Ontdek jou lewensdoel

Dit is ‘n spliternuwe Jaar 2019! Dink bietjie na oor die volgende drie elemente in die proses om jou roeping uit te leef:

  • Jou passie – wat geniet jy om te doen?
  • ’n Droom – jou grootste ambisie
  • Jou lewensdoel – hoe jy jou droom gaan vervul

Passie en lewensdoel pas soos ’n hand in ’n handskoen. As jy wil weet wat jou doel is, moet jy jou passie ontdek. As jy weet wat jou doel is, sal dit jou help om jou passie te verstaan.

Jou lewensdoel is dit waarvoor jy gebore is, die rede waarom jy op aarde geplaas is. As jy jou doel ken, sal dit jou help om jou gawes en talente te gebruik en te verstaan. ’n Doel stimuleer jou sodat jy die dinge doen wat jy veronderstel is om te doen en nie besig bly met onnodige dinge wat jou energie tap nie.

Mense met ’n doel is in voeling met hul natuurlike voorliefde en hulle het dus ’n innerlike dryfkrag om suksesvol te wees en hul lewensdoel te bereik. Hulle sien hul drome verwesenlik en begryp dat sukses ’n reis en nie ’n bestemming is nie. Dit stel hulle in staat om ware sukses te meet.

1. Watter dinge kan jy goed doen? Hier konsentreer ons op jou vaardighede, vermoëns en talente eerder as op persoonlikheidseienskappe.

2. Vra ook iemand wat jou goed ken wat hy/sy as jou sterkpunte sien. Watter gawes en talente sien hy/sy raak wanneer hy/sy na jou kyk?

3. Gebruik die formaat hier onder om jou doel neer te skryf.

Die maklikste vir my om dit te verduidelik is die volgende 4x punte met jou te deel, dit was die manier wat ek my doel en passie otdek het, dalk net dalk werk dit vir jou ook,

  • Gebruik ’n werkwoord om jou doel te beskryf, bv. dien, onderrig, ondersteun, help of skep.
  • Kies dan ’n selfstandige naamwoord om te beskryf wie of wat, bv. kinders, bejaardes, armes, tieners.
  • Sluit in vaardighede of talente wat jy sal gebruik sowel as jou passie, bv. sang, vermoë om iets te verduidelik, lees of om ’n knap atleet te wees.
  • Sluit in die resultate wat jy wil bereik – wat jy as ’n resultaat van bogenoemde wil bereik.

Iets wat nog altyd by my staande gebly het vs die woorde van Habakuk 2:2-3 

So het die Here my geantwoord: Skryf versigtig en duidelik op kleitablette neer wat Ek jou gaan wys sodat enige mens wat dit lees, nie kan wag om dit aan ander mense te vertel nie. Die dinge wat Ek vir jou gewys het en wat jy opgeskryf het, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Maar binnekort gaan dit vir seker gebeur. Dit voel dalk vir jou of dinge sloer en of niks aan die gebeur is nie, maar wees geduldig. Jy sal sien, kom sal dit kom en niks en niemand sal dit kan terughou nie.