Beproewinge Is Deel Van Die Lewe

Filippense 4:6 sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

In sy onderrig, praat Paulus van die menslike toestand en wat ons in die alledaagse lewe deurgaan. Dit is belangrik, want ons moet die rykdom van ‘n lewe saam met Jesus Christus verstaan, maar dis ook nodig om te weet hoe om dit in moeilike tye toe te pas. In die boek Filippense, leer Paulus ons oor die bekommernisse waardeur ons leef en die sorge van die siel. Ons moet verstaan dat beproewinge deel van die lewe is. Ons kan dit nie vermy nie. Ons lewe gaan nie daaroor om in sulke omstandighede te leef nie, maar dit is deel daarvan. 

Kom ons onthou dat Jesus self vir sy dissipels gesê het: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Geskiedenis bewys dat volgelinge van Jesus deur tye van vervolging sou gaan. 

As kinders van God is ons nie vrygestel van beproewinge en swaarkry nie.

Ons is kinders van God wat as oorwinnaars lewe, maar, soos Paulus ons leer, beteken dit nie ons gaan moeilike tye en swaarkry vermy nie. Paulus ontken nie dat beproewinge bestaan of in ons lewens gaan voorkom nie. Hy sê ons moenie daaroor angstig wees nie. Bekommernis lei tot groter probleme, soos angstigheid. Vrees gedurende enige omstandighede veroorsaak angstigheid. Paulus sê dat ons oor niks besorg of beangs moet wees nie, maar dat vrees in jou hart en gedagtes angstigheid veroorsaak wat jou toevou in ‘n permanente plek van ellende. 

Ons almal is al deur beproewinge en sal ook weer deur moeilike oomblikke leef wat tot angs sal lei.

Paulus het nooit gesê dat ons as kinders van God nie moeilike tye sal beleef nie. Hy sê egter dat ons moeilike omstandighede nie in bekommernis moet oorgaan nie. Bekommernis is wanneer jou sorge jou gedagtes oorskadu en jou hart met vrees gevul word. Dit is dan wanneer jy die heeltyd met ‘n vreesagtige houding aan jou omstandighede dink. 

Verder leer Paulus ons ook om oor te gaan tot aksie in plaas van bekommerd te wees. Voordat die probleem in ‘n krisis ontwikkel, moet jy iets daaromtrent doen. Tog doen ons eers iets aan die einde van die moeilike situasie. Paulus leer ons die volgorde waarin ons moet optree.

Mense soek gewoonlik vir oplossings op enige moontlike manier, maar voordat ons dit doen, moet ons eers na God toe gaan. 

Waarheid maak vry

Ons leef in ’n land waar ons soveel vryheid van regte en spraak en godsdiens het, en tog leef meer mense as slawe in ’n tronk as wat die korrektiewe dienste se statistieke vir ons sou weergee. 

Vryheid is nie beperk tot ’n plek of omstandighede nie.

Paulus was vasgeketting en geboei in ’n fisiese tronk, maar hy was vry. Ander mense leef weer gemaklike lewens in gemaklike huise en werke, en tog is hulle die slawe van bitterheid, gejaagdheid, geketting en geboei aan materialisme en perfeksionisme.

Die grootste vonnis is nie tronkstraf agter tralies nie, maar ’n lewe en ’n ewigheid sonder Jesus.

Waarheid en vryheid gaan saam soos Oros en water. En Jesus verduidelik dit vir ’n groepie geleerde Jode. Hy sê in Johannes 8:31-32: “Julle is regtig my volgelinge as julle glo wat Ek sê. Hou vas daaraan en leef daarvolgens. So sal julle ontdek wat vir God belangrik en sinvol is. En hoe meer julle dit ontdek, hoe meer sal julle word wat God julle gemaak het, vry mense.”

Bly getrou aan Jesus se woorde, leef in noue verbintenis met Jesus se boodskap. Dan sal jy die waarheid ken en hierdie waarheid sal jou vrymaak, dit sal jou maak wat jy bedoel is om te wees – vry!

Waarheid is ’n Persoon, Jesus Christus. Vryheid kom deur geloof in Hom en ’n verhouding met Hom waar ek ontdek en meer en meer die mens word wat God my gemaak het om te wees.

Dit is alles waarheid wat jou kan vrymaak van bitterheid en geldgierigheid en uitbranding, maar die waarheid moet eers toegepas en geleef en gedoen word voordat dit jou kan vrymaak. Mark Twain het gesê: “The truth will set you free, but first it will make you miserable.” 

Jy weet jy moet iets gaan doen wat nie altyd so lekker en maklik is om te doen nie, maar jy doen dit om vry te kom en vry te leef soos God bedoel het jy moet leef. En dan die bevestiging in Jakobus 1:25: “Iemand wat so ernstig in God se wil belangstel en dit wat hy daar hoor ook gaan doen, het die ware geluk en sin van die lewe ontdek.”

‘n Verandering in Perspektief

Om veerkragtigheid op te bou moet ons ontslae raak van herhalende, afbrekende gedagtes oor onsself, God, ander mense en ons omstandighede. Jy mag vind dat wanneer jy die meeste sukkel, jy fokus op gedagtes soos:

  • God help my nie.
  • Ek kan nie nog ‘n dag langer so aangaan nie.
  • Ek sal nooit weer iets goeds in die lewe ervaar nie.
  • Niemand verstaan my nie. Dit is aaklig.
  • Ek sal nooit hierdeur kan kom nie. Ek kan dit nie meer hanteer nie.

Ek’s ‘n aaklige mens.

Om veerkragtigheid op te bou moet valse gedagtes met die waarheid vervang word. Wanneer ons hierdie oorlog voer lei ons bewustelik ons gedagtes en met harde werk vervang ons die onwillekeurige, afbrekende gedagtes met gedagtes van hoop, waarheid en dankbaarheid, soms bewustelike dankbaarheid.  Deur ons gedagtes te omskep kan ons terugbons van die lewe se seer en veerkragtigheid opbou. Let wel, ons kan niks aan ons omstandighede doen nie, maar ons kan ons perspektief en gedagtes aangaande ons omstandighede aanspreek.

Wanneer ek die woord veerkragtigheidhoor, dink ek onmiddelik aan daardie rubber balletjies wat hoër hop as sy beginpunt. Hoe harder jy dit gooi, hoe hoër bons dit. Die veerkragtigheid van die balletjie oorkom swaartekrag.

Absoluut! Vriend, jy kan ook terugbons

Kan dit so wees met ons lewenspyn?Is dit moontlik dat ons hartseer ons kan aandryf om terug te bons? Kan ons uiteindelik in ‘n beter toestand wees as voordat ons in die grond ingedryf was? Absoluut! Vriend, jy kan ook terugbons. Ek weet jy kan, want ek ken die God wat jou veerkragtig kan maak!

Natuurlik werk God volgens Sy tydlyn, nie ons s’n nie. Hy is ‘n prosesgeoriënteerde geneesheer wat ons deur ons seer en genesing lei, eerder as om ons daarom te lei of dit weg te neem. Sal jy Hom vertrou om jou deur jou pyn te lei? Dit is tyd om terug te bons. Vergun jouself die voorreg van die geleentheid. Net omdat jy vasgekeer voel, beteken dit nie dat jy so hoef te bly nie. God sal seëninge uit jou vervloekings bring. Hy wil hê jy moet terugbons.

Watter afbrekende gedagtes koester jy gereeld?

Wat sê dit oor hoe jy oor jouself dink?

Met watter positiewe gedagtes kan jy dit vervang?