Maak Kontak

Toe ek besef dat ek geskape is om nie slegs in die kerk te dien nie, maar om as die kerk ander te dien, was dit vir my van uiterste belang om met ander mense kontak te maak. Jy kan nie dien sonder om kontak te maak nie. Met wie jy kontak maak, bepaal die verhale wat jy môre vertel. Regdeur die geskiedenis was dit waar. Dink na oor die man wat verantwoordelik is vir die skryf van meer as ‘n derde van die Nuwe Testament, die apostel Paulus.

Paulus was nie van die begin af ‘n Christen nie. Voordat hy ‘n volgeling van Jesus geword het, was hy Saulus, van ‘n stad genaamd Tarsus, ‘n kwaai man wat die Christene vervolg en doodgemaak het. As jy nie van Jesus-ondersteuners hou nie, sou jy baie van Saulus gehou het. Nadat hy egter die lewens geneem het van diegene wat geglo het dat Jesus uit die dood opgewek is, het Paulus self een van hulle geword.

Sy gedaanteverwisseling was so groot, so ingrypend, so lewensveranderend, dat Saulus (wie se naam na Paulus verander is) dadelik vir ander van Jesus wou vertel. Die probleem was dat geen Christene hom vertrou het nie, en vir voor-die-handliggende redes.

Die boek Handelinge stel dit duidelik: “Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die gelowiges aan te sluit, maar almal was bang vir hom. Hulle kon nie glo dat hy ’n gelowige is nie.” Handelinge 9:26 NLV. Jy kan nie die dissipels blameer dat hulle skepties was nie. Ek sou nie wou hê die ou wat verlede maand nog Christene doodgemaak het, moet die leier van ‘n Bybelstudiegroep wees nie! Sou jy?

Paulus het ‘n probleem gehad. Hy het geloofwaardigheid onder ander Christene gekort. Paulus het dus uitgereik na enigiemand wat hom die kans sou gee om sy nuutgevonde passie te deel. Paulus se besluit om kontak te maak, het nie slegs sy verhaal verander nie, dit het die geskiedenis verander. Jy sien, Paulus was net een vriend weg van sy lotsverandering. En daardie vriend was ‘n man met die naam Barnabas.

Jou eie verhaal mag dalk verander as gevolg van een vriendskap.

Barnabas, het dit gewaag om Paulus na die apostels te neem, die leiers van die mense wat Paulus in sy vorige lewe probeer doodmaak het. Wat het gebeur? Paulus se nuwe vriend, Barnabas, het ter wille van Paulus, sy reputasie op die spel geplaas. En ter wille van Barnabas, het die ander dissipels vir Paulus ‘n kans gegee. Die res is geskiedenis. Jou eie verhaal mag dalk verander as gevolg van een vriendskap.

Een vriend kan jou lewe help verbeter. Een belydenis kan jou help om ‘n verslawing te oorkom. Een gesprek kan jou help om ‘n gesonder leefstyl te kweek. Een mentor kan jou help om jou gawes te verstaan en ‘n beter leier te word.

Vra jouself: Wat moet ek doen om met die regte mense kontak te maak? Is daar iemand wat ek moet vermy?