou meer gee as wat jy kan dra, maar God sal jou help om dit te dra as jy net op Hom sal vertrou.”