Ons Werk is Ons Keuse

In Genesis 37:5-7 en 9, het Josef gedroom oor God se roeping vir sy lewe. Hy het gedroom dat hy in ‘n posisie van mag is sodat selfs sy eie gesinslede voor hom buig. Sy broers het natuurlik jaloers geraak en wou die jonger broer van hul doodmaak. Toe hul ver weg van hul huis af was, en Josef gegaan het om te kyk of alles reg is by hulle, het hul die geleentheid aangegryp om hom as a slaaf te verkoop. Josef het so te sê ‘n ompad geneem om by sy werklike doel uit te kom.

Josef was geforseer om as ‘n slaaf in ‘n ander land te gaan werk, waar die mense geen respek vir hom of vir sy God gehad het nie. Hulle kon egter nie die vryheid om ‘n positiewe houding teenoor sy werk te hê, van Josef af wegneem nie. Josef het nie toegelaat dat sy werk hom definieer nie. Alhoewel Potifar Josef se baas was, het Josef gekies om die Here aan te hou dien en om sy werk na die beste van sy vermoë te doen. As gevolg hiervan het God Josef geseën met sukses in alles wat hy gedoen het, en Potifar het hom in beheer geplaas van al sy besittings.

Ons almal droom oor die ideale werk wat ons wil doen.

Miskien is die werk wat jy nou doen ver verwyderd van die droom wat jy vir jouself gehad het. Dit maak nie regtig saak nie – ons almal kies, bewustelik of onbewustelik, wat ons werk vir ons beteken. Die betekenis wat ons aan ons werk gee, bepaal ons houding daaroor en dit bepaal die gehalte en uitnemendheid waarmee ons ons werk verrig – en op die ou end bepaal dit hoe God ons kan gebruik! 

Ons het die keuse om ons werk in ‘n positiewe lig te sien.

As ons dit doen, sal ons heel moontlik nie net ons werk goed doen nie, maar ons sal toelaat dat ander God in ons sien. Ons identiteit is uiteindelik in God en nie in ons werk nie. Vra God om jou te wys wat Sy bedoeling vir jou werk in Sy koninkryk is.

Hoekom vra jy dalk nie bietjie vir God: Vader, help my om my werk vandag deur U oë te sien. Herinner my daaraan dat U al die goeie werk wat ek uit liefde vir U doen, gebruik om Christus se liefde aan ander te wys. Laat my kollegas Christus vandag in my sien.

Jou KEUSE!

Ek glo lewe is in God se hande. God skep lewe, Jesus het betaal met Sy lewe sodat ons lewe in oorvloed kan hê, maar dit beteken nie ons hét lewe nie. Ons moet lewe kies:

Vandag gee ek vir julle die keuse: kies tussen lewe en dood. Kies of julle wil hê dat dit voorspoedig met julle moet gaan, en of julle wil hê teëspoed moet al agter julle aantrek. God in die hemel en al die mense op aarde sien wat julle vandag kies. Ag, mag julle tog maar die lewe kies! Dan wag daar ’n wonderlike toekoms vir julle en vir julle kinders en kleinkinders” (Deut 30:19).

Ek moet erken – hierdie keuse klink tog ’n bietjie vreemd.

Ek het mos lewe, ek kies nie lewe nie, of hoe? Ek leer egter uit God se woorde ons het asem en ons het geleende tyd, maar lewe lê in hierdie keuse wat elkeen van ons vir onsself moet maak, elke dag en elke jaar wat tot ons lewe gevoeg word. Die keuse en wat dit behels, word as volg omskryf in Deuteronomium 30:20: “Kies tog vandag om die Here jou God lief te hê en net vir Hom te leef. Kies om te doen wat Hy wil hê jy moet doen. Kies om jou lewe lank gehoorsaam te wees aan alles wat Hy vir jou sê om te doen. Maak Hom die middelpunt van jou lewe! Laat Hy die rede wees hoekom jy lewe. Dan sal jy oud word en lank lewe in die land wat die Here belowe het om vir jou te gee.”

Het jy al gekies? Het jy gekies om God lief te hê met ’n liefde wat uit jou hart en siel en met al jou krag en verstand kom; gekies om te doen wat Hy wil hê jy moet doen? God weet verseker beter, maar Hy gee ons steeds die keuse.

Het jy al gekies om gehoorsaam te wees en Hom gekies as die middelpunt van jou bestaan en die rede hoekom jy lewe?

Vir nog ’n dag en vir nog ’n lewensjaar kies ek om te lewe asof my lewe van Jesus afhang, want dit ís so! 

Een lewe. Een kans. JOU keuse!