Integriteit

Die rede hoekom die meeste van ons ineenkrimp wanneer deugde seine uitgestuur word, is omdat dit dikwels ‘n wanvoorstelling van iemand se gedrag en oortuigings is. Wanneer iemand beweer dat iets vir hulle belangrik is, maar die persoon se lewe weerspieël nie so ‘n prioriteit nie, neem mens moeilik so iemand ernstig op — en dit lei tot ‘n probleem met integriteit. 

Dit verg ‘n leeftyd om integriteit op te bou en slegs ‘n oomblik om dit te vernietig, terwyl dit een van ‘n mens se belangrikste karaktereienskappe is. Een van ons kerk se waardestellings is dus:

“As ons met integriteit lewe, maak niks anders saak nie. As ons nie met integriteit lewe nie, maak niks anders saak nie.” 

Ons verloor alle invloed wanneer ons ons integriteit verloor. Dit is iets wat ons hopeloos te dikwels sien wanneer goeie leiers deur ‘n enkele verkeerde besluit hul nalatenskap verloor. Tog beplan niemand om hul integriteit te vernietig nie. Waarom gebeur dit dan? 

Dit is maklik om die waarde in te sien van die deug van integriteit, maar moeilik om geldig te verklaar. Wanneer jy dus oor jou eie integriteit dink, kan jy hierdie vrae oorweeg: 

  • Stem jou oortuigings met jou bedrag ooreen?
  • Sou ander mense sê jy beskik oor integriteit? 
  • Het die mense wat jou die beste ken, jou ook die liefste? 
  • Stem jou private lewe ooreen met jou openbare beeld? 

Dit is moeilike vrae, omdat dit sal openbaar of jy deugde seine uitstuur of werklik jou waardes uitleef. Hoe lyk dit dan om ‘n lewe van integriteit te leef? 

Samuel gee ons ‘n baie goeie voorbeeld hiervan. Hy was ‘n leier wat die volk ten beste gedien het — tot so ‘n mate dat hy teen die einde van sy lewe die volk gevra het of daar enige klagtes teen hom was — en die reaksie was: 

“Toe antwoord hulle: ‘U het ons nie benadeel en ons ook nie verdruk nie. U het van niemand iets gevat nie.’” 1 Samuel 12:4 

Sou dit nie wonderlik wees om so ‘n nalatenskap van integriteit agter te laat nie?

Hoe doen ‘n mens dit dan? 

Ongelukkig is daar nie ‘n vinnige, drie-stappe resep hiervoor op sosiale media nie. Elke keer wat jy wel ‘n besluit neem om die regte ding te doen omdat dit reg is, bou jy aan jou integriteit. Wat meer is: Die deug van integriteit ontstaan nie deur ‘n spesiale formule nie, dit word deur ‘n leeftyd van getrouheid gekweek

  • Integriteit maak dit vir ons moontlik om ‘n hegter verhouding met God te hê. 
  • Integriteit dien as ‘n duidelike riglyn in ‘n ingewikkelde wêreld. 
  • As gevolg van integriteit het jy altyd vrede in jou hart, want jy probeer nie om ‘n leuen te lewe nie
  • Integriteit lei tot respek en invloed.

Hoeveel is jou integriteit dus werd? Anders gestel: Wat sê jou dade is jou integriteit werd? 

Integriteit is nie volmaaktheid nie

Die bekende Bybelkommentator, Matthew Henry, het by geleentheid geskryf: “Die man wat nie eerlik is nie, is nie godvresend nie.”

’n Mens kan onvolmaak wees en God in meer as een opsig faal, en steeds ’n “man van God” genoem word – solank hy tenminste eg en eerlik is, óók as hy gefaal en gesondig het. Dink maar aan Dawid en aan die erge sondes waaraan hy skuldig was: egbreuk en moord.

Toe hy egter deur die profeet Natan gekonfronteer is, het hy nie kwaad geword, die blaam op iemand anders gepak of sy koninklike mag misbruik nie. Hy het met opregte berou sy sonde en skuld voor God bely: Ek het gesondig teen die HERE! (2 Sam. 12:13). Gaan lees gerus weer sy aangrypende boetedoeningspsalm, Psalm 51. 

Ten spyte van Dawid se onvolmaaktheid is hy “’n man na die hart van God” genoem.

Die rede hiervoor was nie omdat Dawid geen sondes gedoen het nie, maar omdat hy eerlik en eg was – óók ten opsigte van sy sonde, skande en swakheid. Was Dawid volmaak? Nee! Was hy ’n man van integriteit? Ja, vir seker!

Aan die ander kant kan iemand alle voortreflike en edel deugde hê waaraan jy kan dink, maar as hy nie eg en eerlik is nie, kan hy nooit kwalifiseer om ’n “man van God” genoem te word nie. Onegtheid, ’n gebrek aan integriteit, trek ’n streep deur al my ander mooi eienskappe – “Die man wat nie eerlik is nie, is nie godvresend nie!” Luister net na die prominente plek wat hierdie eienskap inneem in die lewe van die gelowige wat die karakter van Christus weerspieël: “Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit” (Fil. 4:8)

Dit is dus belangrik dat integriteit nie verwar moet word met volmaaktheid nie.

Terwyl die gelowige altyd moet streef na volmaaktheid, kan ons alleenlik ín Christus op volmaaktheid aanspraak maak. Natuurlik moet ons daarna streef om sonde in ons lewe sover moontlik uit te skakel en te vermy, maar wanneer ons wel gefaal en gesondig het, laat ons dit opreg voor God bely, en indien toepaslik, ook teenoor die persoon teenoor wie ek gesondig het.  

Die Pad Na Integriteit

Dis net God se Gees wat integriteit in ons kan skep, maar alles in die wêreld kan dit van ons af wegneem. Mense en situasies sal opsetlik en onbewustelik ons integriteit besoedel en ons laat toegewings maak.

Ons word nie met integriteit gebore nie, dus moet ons daarvoor veg as ons dit wil hê.

As ons ernstig is daaroor om met integriteit te lewe, moet ons God se waarheid van harte ken, verstaan en liefhê. Hierdie waarheid help ons om wysheid in ons lewe te ontwikkel. Dit help ons ook om onderskeid te maak tussen verskillende praktyke en grense wat deel uitmaak van iemand wat met integriteit lewe.

Hierdie stryd vereis dat ons onsself omring met mense wat ons dophou en verantwoordbaar hou vir ons dade. Sonde vermeerder as niemand daaroor praat nie en word as niks afgemaak as ‘n persoon nie daarvoor verantwoordelik gehou word nie. As ons dink niemand gee om of sal van ons sonde uitvind nie, is dit maklik om daarmee voort te gaan. Aanspreeklikheid is moeilik, maar dit is een van die belangrike eienskappe wat nodig is om verantwoordelikheid vir ons dade en woorde te neem.

Ons sal al hoe meer met integriteit kan lewe as ons daarvoor veg, te midde van situasies wat ons gedurig van God se waarheid af wil wegneem. Dit is makliker as ons nie iets beloof wat ons nie kan nakom nie, van werk verander of ander vriende vind.

Ons sal nooit alles altyd kan reg doen nie. Ons almal struikel. Ons maak almal foute. Dit maak nie saak hoeveel integriteit ons het nie, ons sal nooit perfek wees nie. Dit is veral só in tye wat ons vreesagtig is, ‘n ramp beleef, of ons lewe uitmekaar val. Dit is dan moeilik om die regte keuse te maak. Die sleutel tot integriteit is om ons foute te erken en verantwoordelikheid vir ons dade te neem.

Wanneer ons met integriteit lewe help dit ons om ons foute raak te sien en God se genade en vergifnis te soek.

Integriteit is nie iets wat jy het of nie het nie, dit is ‘n leefstyl waarna ons doelbewus moet streef. Streef met opset na God se waarheid en wysheid. Stry teen alles wat jou van integriteit wil beroof of weglei. Besluit om doelbewus die dinge na te streef wat waarde het.

Swart en wit word grys.

Enigiets behalwe God se waarheid, stel ons integriteit in gevaar. Dit maak nie saak hoe gering die situasie is waarvoor ons skik nie, dit sal die integriteit in ons hart skaad. Hier lê die probleem – ‘n skikking lei tot regverdiging en regverdiging lei tot verwarring. Wat swart en wit was verdof na grys en ons regverdig waarom God se waarheid nie nodig is om in elke situasie vir ons leiding te gee nie.

Ons woorde is een van die maklikste maniere wat ons gebruik om tot ‘n skikking te kom. Met ons woorde oordryf ons, skinder ons, vertel ons wit leuens en maak ons beloftes wat ons nie kan nakom. En dan begin die regverdiging. ‘n Wit leuen is nie regtig ‘n leuen nie, is dit? En buitendien, dis beter as om iemand se gevoelens seer te maak. Wat is die nou die probleem as niemand seer kry nie? Swart en wit word grys.

Ons kan ook ons dade in gevaar stel. Ons vat iets klein sonder toestemming, teken nie ons tyd aan wanneer ons uit die kantoor gaan nie, aanvaar krediet vir wat ons nie gedoen het nie. Dan begin ons dit regverdig. Ons het nie die vorige keer die krediet gekry vir wat ons toegekom het, dus is dit in orde. Hulle sal nie agterkom as een item weg is nie, hulle kan dit bekostig. Swart en wit word grys.

Met elke verskoning, skikking en regverdiging word God se waarheid vervorm en die rol wat dit in ons lewe speel, word aangepas. God kyk na ons hart, nie hoe groot die skikking is wat ons aangaan nie. Daar is geen grys areas vir Sy waarheid wat net swart en wit is nie.

‘n Skikking kan op ‘n gegewe oomblik na die makliker opsie lyk, maar God se waarheid gee ware lewe. Wanneer ons woorde en dade ooreenstem met wat ons glo, of sê wat ons glo, spandeer ons minder tyd en energie daaraan om onsself te bevraagteken en bekommerd te wees of ander sal uitvind. ‘n Skikking en regverdiging vertroebel die waarheid van God se begeerte vir ons lewe. Kies die waarheid, selfs wanneer dit ongemaklik en moeilik is.

Kan ek aanhou?

Ons volgende helde bly getrou aan God onder enorme druk. Alhoewel hul situasie buitengewoon erg is, is hul dilemma ook ons moderne dilemma: die uitdaging om getrou te bly aan God in ’n kultuur wat God nie eer nie.

die uitdaging vandag is: om getrou te bly aan God in ’n kultuur wat God nie eer nie.

Sadrag, Mesag en Abednego is eintlik Habakuk se tydgenote. Hulle was verban na Babilon en het van heel onder gekom tot by invloedryke posisies van rykdom in Koning Nebukadnesar se ryk, terwyl hulle hul integriteit behou het en getrou aan hul geloof gebly het.

Hul getrouheid en gehoorsaamheid het egter nie hul lewens makliker gemaak nie. Hul weiering om te buig voor ’n goue standbeeld wat Koning Nebukadnesar opgerig het, het daartoe gelei dat hulle in ’n warm vuuroond gegooi is, wat op die koning se opdrag sewe keer warmer gemaak is.

Die vuuroond verteenwoordig altyd beproewings en probleme.

Het jy al ooit gevoel asof jy alles doen wat jy veronderstel is om te doen? Jy loop die pad saam met God, jy het jou gesin lief, jy werk hard, jy gee, jy help – en tog bevind jy jouself in meer probleme as wat jy kan hanteer?

Die vuuroond is dikwels warmer juis omdat jy aan God getrou is. “Maar waarom?” wil jy dalk vra.

Omdat God besig is om in jou te werk. Die vuuroond vorm jou karakter, soos wat vuur onsuiwerhede en swakker deeltjies uit goud verwyder. Dit ontwikkel ook jou vermoë om met dapperheid te volhard in geloof, want God het oorwinnaars nodig om sy werk te voltooi.

Hoe jy in die vuuroond reageer, bepaal die rigting van jou lewe.

Kyk, die vuuroond is eintlik ook ’n kruispad. As jy aan God vashou in die beproewing en nie net die maklike uitweg soek nie, of jou integriteit en gewete prysgee – dan sal die swaarkry jou maak en nie breek nie.

Sadrag, Mesag en Abednego is aan hul hande en voete vasgebind en in die vuur gegooi. Tog, toe Koning Nebukadnesar weer kyk, was daar ’n vierde persoon, wat soos “’n hemelwese” lyk (Daniël 3:25) saam met hulle in die vuuroond. En al wat die drie jong mans in die vuur verloor het, is dit waarmee hulle vasgebind was.

God sal nie net by jou wees in jou oomblik in die vuuroond nie, maar Hy sal dit gebruik om jou te bevry van die dinge wat jou terughou.

Ek wonder wat Sadrag, Mesag en Abednego vir ons sou vertel as hulle vandag hier was? Dalk sou hulle sê: “Jy kan nie die vuuroonde van die lewe vermy nie, of voorspel wat die uitkoms gaan wees nie, maar jy kan die Een wat saam met jou deur die vlamme loop, ken en vertrou. Hy sal jou nooit verlaat nie en jou altyd veilig vashou.