Wie Wysheid Soek?

Wysheid is iets waardevols. Mense voel aangetrokke tot wysheid. Dit is aantreklik en bekoorlik. Wysheid verteenwoordig ‘n woord van die Here, so dit is van onskatbare waarde. Wysheid is een van die redes waarom ons kerk toe gaan, na goeie Bybellerings luister en met ouer mentors praat.

Ons moet na wysheid soek en daarvoor vra. Dit kom nie natuurlik nie; dit is ‘n geskenk van God.

Wysheid is kosbaar en uiters waardevol. Dit is ‘n geskenk wat jou beskerm teen besluite wat ‘n leeftyd by jou kan spook, en dit gee jou die moed om aan te hou of op te hou. Wysheid is ‘n wapen wat deur God self gebruik word, namens Sy krygers. Wysheid sny deur verwarring en vervang dit met helder denke. Dit breek besluite op in ‘n reeks van klein oorwinnings. Dit waarsku teen naderende gevaar. 

Die wyse persoon is egter nie gevrywaar van sonde nie. Wyse manne en vroue moet steeds verantwoordelik gehou word – dalk meer as ander. Die wyse persoon is inderdaad vatbaar vir hoogmoed. (Jeremia 9:23) ‘n Wyse hart wat vermeng is met hoogmoed, dink dat dit bo die reëls verhewe is. In die begin kan dit so subtiel wees, maar die innerlike oortuigings begin vrot soos ‘n fondament wat met termiete deurtrek is. As hoogmoed nie in bedwang gehou word nie, verander dit wysheid in selfversekerdheid. Dit is hartseer wanneer ‘n eens wyse leier toelaat dat trots sy vrees vir God laat kwyn. Wysheid is God se geskenk om Sy koninkryk-inisiatiewe uit te kan voer. Wanneer dit net vir eie gewin gebruik word, word dit self-diens.

Soek na die ware wyses, vir wie God prioriteit nommer een is.

Selfgemaakte wysheid veroorsaak geestelike wanpraktyke, maar suiwer wysheid gee geestelike lewe. Dit is wysheid—gepaardgaande met nederigheid en gehoorsaamheid aan God—wat ons voorberei om die wedloop suksesvol te voltooi. Egte wysheid is aanvaarbaar in alle situasies. Soek daarna in die Bybel, boeke, by mense, omstandighede, flieks, lewenservaring en in die skepping. Wanneer jy dit vind, moet jy dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Dank God vir wyse uitkomste. Gebruik dit tot Sy eer en vir Sy doel. Laat wysheid toe om jou nederigheid te hou, eerder as om jou ‘n gevoel van meerderwaardigheid te gee. Ons is almal soekers na God se wysheid. Ons sal daarna bly soek totdat ons in die hemel kom. 

Wysheid is aktief en lewend en het altyd ‘n nuwe, vars inspuiting van God af nodig. Gebruik gebed as brug na die wysheid van God. Vra gereeld na Sy perspektief en Sy hart oor die saak. Laat wysheid toe om jou nader aan jou Hemelse Vader te trek in aanbidding en afhanklikheid van Hom. Wy gereeld jou wyse bedoelings aan Hom. Laat jou Hemelse Vader die filter wees vir jou wyse besluitneming. 

Wees ‘n mildelike gewer van wysheid aan ander, maak tyd vir mense om jou hart te leer ken en om die lewenslesse te verstaan wat God gebruik het om jou geloof te vorm. Ons het almal wysheid wat ons aan ander kan bied. Maak tyd om na ander te luister. Hulle mees dringende kwessies het aandag nodig. Wees beskikbaar om geduldig en met begrip te luister en gee dan in nederigheid opsies vir hulle om te oorweeg.

Wysheid is hoflik. Dit gee antwoorde vir almal, wanneer dit met ‘n gees van nederigheid gevra word, as ‘n mede wysheid-soeker. 

Soek wysheid en gee wysheid—wysheid gemotiveer deur nederige oorgawe aan God.