Genade en Waarheid

Ons leef in ‘n wêreld van individuele klaskamers, want ons word geleer deur die belewenisse van ander mense. Sommige het al traumatiese ervarings deurgemaak en deur God se genade het ons oorleef, is ons verlos en in Christus nuut gemaak! Dis nie so vir almal nie. Die einste pyn en onrus wat sommige ondervind het, is wat hulle van God af laat wegdraai het. As gevolg daarvan, sal hulle uitkyk baie anders wees as dié van ons wat volgelinge van Jesus is. 

Wanneer mense oor ons pad kom wat anders glo as ons, moet ons onthou dat ons Jesus verteenwoordig en ons kan die katalisator wees wat God gebruik om hulle lewens te verander. Dis waar die waarheid, bedek deur genade, ter sprake kom.

Dikwels, as mense nie met jou saamstem nie, word jy kwaad en wil jy jou geloofsoortuiging en selfs vir God verdedig.

In sulke oomblikke kan en moet ons die waarheid spreek, maar ook terselfdertyd die Heilige Gees toelaat om ons te lei, sodat ons nie sal swig voor ons sondige begeertes nie. Wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, sal ons sy vrug openbaar: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 

Wanneer ons in ‘n bespreking betrokke raak met iemand wat ‘n ander geloofsoortuiging as ons het, is dit in orde om te erken dat ons nie al die antwoorde het nie. As volgelinge van Jesus weet ons nie alles oor God nie. As ons het, sou ons Hy gewees het. Pastoor Andy Stanley sê: “Jy hoef nie alles te verstaan om in iets te glo nie.”

Wees net eerlik en sê dat jy nog leer en besig is om in jou geloof te groei.

Die mense in ons lewens met wie ons nie eintlik saamstem nie, maak ons uiteindelik sterker. As ons net mense in ons lewens toelaat met wie ons saamstem, sal ons nie uitgedaag word nie. Soos wat ons van ander mense leer, is dit ook in orde as ons standpunt omtrent iets verander. Dalk hoor ons iemand se standpunt oor ‘n politieke kwessie, wat van ons s’n verskil, maar besluit dat ons eintlik saamstem.

As volgelinge van Christus moet ons net onthou dat ons nie ons eie weergawe van die waarheid kan aanhang nie, want dis nie waartoe God ons geroep het nie. Ons moet altyd ‘n Goddelike perspektief behou.

Ons moet volgens Sy waarheid leef. 

Is ons, as volgelinge van Jesus, nie dalk so passievol oor ons geloofsoortuiging oor sekere onderwerpe, dat ons vergeet dat ons veronderstel is om ander lief te hê nie?

Ons mis die doel as ons meer besorg is oor ons eie standpunt as om die mense lief te hê vir wie God sy Seun gestuur het om voor te sterf. Sulke begeertes kan nie opweeg teen ons geestelike roeping nie. As dit gebeur, vereer ons wêreldse sake in plaas daarvan om ons hemelse Vader te verheerlik.

Liefde Bied Genade

Jesus was die volmaakte verpersoonliking van beide liefde en waarheid. Hy het nooit ‘n leuen vertel nie, en Hy was ook nooit wreed of veroordelend met die waarheid nie. Elke woord wat Hy gesê het, was in liefde. Selfs al het die waarheid seergemaak, het Hy nooit iemand se vertroue gebreek nie.

Toe Jesus ter dood veroordeel is, het Sy volgelinge uitmekaar gespat, uit vrees dat dieselfde met hulle sou gebeur. Petrus het egter besluit om Jesus in die geheim te volg, om te sien wat met sy meester sou gebeur. Nadat verskeie mense hom egter herken het, het Petrus vurig ontken dat hy geweet het wie Jesus is.

In Jesus se mees kwesbare oomblik, het Petus hom verraai.

Petrus was so verpletter oor wat hy gedoen het, dat hy weggegaan en bitterlik gehuil het. Hy was skaam vir homself en was oortuig dat Jesus hom heel moontlik ook vir Petrus geskaam het. Jesus het die volgende dag aan ‘n kruis gesterf en Petrus was oortuig dat die verhaal geëindig het en hy vir die res van sy lewe met die skande sou moes saamleef.

Liefde sorg egter altyd vir genesing.

Jesus het die dood oorwin en na sy opstanding aan Petrus verskyn. Teen die rustige agtergrond van ‘n sonsopkoms, het Jesus op die strand ontbyt gemaak en Petrus, wat besig was vis te vang, het uit die boot gespring om by sy Verlosser uit te kom.

Toe Petrus op die strand kom, vra Jesus drie keer vir hom dieselfde vraag: “Petrus, het jy my lief?” Elke keer antwoord Petrus: “Ja, Here. U weet dat ek U liefhet.” Elke keer antwoord Jesus: “Laat my skape wei.”

Petrus het teen die derde keer al aanstoot begin neem dat Jesus dieselfde vraag vra, maar hy het nie dadelik gesien dat Jesus vir hom wou wys dat liefde die mag het om ons sondes te bedek nie. Petrus het Jesus drie keer verloën, en nou reik Jesus met genade na hom toe uit, sodat Petrus drie keer sy liefde vir Jesus kan bevestig.

Ek weet nie waardeur jy al gegaan het nie. Ek weet nie hoe jy seergekry of verraai is nie, en ek weet nie wat jy gedoen het om ander seer te maak of te verraai nie. Wat ek wel weet, is dat God jou liefhet. God bied jou Sy genade en Hy verlang dat jy dit sal neem en vryelik met ander deel.