Aanpasbaarheid

Die suiwering wat plaasvind wanneer jy deur ‘n stryd in jou lewe gaan, is soos suiwer goud. (Dit is reg … suiwer goud!) Die proses om jou oë op God gefokus te hou en Hom voortdurend te loof as die ewig – goeie en getroue God te midde van ‘n stryd, is ‘n offer wat ons net aan hierdie kant van die ewigheid aan Hom kan gee. Dit is vir Hom ‘n aangename klank om te hoor, omdat dit ‘n pragtige offer voortbring wat heeltemal anders is as wat ons kan gee wanneer alles eenvoudig is en glad verloop.

Om deur spanning te werk, lewer kragtige resultate op die gebied van karakter- en leierskapontwikkeling. Oor baie jare se samewerking en begeleiding van talentvolle Fortune 500 leiers, kan ek eerstehands getuig dat die beste leiers — diegene wat erkenning geniet as die beste om voor te werk; wat die beste waarde vir die onderneming toevoeg en wat die grootste belofte van potensiaal inhou — het almal gewerk en gestry om bo uit te kom deur ontelbare moeilike persoonlike en professionele uitdagings.

Hierdie leiers kom al vir baie jare deur vele vlakke van spanning. Hulle het sukses behaal en misluk. Hulle het vasberade weer op hul voete gekom en uit hul foute geleer. Jy het dalk gehoor dat hierdie vaardigheid as aanpasbaarheid beskryf word. Wyse leiers soek daadwerklik na huidige en volgende generasie talent met baie van hierdie vermoë om met vasberadenheid weer op die voete te kom.

Aanpasbaarheid is onder die mees betroubare voorspellers van opkomende leierskaptalent. Aanpasbare individue is diegene wat bereid is om moeilike terugvoer te ontvang, daarna te luister, te leer en weer te probeer.  

Midde in die stryd, is dit belangrik vir leiers om die gawe wat aan ons gegee is, te verwesenlik en so potensiële geleenthede te herskep. Slegs gedurende ‘n stryd kan ons aanpasbaarheid ontwikkel. Die laaste ding wat jy waarskynlik in ‘n leier wil hê, is iemand wat net ervaring van goeie tye het en daarin leiding geneem het. Dink aan ‘n palmboom en die uiterste belangrikheid dat dit sterk, diep wortels sal hê. Immers, wat is die waarde van ‘n verstommende hoë, pragtige palmboom wat ontwortel word met die eerste teken van ‘n tropiese storm? 

‘n Boom moet blootgestel word aan winde wat probeer om dit uit die grond te ruk en pluk sodat dit sonder ondersteuning regop kan staan. Terwyl dit aan wind blootgestel word, sal die boomwortels sterker groei en sodoende dieper in die grond geanker word.  

Ons raak dikwels opgewonde wanneer ons tekens sien dat ‘n boom se blare, blomme of vrugte (ook bekend as spoggoed) begin groei, maar dit is eintlik die groeiproses onder die grond wat die belangrikste eienskap van ‘n lang lewe en standvastigheid van ‘n boom is.

Vrae

Mense wat ‘n gawe het in die kuns van verhoudinge, is dikwels mense wat die beste vrae vra. Dis juis hierin waar God meesterlik is.

Kyk ‘n bietjie na van God se mees diepgaande vrae:

Waar is jy? (Genesis 3:8-9)

Reg aan die begin van die Bybel demonstreer God hierdie faset van Sy karakter deur Sy verhouding met Adam en Eva—’n vertrouenswaardige, deursigtige, daaglikse verhouding.

In Genesis 3 lees ons van Adam en Eva wat gekies het om weg te draai van God en ‘n lewe te leef apart van Hom. Toe die verhouding verbreek is het God na Adam en Eva kom soek. Hy het nie gekom om hulle te straf of in die skande te bring nie, maar om die verhouding te herstel.

Wanneer jy aanvoel dat God in jou lewe werk, is jy ook ‘n persoon wat Hy uitkies sodat jy Hom mag leer ken en in ‘n verhouding met Hom kan leef.

Wat wil jy hê? (Johannes 1:35-39)

In Johannes 1 vra Jesus ‘n paar nuuskierige mans ‘n vraag, soos God se vraag. Hy vra hulle, “Wat wil julle hê?” (Johannes 1:38). 

Die mans vermy die vraag en verander die onderwerp deur Jesus te vra: “Waar woon U?” Sonder om hulle ‘n adres te gee, het Hy net gesê: ” Kom… en sien.” (Johannes 1:39). Eerder as om ‘n antwoord gee, gee Hy ‘n uitnodiging.

Dikwels sê baie van ons vir God: “Ek wil iets van U hê.” Terwyl God sê: “Ek wil saam met jou wees.”

Wie sê jy is Ek? (Matteus 16:13-15)

Dit is waar Christenskap begin. Jou antwoord op daardie vraag is jou begin, want dit is waar jy helderheid kry oor jou denke van Jesus. Wat Jesus sê oor Homself, is gelukkig aangeteken in die Bybel, insluitend Johannes 10:36, Johannes 11:25, Johannes 10:11 en Johannes 8:58.

Hierdie is slegs ‘n paar van Jesus se verklarings—hoe Hy ons vraag sou antwoord rondom Sy identiteit. Maar Jesus stop nie hier nie; Hy maak dit selfs meer persoonlik.

Glo jy dit? (Johannes 11:25-26)

Jesus maak dinge altyd persoonlik. Hy sê vir Sy dissipels, “Maar wat van julle—wie sê julle is Ek?” en Hy het vir Martha in Johannes 11:25-26 gevra, “Glo jy dit?”

Jesus vra dieselfde vrae aan ons ook, en om dit te antwoord is deel daarvan om in ‘n verhouding met God te wees, of om God en die waarheid te vind. En om die waarheid te vind, is om ‘n verhouding met Jesus Christus te begin.

Glo

C. S. Lewis het iets besonders gesê: “Ek glo in die Christendom soos wat ek glo dat die son opgekom het: nie net omdat ek dit nie kan sien nie, maar omdat ek as gevolg daarvan al die ander dinge sien.”

Ware hoop vereis ‘n ferm, standvastige fondasie.

Soos die skrywer van Hebreërs verduidelik: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” (Hebreërs 11:1) Sonder ons geloof in die karakter van God – en ons verhouding met Hom – as ons fondasie, kan ons net sowel hoop op Kersvader of een of ‘n ander mens. 

Ek besef dat al hierdie abstrakte idees, net so ook geloof, kan begin voel of dit verwyderd is van die vlees-en-bloed, rekeninge-en-bankrotskap beproewinge waardeur jy mag gaan. Maar miskien is geloof nie abstrak nie. Miskien is dit die enigste fondasie wanneer alles geskud word. Die Apostel Paulus stel dit so: “Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Allesbehalwe. Ons weet mos dat swaarkry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk Christelike karakter te vorm. En ’n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag.” (Romeine 5:3-4) 

Hier is my siening van Paulus se vordering van lyding tot intimiteit met God:

Wanneer ons deur die moeilike tye ly, neem ons God op Sy Woord en glo dat Hy steeds in beheer is, met ‘n spesifieke doel in gedagte. Ons druk dus deur, terwyl ons op Hom staatmaak. Soos wat ons aangaan, uur na uur, dag na dag, week na week, word ons sterker. Ons geloof groei, ons volwassenheid groei, ons vertroue in God groei. Soos wat ons sterker word, glo ons in God se goedheid, meer as in ons omstandighede. Ons leer om te glo in God se beloftes.

Geloof in God kan jou stewige fondasie wees.

As jy steeds wil glo, sal God jou ontmoet te midde van jou pogings om te glo. Selfs al gooi jy jou Bybel eenkant en swaai jou vuis na God of bevraagteken Hom, soos Habakuk gedoen het, sal God die passievolle opregtheid van jou strewe eer. As jy regtig God se nabyheid en omgee vir jou wil ervaar soos jy deur jou beproewinge gaan – en jy smag meer na Hom as net ander omstandighede – dan sal Hy langs jou wees met elke treë wat jy gee. 

Invloed is Leierskap

Maak dit van jou `n leier om in beheer te wees? Absoluut nie.  Outoriteit is nie leierskap nie. Invloed is leierskap. Alhoewel ons nie outoriteit totaal kan los maak van die leierskapsvergelyking nie, is ek oortuig dat ons nie dáár kan begin nie.  Op een stadium tydens Jesus se bediening het Hy sy navolgers gewaarsku dat hulle nie posisie moet verwar met die roeping om te lei nie.  Omdat hulle die gevaar loop om dit verkeerd te doen, maak Hy `n skielike onderskeid tussen hoe Hy wil hê hulle moet lei en die manier waarop dinge tipies in die wêreld gebeur, wanneer Hy sê: “Maar by julle moet dit nie so wees nie.” (Matt. 20:26).

Wat is die “nie so” van leierskap waarna Jesus hier verwys?

Dit is die tipe leier wat soek na outoriteit vir sy eie persoonlike gewin.  In stede daarvan, redeneer Jesus dat die beste leiers diegene is wat hulleself met Jesus se visie vir leierskap belyn, as dienaars lei, wat bewus is van hulle eie verantwoordelikheid en wat aan `n hoër roeping beantwoord.

Wil jy `n “nie so met julle” soort leier wees?

Ek hoop so.  Ek weet hoe dit lyk en voel om die “geweer” van outoriteit te gebruik om mense aan die beweeg te kry, maar Jesus vertel vir ons daar is `n ander manier – `n beter manier.  Selfs al het jy outoriteit en `n posisie van leierskap, het `n inspirerende leier nie nodig om die hefboom van outoriteit te gebruik nie.  “Nie so met julle”-soort leiers leer dat daar maniere is om invloed te kultiveer en vertroue te bou.  Jesus vertel vir ons dat dit `n meer kragtige manier is om te lei, een wat ons kan uitoefen ondanks die aan- of afwesigheid van outoriteit.

Wat doen jy om vandag invloed te kultiveer? 

God ken jou naam…

Gunstigheid in die Bybel is ‘n diep intieme en geweldige diep persoonlike verhouding tussen twee mense.

Byvoorbeeld, Moses bid tot God om saam met die mense te gaan terwyl hulle uit die woestyn sou uitstap. God sê vir hom:Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam. (Eksodus 33:17). Het jy dit gesien? God se guns teenoor Moses beteken dat God inverhouding met Moses staan. Dit is nie ‘n koue, meganiese reservoir van seëning wie se kleppe gemonitor moet word nie. Dit is ‘n verhouding tussen twee mense wat mekaar ken.

Ek hoop dat jy hierdie punt kan sien, want dit is belangrik dat ons die guns van God in so ‘n goeie ding kan in sien. Dit is nie net dat Gog ewe skielik begin om ‘n soort goddelike goudstof op jou lewe uit te gooi sodat goeie dinge met jou begin gebeur nie en so dan mense jou met meer respek kan begin behandel nie. Om in God se guns te wees, beteken dat Hy persoonlik met jou wil praat om met jou in verhouding te staan en selfs vriendskaplik na jou te kyk. Dit is in ‘n lieflike en intieme verhouding met die God van die heelal.

As jy ‘n Christen is, het jy al ooit opgehou om daardie denkbeeldige werklikheid te oorweeg, dat? Die Skepper van die kosmos, God self,  jou naam ken! Sy gesig kyk vol in jou eie, nie met woede of teleurstelling nie, maar met ‘n stralende glimlag. Omdat jy hom vreugde bring.

O, as ons daardie waarheid net kon begryp en dit diep in die grondslag van ons siele kon inbring, sou dit alles verander! In plaas daarvan om die lewe met vrees en bewing in die gesig te staar, sal ons met vertroue wandel deurdat ons weet dat God self oor ons kyk. In plaas daarvan om met trots op ons goeie dae ons op te blaas en dan weer met skuldgevoelens op ‘n slegte dag, oor ons mede broers en susters te staan, bly ons oë vas, vas op die ewigheid – en op die glimlaggende gesig van die God wat ons elkeen by ons naam ken.

Wat is moeilik vir jou om te aanvaar:

  • Dat God jou ken en presies weet wie jy is, of
  • dat die idee dat God jou ken en nogsteeds jou vriend wil wees?

Wat doen die gedagde aan jou, gee dit jou hoop en aanmoediging?