Christus Gesentreerd

Dit is baie belangrik dat jy doelgerig op jou verhouding met Jesus fokus. Maar hoe doen jy dit nou eintlik? Wel ek is nie ‘n kenner nie maar hierdie is wat ek sovêr geleer het in my lewe.

Stap 1: Besluit en Wees Toegewyd

Gesels met jouself om seker te maak jy het dieselfde doel. Christus-gesentreerd beteken dat jou verhouding ten volle toegewyd is aan Christus. Die res is ondergeskik. Probeer om ‘n paar geloofsverklarings te maak wat uitlig dat Christus die middelpunt van jou lewens sal wees. “Ek het besluit, wat my lewe betref, dat ek die Here sal dien.” “Ek sal die Here vertrou.” “Ek sal myself aan die Here oorgee.” “Ek sal die Here volg.” 

Stap 2: Soek God

Om God vir jouself te soek, is ‘n vereiste om saam ‘n Christus-gesentreerde verhouding te hê. A.W. Tozer het ‘n goeie voorbeeld hiervan gegee. Hy het gesê: “Het dit ooit by jou opgekom dat een honderd klaviere wat almal deur dieselfde vurk gestem is, almal outomaties met mekaar ooreenstem? Hulle is almal ingestem, nie die een met behulp van die ander nie, maar volgens ‘n standaard waaraan elkeen individueel moet voldoen.” Om in Christus verenig te word, moet ons onsself in lyn bring met Christus en nie met mekaar nie. Wanneer ons ons verhouding met God ernstig opneem, bring Hy die eenheid.

Stap 3: Soek Saam na God

Jy moet elke dag as ‘n vernootskap tyd maak om geestelik te verenig. Dit is waar dit prettig word. Daar is verskeie dinge wat jy kan doen om op Hom gefokus te bly. Jou verhouding kan versterk word deur gebed. Jy kan saam op ‘n gereelde basis by die kerk van diens wees of jou gemeenskap dien. Gaan voort met die passie wat God vir jou as ‘n individue gegee het! 

Ons kragtigste geestelike verbintenis is om God se Woord te bespreek. In die Bybel kan ‘n mens leesplanne saam met vriende doen en ons werk elke dag saam aan ‘n plan. Dis wonderlik om te bespreek wat God vir ons individueel openbaar en waar Hy ons saam heen lei. 

Wanneer Christus die kern van julle verhouding is, sal Hy meer kan doen as wat jy ooit op jou eie kan doen. Neem dan nou ‘n besluit om Hom eerste te plaas.