Wat Jesus Oor Bekommernis Gesê Het.

In Matteus ses gaan Jesus voort met Sy bergrede wat in hoofstuk vyf begin het en strek tot aan die einde van hoofstuk sewe. In hierdie gewilde leering, gee Jesus onderrig oor gebed, woede, egbreuk, sowel as ander onderwerpe. Hy het pas oor geld en besittings gepraat toe hy die onderwerp van bekommernis aanroer. 

“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie. Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?” Matteus 6:24-25.

Jesus het ons gevra om nie bekommerd te wees nie, want Hy weet dat ons versotheid op geld, ons geneentheid om God te dien, sal beïnvloed. Ons bekommernisse gaan dikwels verder as ‘n stryd oor geld. Daar is baie ander probleme waarmee ons daagliks te kenne is, wat skynbaar ‘n bekommernis is. Kom ons kyk waarom Jesus ons gevra het om nie bekommerd te wees nie:

Niemand Baat By Bekommernis Nie

Jesus het ons geleer dat bekommernis nutteloos is. Dit lewer geen vrugte op nie. Daar is absoluut niks wat daaruit voortspruit nie. Bekommernis sou sinvol wees as dit produktief was. Maar dit is nie. Om oor ‘n situasie bekommerd te wees, verhoed nie dat dit nie gebeur nie. Tog is dit wat ons gereeld doen in plaas daarvan om ‘n keuse daarteen te maak. 

Bekommernis Is Onnodig

Jesus het in Matteus ses vir ons gesê dat daar voorsiening gemaak word vir die voëls in die lug en die blomme in die veld. En dit is net voëls en blomme! Hoeveel te meer sorg Hy vir ons? ‘n Enorme hoeveelheid! Hy gee meer vir ons om as vir enige ander geskape dinge. Hy het nie vir hulle aan die kruis gesterf nie — Hy het vir ons gesterf! Dus, as daar voorsiening gemaak word vir hulle, hoeveel te meer sal Hy aan ons voorsien?

Bekommernis Ontbloot Ons Toewyding

Of ons oor ons geld, mense of loopbane bekommerd is, is ons tyd op bekommernis toespits, is dit waaraan ons ons toewy. Ons moet onsself eerder toewy aan die mense wat God in ons lewens geplaas het en ons beste doen in ons werk. Volgens Matteus ses moet ons die koninkryk van God eers soek, en daarna sal alles vir ons bygevoeg word.  

Daar is tye in ons lewens waar ons wettige bekommernisse het oor waarheen ons op pad is, of diegene vir wie ons lief is. Die apostel Paulus sê in Filippense 4:19: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

God se voorsiening beteken nie ons kry alles wat ons wil hê nie of selfs alles wat ons dink ons nodig het nie. Om die waarheid te sê, Paulus was in die tronk toe hy Filippense 4:19 geskryf het! Tog het hy steeds erken dat al sy geestelike behoeftes in Christus bevredig is. Dieselfde is waar vir ons: as ons in Hom bly, sal ons alles hê wat ons nodig het.

Dink dalk bietjie hieraan:

  • Waaroor bekommer jy jou gewoonlik? (geld, loopbaan, gesondheid, ens) 
  • Watter negatiewe gevolge het bekommernis vir jou al veroorsaak?