God is getrou

Dit is al gesê dat hoop soos suurstof is vir die siel. Ons moet kan glo iemand sal ons help, dat omstandighede reg sal uitwerk, dat drome regtig waar kan word en dat God goeie dinge vir ons beplan.

Sonder hoop het ons niks wat ons in ons binneste lewend hou nie. Ons word moedeloos, gooi tou op en begin wegkwyn.

God se getrouheid is die fondament van ons hoop.

Soos die profeet Jeremia in die Ou Testament kan ons verby ons omstandighede kyk en glo in God se getrouheid. Jeremia het gesien hoe Jerusalem in puin lê en dat God skynbaar sy beloftes verbreek het, maar hy het bly vertrou in God se onfeilbare karakter.

Wanneer ons verstaan hoe getrou en betroubaar God is, kan ons baie verduur. Gesondheidskrisisse, finansiële uitdagings, gesinsdisfunksie, stres, eensaamheid, enige beproewing — God se getrouheid bied hoop. Sy liefdevolle medelye sal nooit, ooit eindig nie.

Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot (Klaagliedere 3:22-23, NLV).

Eintlik is dit die geheim tot ’n lewe van nimmereindigende vreugde en vrede.

  • Om te weet die almagtige, liefdevolle, alwyse God sal ons te hulp snel 100 persent van die tyd is bemagtigend en bevrydend.
  • Dit bevry ons van vrees, motiveer ons om aan te hou en stel ons in staat om moontlikhede te kan sien. 
  • Maak nie saak hoe omstandighede Sy getrouheid in twyfel trek nie, ons weet Hy sal ons nie teleurstel nie. 

Glo jy dit? Christene is geroep om nie net ’n getroue God te vertrou nie, maar om Hom te verkondig aan ’n wêreld sonder hoop. Die God wat goed, soewerein, heilig, wys, regverdig, liefdevol en getrou is bied redding van elke sonde, herstelling van elke verlies en seën in die plek van wanhoop.

Hy is die regte God van alle hoop, en Hy sal jou nooit in die steek laat nie. 

Beproefde Geloof

Die Britse Premier Stanley Baldwin stel dit mooi: “Ek is een van die persone wie eerder sink met geloof as om te swem daarsonder.” Wat as jy in geloof leef maar, ten spyte daarvan, nie die vervulling van God se beloftes in jou leeftyd aanskou nie?

Kan jy waag om te glo dat God steeds Sy beloftes sal nakom, selfs al aanskou jy dit nie self gedurende jou tyd op aarde nie? Is dit moontlik dat jy in so ‘n intieme verhouding met God kan groei dat jy Hom kan aanhou liefhê en dien, ten spyte van jou teleurstellings? 

Habakuk is vir ons ‘n goeie onderwyser in hierdie les, en wel omrede dit nie voor die volgende geslag was waar God Sy belofte nagekom en die Babiloniërs gestraf het nie. 

Dit is ‘n lang tyd om te wag. Tog was die Here steeds getrou.

Habakuk gee vir ons drie woorde om aan vas te klou wanneer dit blyk dat God nie nakom wat Hy belowe het nie. Dit maak nie saak wat jy mag deurgaan nie, moet nooit hierdie woorde laat vaar nie. 

Indien jy in staat wil wees om nader aan die Here te groei ongeag omstandighede moet jy hierdie drie woorde onthou op jou reis na intimiteit en uiteindelike vertroue en geloof in Hom:

“maar die Here. . .”

Jy vind hierdie woorde in Habakuk 2:20, waar die profeet, nadat hy erken het dat hy steeds nie hou van wat aangaan nie, sê: “Maar die Here is in sy heilige tempel — swyg voor Hom, o ganse aarde!”

Die wêreld mag onderstebo wees, maar die Here is steeds in beheer en teenwoordig.

Wanneer jy nêrens het om heen te gaan nie, wanneer jou eie idees en hulpbronne weg is, wanneer jou beheer oor ‘n situasie in skerwe is, is die Here steeds daar. Wanneer jou knieë pyn van kniel in gebed, maar jy nie weet of Hy eens luister nie, weet net dat God steeds daar is. 

Ongeag wat in jou lewe gebeur, die Here is in Sy heilige tempel. 

Is dit nie dalk tyd dat jy vra: Here, sal U my toelaat om U teenwoordigheid op nuwe maniere te ervaar? Sal U my wys hoe naby U is?