Wanneer jy wonder

Uithouvermoë is nie net die vermoë om ‘n moeilike ding te verdra nie, maar om dit in heerlikheid te verander. – William Barclay, Skotse predikant. 

Ek weet nie wat jy deurgaan of wat jy alreeds oorleef het nie. Maar ek weet dit: ons God is ‘n goeie God wat ons genoeg liefhet om Sy dierbare Seun te offer, die grootste geskenk wat Hy ons kon gee, net sodat ons Hom kan ken, net sodat ons Hom op aarde kan verheerlik, net sodat ons die ewigheid saam met Hom in die hemel kan spandeer. 

Hy het ons so lief.

Ons is in staat om Hom lief te hê – of enigiemand anders – net omdat Hy ons eerste liefgehad het. Wanneer moeilike dinge gebeur, en die beste wat jy kan doen is om te wil glo, is dit genoeg? Ek wil jou graag aanmoedig, Moenie ophou om te wil glo nie. 

Laat daardie vonk van hoop toe om te groei deur te vertrou dat God reg langs jou is. Bid en vra God om jou te help om jou ongeloof te oorkom. Soos Habakuk, vra jou vrae en wees dan bereid om na God se reaksie te luister. 

My gebed is dat jy sal groei om die soort geloof van Habakuk te hê wat ons in hoofstuk 3 sien. Maar die saak staan so: jy kan nie ‘n hoofstuk 3 -tipe geloof hê voordat jy nie ‘n hoofstuk 1 – tipe vraag en ‘n hoofstuk 2 – tipe wagperiode het nie. God doen dikwels meer geestelike dinge in die vallei as op die bergtop. 

Ek het nie al die antwoorde op jou vrae nie. Maar aangesien ek God lief het en Christus vir meer as drie en twintig jaar al dien, is dit wat ek kan sê:

Ek het al genoeg gisters saam met Jesus gewandel om hom met al my môres te vertrou. 

Wil jy nader aan God groei? Wil jy daardie intimiteit met Hom hê, meer as wat jy ‘n gemaklike, maklike, probleemvrye lewe wil hê? Moet dan nooit ophou om te wil glo nie. 

Jy kan hoop in die donker tye hê. Want soos jy groei en God leer ken, sal Hy selfs nog meer van Sy liefde, Sy getrouheid en Sy genade openbaar. En met verloop van tyd sal jy besef, glo en vashou daaraan dat, wanneer die lewe moeilik is, God steeds goed is. 

Vader, ek glo U is goed, en ek is gereed om steeds nader en nader aan U te groei. Ek is hierin vir die langtermyn.

Glo

C. S. Lewis het iets besonders gesê: “Ek glo in die Christendom soos wat ek glo dat die son opgekom het: nie net omdat ek dit nie kan sien nie, maar omdat ek as gevolg daarvan al die ander dinge sien.”

Ware hoop vereis ‘n ferm, standvastige fondasie.

Soos die skrywer van Hebreërs verduidelik: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” (Hebreërs 11:1) Sonder ons geloof in die karakter van God – en ons verhouding met Hom – as ons fondasie, kan ons net sowel hoop op Kersvader of een of ‘n ander mens. 

Ek besef dat al hierdie abstrakte idees, net so ook geloof, kan begin voel of dit verwyderd is van die vlees-en-bloed, rekeninge-en-bankrotskap beproewinge waardeur jy mag gaan. Maar miskien is geloof nie abstrak nie. Miskien is dit die enigste fondasie wanneer alles geskud word. Die Apostel Paulus stel dit so: “Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Allesbehalwe. Ons weet mos dat swaarkry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk Christelike karakter te vorm. En ’n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag.” (Romeine 5:3-4) 

Hier is my siening van Paulus se vordering van lyding tot intimiteit met God:

Wanneer ons deur die moeilike tye ly, neem ons God op Sy Woord en glo dat Hy steeds in beheer is, met ‘n spesifieke doel in gedagte. Ons druk dus deur, terwyl ons op Hom staatmaak. Soos wat ons aangaan, uur na uur, dag na dag, week na week, word ons sterker. Ons geloof groei, ons volwassenheid groei, ons vertroue in God groei. Soos wat ons sterker word, glo ons in God se goedheid, meer as in ons omstandighede. Ons leer om te glo in God se beloftes.

Geloof in God kan jou stewige fondasie wees.

As jy steeds wil glo, sal God jou ontmoet te midde van jou pogings om te glo. Selfs al gooi jy jou Bybel eenkant en swaai jou vuis na God of bevraagteken Hom, soos Habakuk gedoen het, sal God die passievolle opregtheid van jou strewe eer. As jy regtig God se nabyheid en omgee vir jou wil ervaar soos jy deur jou beproewinge gaan – en jy smag meer na Hom as net ander omstandighede – dan sal Hy langs jou wees met elke treë wat jy gee.