Openbaring van Fondamente

Dit is tyd dat ons as leiers mislukkings herformuleer. Dit is tyd dat ons ‘n besluit neem om na moeilike omstandighede deur die lens van hoop en geleentheid te kyk. Eintlik is dit tog stryd en spanning wat ons begrip verfyn en versterk oor God se liefde, en ook die geliefde seuns en dogters wat Hy ons geskape het om te wees.

Nietemin … as jou identiteit hoofsaaklik berus op wat jy dink JY tot stand kan bring, wat JY doen, wat JY kan behaal, dan kan moeilike tye jou selfvertroue verpletter. O, jy mag dalk in staat wees om ‘n sterk, professionele uiterlike te handhaaf. As jy egter innerlik ‘n valse altaar van vertroue in jou eie suksesse en prestasies gebou het, sal dit uiteindelik verbrokkel (en waarskynlik ook jou vrede daarmee saam).

Ons wat op Jesus Christus hoop, het egter ‘n fondament wat nooit herbou hoef te word nie, omdat dit nooit verbrokkel nie. Ons aanpasbaarheid, of vermoë om weer op ons voete te kom, word nooit betwyfel nie, want dit vloei voort uit wie Hy is, eerder as hoe sterk ons ​​is. 

Die verhale van Saul en Dawid se reise tot leierskap kan ons nogal heelwat leer hoe om ons fondamente te ontwikkel en hoe dit openbaar word. .

Saul was waarskynlik in alle opsigte die mees waarskynlike keuse as Israel se eerste koning. Hy was lank, aantreklik en ‘n vegter uit ‘n bekwame gesin. Hy was letterlik perfek in alle opsigte. Of liewer, dit het uiterlik voorgekom dat hy in alle opsigte perfek was.

Toe dit tyd word om Saul as die gesalfde koning van Israel aan te kondig, kon die volk hom nie kry nie. Die Here het hom uiteindelik geroep vanwaar hy in die bosse weggekruip het. Wegkruip.

Kan jy jou met Saul identifiseer? Het jy al ooit weggekruip van ‘n roeping na ‘n nuwe pad of geleentheid wat jy nie verwag het nie?

Interessant genoeg (en in skrille kontras met Dawid, Saul se opvolger), het ons nie veel geskrewe aantekeninge oor Saul se verhouding met God nie. In baie opsigte spreek daardie afwesigheid boekdele oor Saul se afhanklikheid (of gebrek daaraan) van God. Saul se omgang en gesprekke met God is grotendeels vir ons verborge. Daarteenoor word Dawid se hartstogtelike en diepe verhouding met God regdeur die boek Psalms vasgevang. Dawid het gereeld sy hart teenoor God, sy Maker en Vriend, privaat en in die openbaar uitgestort.

Ons woorde maak ook saak. Dit openbaar waarop ons gedagtes en gesindhede gefokus is. Dit openbaar waarin ons geloof gewortel is. Toe Saul uit sy skuilplek gekom en begin praat het, het die krake in sy innerlike fondament begin deurskemer. 

Vir ‘n man wat die liggaamlike voorkoms en die gebiedende teenwoordigheid gehad het om Israel se koning te wees, het Saul se vroeë woorde en optrede ‘n man begin openbaar wat homself gesien het op grond van wie hy gedink het hy is, waarskynlik wat hy gedink het ander van hom verwag om te wees, maar beslis nie vanuit die siening van ‘n almagtige en genadige God nie. God het Saul geroep om die eerste koning van Israel te wees, en Saul het homself onbeduidend en klein genoem. Daar was ‘n enorme gaping tussen Saul se siening en God se siening.

Hierdie gaping was die oorsaak van Saul se probleem. Dit is dikwels die oorsaak van ons eie probleme. As jy jouself iets anders noem as wat God jou noem, sal jy uiteindelik die fondament van jou geloof verskuif na ‘n plek wat onder die gewig van ‘n stryd sal kraak en verbrokkel. 

Teen die tyd wat Dawid op die toneel verskyn en in diens van Saul tree, na sy oorwinning oor Goliat, het God reeds besluit dat Saul nie veel langer die koning van Israel sou wees nie. Keer op keer het Saul op sy eie kragte staatgemaak in plaas van op God s’n. Sy misplaaste selfvertroue het met elke fout verder verbrokkel.

Dawid, die volgende koning van Israel wat deur God aangestel is, begin sy reis deur te sien hoe Saul uitmekaar begin val. Wat ‘n moeilike, tog geweldig kragtige les in ontwikkeling wat voor hom afgespeel het!

Bring tyd saam met God deur en vra Sy leiding om in Hom gewortel te bly. Vra Hom om vir jou enige areas in jou lewe te wys waar jy deur jou eie krag en selfversekerheid probeer slaag. Wanneer jy hierdie areas ontdek, vra Sy hulp om daardie ruimtes aan Sy leiding en rigtinggewing oor te gee. Soek na wyse mentors en raadgewers wat vir jou eerlike terugvoer en leiding kan gee wanneer jy verkeerdelik jou vertroue in jou eie vermoëns plaas. Onthou wanneer jy met jou hele hart vra, sal jy Hom vind.