Twyfel jy dat God…

Twyfel is ‘n baie ongewilde woord in die Christen gemeenskap. Die meeste Christene sal bang wees om enige vorm van twyfel te erken, omdat hulle skuldig voel dat hulle enigsins twyfel ervaar en ook uit vrees vir die oordeel van ander.

Wanneer twyfel sy kop begin uitseek, kan baie dit sien as ‘n gebrek aan geloof… of ‘n gebrek aan vertroue in God en Sy Woord… daarom sukkel hulle maar in stilte voort. In hierdie stil-sukkel kan dit gebeur dat hulle lusteloos raak in hulle wandel met God. Dit is noodsaaklik om te weet hoe om ons twyfel te hanteer, sodat ons die ryke verhouding met God tot die uiterste van ons vermoë kan ervaar.

Dink diep na oor die twyfel wat jy vandag ervaar.

Twyfel jy dat God:
Jou gebroke hart kan heel… jou huwelik kan red… jou finansieël kan help… jou kan vergewe… jou ten volle kan aanvaar… jou gebroke siel kan herstel… kan werk in die lewe van ‘n rebelse eggenoot of kind… kan voorsien… kan werk in enige ander situasie wat besig is om jou binnekant uitmekaar te skeur?

Ek het in sommige situasies oor God getwyfel… en ek het toe nie eens besef dat ek dit doen nie. Daar is baie redes vir ons twyfel. Baie twyfel dat God omgee. Maar het jy geweet dat God werklik vanuit die Hemel afbuig om ons gebede, ons hartseer, ons besorgdhede en selfs ons vrae, te hoor? God is so goed! Hy het nie nodig om af te buig om ons te hoor nie, maar in Sy groot liefde kies Hy gewilliglik om dit te doen. Het jy geweet dat God elke traan wat jy al ooit gestort het bymekaar gemaak het en dat Hy elke hartseer wat jy al ooit ervaar het opgeskryf het?

God gee werklik opreg om oor elke hartseer en oor elke opregte vraag of versoek wat ons het.

Hy gee om vir elkeen van ons in elke situasie waarvoor ons te staan kom… verlede, hede en toekoms. As jou verhouding met God afgesaag voel, kan twyfel die oortreder wees. Wonder jy oor hoe God ‘n twyfelaar behandel?

In Sy Woord wys God vir ons ‘n voorbeeld van liefdevolle genade aan die mees bekende twyfelaar, Thomas. Dink vandag ernstig oor jou twyfel en noem dit wat dit is. Vra God om enige twyfel wat jy in jou hart mag hou aan jou te ontbloot. Wees absoluut eerlik en deursigtig. Die antwoord(e) wat God aan jou openbaar, mag jou verras. Kies vandag, soos Thomas, om jou twyfel na God toe te neem en dit in Sy hande te plaas. Hy weet reeds wat in jou hart is, so wees eerlik. Die beloning is waarlik waar ‘n nouer verhouding met Hom!

Twyfel

Daar is ‘n gevoel wat baie mense ervaar wanneer hulle met hartseer (of verlies) in hulle lewens te doene kry. Tog is dit baie moeilik om aan hierdie gevoel ‘n naam te gee. Dit is ‘n gevoel wat ‘n droewige hart omvou, maar tog is dit so subtiel dat baie nie besef hoe diep dit wortel skiet binne-in hul siel nie.

Twyfel

Terwyl ek deur ‘n tydperk van intense hartseer gaan, kan ek nie verstaan waarom ek nie enige vreugde by God of in sy Woord kan vind nie, ten spyte van die feit dat ek steeds ‘n diep honger het na God, na Sy Wil en Sy Weë. Elke keer wanneer ek bid of Bybel lees, vol ek eenvoudig afgetrokke.

Soos ek tot God bid in ‘n soeke na ‘n uitkoms vir die afgetrokkenheid en lusteloosheid wat ek ervaar, wys Hy vir my dat die wortel van my problem nie lê in afgetrokkenheid of lusteloosheid nie. Dit lê ook nie in die gebrek aan fokus of die onvermoë om stil te dit nie. Die wortel van my problem is twyfel.

Ek betwyfel nie God se goedheid nie. Ek weet in my hart God IS goed. Alhoewel ek baie verlies ervaar het, het Hy my geseën met soveel genade wat my help om Sy goedheid elke dag raak te sien. Ek betwyfel nie God se liefde nie. Ek weet Hy IS liefde en alle liefde kom van Hom. Ten enige tyd kan enige iemand maar net rondom hulle kyk en die ongelooflike bewyse van Sy verstommende liefde te sien.
God het dit in my hart ontbloot dat ek nie Sy VERMOË om in my lewe te werk betwyfel het nie, maar wel Sy BEREIDWILLIGHEID om te werk en op te tree in my omstandighede.

Ek twyfel nie oor wat God KAN doen nie…, maar oor wat Hy SOU doen.
Hoeveel van ons twyfel vandag?
Hoeveel van ons dink dat ons dit nie waardig is dat God namens ons optree nie?
Hoeveel van ons twyfel in God se opregtheid?

Ons kan nie bekostig om ons harte, ons gedagtes of ons gevoelens te vertrou in tye van twyfel nie…, ons moet ons gedagtes en gevoelens toets en ons harte leer om God te vertrou om so twyfel te oorkom. Kom ons begin deur God vir hulp te vra sodat ons enige twyfel kan oorkom. Kom ons vra Hom om ons te help deur enige situasie of ongeloof wat ons mag teëkom.