Kan ek aanhou?

Ons volgende helde bly getrou aan God onder enorme druk. Alhoewel hul situasie buitengewoon erg is, is hul dilemma ook ons moderne dilemma: die uitdaging om getrou te bly aan God in ’n kultuur wat God nie eer nie.

die uitdaging vandag is: om getrou te bly aan God in ’n kultuur wat God nie eer nie.

Sadrag, Mesag en Abednego is eintlik Habakuk se tydgenote. Hulle was verban na Babilon en het van heel onder gekom tot by invloedryke posisies van rykdom in Koning Nebukadnesar se ryk, terwyl hulle hul integriteit behou het en getrou aan hul geloof gebly het.

Hul getrouheid en gehoorsaamheid het egter nie hul lewens makliker gemaak nie. Hul weiering om te buig voor ’n goue standbeeld wat Koning Nebukadnesar opgerig het, het daartoe gelei dat hulle in ’n warm vuuroond gegooi is, wat op die koning se opdrag sewe keer warmer gemaak is.

Die vuuroond verteenwoordig altyd beproewings en probleme.

Het jy al ooit gevoel asof jy alles doen wat jy veronderstel is om te doen? Jy loop die pad saam met God, jy het jou gesin lief, jy werk hard, jy gee, jy help – en tog bevind jy jouself in meer probleme as wat jy kan hanteer?

Die vuuroond is dikwels warmer juis omdat jy aan God getrou is. “Maar waarom?” wil jy dalk vra.

Omdat God besig is om in jou te werk. Die vuuroond vorm jou karakter, soos wat vuur onsuiwerhede en swakker deeltjies uit goud verwyder. Dit ontwikkel ook jou vermoë om met dapperheid te volhard in geloof, want God het oorwinnaars nodig om sy werk te voltooi.

Hoe jy in die vuuroond reageer, bepaal die rigting van jou lewe.

Kyk, die vuuroond is eintlik ook ’n kruispad. As jy aan God vashou in die beproewing en nie net die maklike uitweg soek nie, of jou integriteit en gewete prysgee – dan sal die swaarkry jou maak en nie breek nie.

Sadrag, Mesag en Abednego is aan hul hande en voete vasgebind en in die vuur gegooi. Tog, toe Koning Nebukadnesar weer kyk, was daar ’n vierde persoon, wat soos “’n hemelwese” lyk (Daniël 3:25) saam met hulle in die vuuroond. En al wat die drie jong mans in die vuur verloor het, is dit waarmee hulle vasgebind was.

God sal nie net by jou wees in jou oomblik in die vuuroond nie, maar Hy sal dit gebruik om jou te bevry van die dinge wat jou terughou.

Ek wonder wat Sadrag, Mesag en Abednego vir ons sou vertel as hulle vandag hier was? Dalk sou hulle sê: “Jy kan nie die vuuroonde van die lewe vermy nie, of voorspel wat die uitkoms gaan wees nie, maar jy kan die Een wat saam met jou deur die vlamme loop, ken en vertrou. Hy sal jou nooit verlaat nie en jou altyd veilig vashou.