Paulus

Die apostel Paulus, voorheen Saulus, was ‘n ywerige Jood en Fariseër. Hy het probeer om die Christendom uit te roei. Jesus verskyn egter aan hom op die pad na Damaskus. Hierdie gebeurtenis verander hom en hy word die geliefde apostel Paulus. 

Paulus was passievol oor hierdie genade wat hy van Jesus ervaar het. Tot so ‘n mate dat hy moeilike onderwerpe aangepak het en nie weggeskram het van omstredenheid nie. Hy het ‘n noodsaaklike rol gespeel in die verkondiging van Jesus Christus se evangelie aan die heidene. Ook het hy vele gemeentes tot stand gebring en 13 van die 27 Nuwe Testamentiese boeke geskryf. 

Hier is twee lesse uit die lewe van Paulus:

God Gooi Niks Weg Nie

Paulus was ‘n baie intelligente en toegewyde Jood. Hy het sy godsdiens van voor tot agter geken. Hy het uit die regte familie gekom, al die regte dinge gedoen, en het volgens die wet, ‘n “foutlose” lewe gelei. Sy eie woorde was: “Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus” (Filippense 3:7). Alles wat hy tot op daardie stadium geleer en gedoen het, het nie meer saak gemaak nie. Wat egter so wonderlik daarvan is, is dat alhoewel Paulus nie meer vertroue in sy verlede geplaas het nie, God dit juis gebruik het. Alles wat hy geweet het, het hy gebruik om andere te leer dat niks daarvan saak maak nie — al wat saak maak is om Jesus te ken. 

Paulus Het Alles Gegee

Van die oomblik van Paulus se bekering af, toe hy tydelik verblind was op pad na Damaskus, het hy met sy hele wese begin om Jesus te leer ken. Die briewe wat hy geskryf het aan die gemeentes wat hy tot stand gebring het — Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense — is vol van sy passie en begeerte om te sien dat mense die evangelie boodskap aanvaar. Hy was nie ‘n halfhartige navolger van Jesus wat op sy byna perfekte opvoeding staat gemaak het nie. Nee, hy het alles prysgegee en ‘n nuwe lewe begin deur die opgestane Verlosser te dien wat hy voorheen bespot het.

Voordat Christus in die lewe van Paulus ingegryp het, het hy aaklige dinge gedoen. Nadat Jesus hom egter gered en tot diens geroep het om die evangelie vir almal toepaslik en beskikbaar te maak, het sy invloed letterlik die wêreld verander.

Geroep om Lief te Hê

Ons sal nooit geheel en al met ‘n ander persoon oor alles saamstem nie. Nie eens ons gade of beste vriend nie. Van die ongeveer agt miljard mense wat nou op aarde is, is daar nie ‘n enkele persoon presies soos jy nie. Dit beteken daar sal niemand wees wat dieselfde uitkyk op die lewe, politiek, geld, verhoudings of godsdiens het as jy nie. Jy is uniek en so ook die persoon langs jou. 

Al is ons almal verskillend, kan ons mekaar nog steeds liefhê.

Hoekom is dit belangrik om vir mense lief te wees, al stem ons nie oor alles saam nie? Dis omdat Jesus ons daarvoor geroep het. Hy het gesê: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê” (Johannes 13:34). Toe Jesus ons die opdrag gegee het om mekaar lief te hê, het Hy nie gesê ons moet eers met hulle saamstem nie. Hoe lyk liefde dan? 

Liefde dink eers aan ander.
Liefde soek die beste in iemand.
Liefde betoon respek.
Liefde smag na eenheid.
Liefde is nie selfsugtig nie.
Liefde gee die beste.
Liefde is geduldig.

Om ander lief te hê, gaan met pyn gepaard. Jy moet jouself gee om lief te kan hê. Liefde beteken jy moet jou hart oopmaak vir iemand wat jou moontlik kan seermaak. Liefde beteken om onselfsugtig te wees en om eers aan ander se behoeftes te dink voor jy aan joune dink. Ons sal nooit iemand kan liefhê sonder ‘n mate van ongemak nie. Dis nie maklik nie en soms onnatuurlik, maar as volgelinge van Jesus, is ons geroep om ander lief te hê.

Selfs mense met wie ons nie saamstem nie. Veral mense met wie ons nie saamstem nie. 

Daar sal altyd dinge wees waaroor ons sal moet “saamstem om oor te verskil.”Dit kan die manier wees waarop ons ons finansies hanteer — sommige mense verkies om skuldvry te leef, en ander nie. Dit kan die besluit wees wanneer ons die dag wil begin of eindig — party mense gaan vroeg bed toe, terwyl ander laat wakker bly. Dit kan ook iets meer ernstig wees, soos politiek, sosiale kwessies of die huidige gebeure. Dit is moontlik om ander lief te hê al verskil jy van hulle.

Swierige Misleiding

Die vyand van ons siel het ‘n mooi plan uitgewerk om ons huidige verslawing na ‘n goeie lewe te laat lyk en ons vryheid soos ‘n offer te laat voel. Dit is moeilik om iemand wat verslaaf is vry te maak as hy nie besef dat hy verslaaf is nie. Die sluier van die realiteit moet eers gelig word, sodat hulle die waarheid kan raaksien.

Christene het deesdae dieselfde uitdaging. Ons leef in ‘n samelewing waar ons geloof outyds en leeg voel. Die wêreld verblind ons sodat ons nie kan sien hoe min tyd ons oor het nie. Ons bou weelderige kastele op die dek van ‘n sinkende skip, terwyl ons terugstaan en ons prestasies bewonder, wat binnekort onder die yskoue deinings van tyd gaan verdwyn.

Jy voel dalk nie soos ‘n slaaf nie. Dit is dalk moeilik vir jou om die Bybel te verstaan en godsdiens staan jou nie aan nie. Maar iets binne in jou laat jou hierdie “blog” lees. Jy het dalk nog nooit in ‘n kerk tuis gevoel nie, maar jy besef daar is ‘n krag groter as jouself wat alles in stand hou.

Doef – Doef, Doef – Doef; Jou hart klop in jou borskas. Jy voel dit, maar jy sien dit nie. 

Jy is nou in dieselfde situasie met God. Jy voel iets, maar jy kan dit nie verduidelik nie.

Toe Jesus in Sy tuisdorp se sinagoge kom, het hulle vir hom ‘n boekrol van Jesaja se profesieë gegee. Hy het ‘n gedeelte gelees van gevangenes wat vrygelaat word en gebroke harte wat genees word. Toe Hy klaar gelees het sê Hy: “Vandag het al hierdie woorde uit die Bybel waar geword, reg voor julle oë.” Eintlik het Hy vir die mense kom vertel dat Hy gekom het om mense vry te maak.

Sy opdrag het tot vandag toe nog nie verander nie. As iets nou in jou binneste knaag, of jy onrustig voel, hou aan met lees. Ek hoop dat jou oë sal oopgaan vir die waarheid en dat jy Jesus sal sien vir wie Hy werklik is… jou Verlosser.

Vra God bietjie, dat jy Hom op ‘n nuwe manier sien. Dat Hy jou die wysheid sal gee om die ware toedrag van sake raak te kan sien en verby satan se misleiding te kyk. Vra God dak ook dat jy Hom wil leer ken vir wie Hy is, ongeag jou vorige ondervindinge met godsdiens en geloof.