Die Valse Beloftes van ‘n Verhewe Selfbeeld

Wanneer ons met onsekerheid, gebrokenheid en vrees te doen kry, sê die wêreld: “Fokus op JOUSELF! Jy is wonderlik. Jy is spesiaal.”Hierdie boodskap klink amper soos God wat sê: “Ek het ‘n wonderlike plan vir jou!” Hierdie boodskappe is op sigself nie sleg of verkeerd nie. Dit is belangrik dat jy vir jouself omgee. Dit kan egter nie jou fokuspunt wees nie. Die beloftes van ‘n verhewe selfbeeld, kan jou ook net tot op ‘n sekere punt neem. 

Dit is waar dat ‘n lae selfbeeld jou onseker kan laat voel.

As jy met vernederende leuens te doen kry, oor wie jy is, is die antwoord in die Bybelse waarhede van God te vind. Sy liefde, Sy medelyde, Sy aanvaarding en Sy erkenning, is ‘n soos salf wat ‘n wond gesondmaak. 

Daar is ook ‘n tweede rede vir onsekerheid: selfbeheptheid. Selfbeheptheid veronderstel dat elke klein verwerpinkie en ongemaklike interaksie om jou draai. Selfbeheptheid maak verhoudings, ouerskap, jou werk en dienswerk moeiliker, omdat dit alles in ‘n referendum oor jou waarde laat verander. Dit sit ook jou foute onder die vergrootglas, omdat jy gedurig van hulle bewus is. 

‘n Lae selfbeeld en selfbeheptheid raak verstrengel, maar dit is noodsaaklik dat jy die verskil tussen die twee ken. Hoekom? Want hulle vereis verskillende oplossings. As jy jou selfbeheptheid op dieselfde manier as jou lae selfbeeld behandel—met erkenning—gaan dit die probleem vererger. Erkenning voed net jou selfbeheptheid—en jou behoefte aan erkenning bly onversadig.

Die enigste manier om weg te kom van selfbeheptheid af, is om van jouself te vergeet.

Dit is hoekom erkenning nie juis help nie. In my eie lewe het daardie boodskap nie die fokus van myself af gevat nie, maar dit was eerder soos ‘n spieël met Jesus se beeld daarin. Ek moes bevry word van my selfbeheptheid, al was my denke oor myself positief. 

Die antwoorde op die grootste lewensvrae lê nie binne jouself nie en draai nie om jouself nie. Of dit nou die oplossing vir jou diepste behoefte is of die genesing van jou grootste wonde, jou eie ek het dit nie. Op ‘n stadium moet jy jou aandag vestig op die een wat die antwoorde het. Vestig jou oë op die enigste Een wat jou wonde kan genees en jou vrymaak. 

  • Hoe kan positiewe denke oor jouself jou aandag van God af trek?
  • Wat is die verskil tussen om jouself lief te hê en om op jouself te fokus?

Twyfel en Vrees

Twyfel en vrees loop gewoonlik hand aan hand. Beide getuig van ‘n gebrek aan vertroue en ‘n gebrek aan liefde.

Wanneer twyfel en vrees ons bekruip, is dit ‘n teken dat ons onsself moet afvra of ons versuim om God te vertrou… of versuim ons om Hom werklik lief te hê? Versuim ons dalk om te glo in Sy perfekte liefde vir ons?

Liefde word perfek gemaak in God.

Ons hoeveel nie te vrees of te twyfel oor die verlede, die hede of die toekoms nie.
Hy laat werklik dinge ten goede uitwerk as ons Hom liefhet en soek na Sy hart. Ons dien ‘n ongelooflike, wonderlike en kragtige God… ’n God wat so baie omgee dat Hy elke sekonde van die dag by ons is. Hy slaap nooit nie en Hy vat nooit ‘n oomblik af nie.

God verlaat ons nooit nie. Hy laat ons nooit in die steek nie. Hy is nooit wispelturig nie. Hy het ons werklik baie lief en Hy gee om oor elke fyn besonderheid van ons lewens… niks word uitgesluit nie. Ons dien ‘n alles-inklusiewe God!

Wanneer ons twyfel kies ons om te glo dat God nie ons beste belange op sy hart dra nie. Ons betwyfel sy ongelooflike liefde vir ons. Besef jy hoe groot Sy liefde vir jou is? Sy liefde is dieper as die dieptes van die see… wyer as die hele aarde… en hoër as die hemele! Hy bemin jou meer as wat jy ooit kan begryp.

Jy hoef nie langer te vrees of te twyfel nie.

Hoe meer jy verlief raak op God, hoe minder vrees, bekommernis of twyfel sal jy ervaar. Liefde is die teenmiddel. Die psalm skrywe se tog: Proe en sien dat die Here goed IS! Sy liefde is die beste!

Watter twyfel, bekommernis of vrees moet jy vandag met God deel? Ek moedig jou aan om al jou vrees, bekommernisse en twyfel… elke situasie wat jou hart of jou gees gebreek het… vandag voor God se voete neer te lê.

Gee vandag ALLES aan Hom oor!
Val in sy arms en kies om Hom te vertrou!

Twyfel

Daar is ‘n gevoel wat baie mense ervaar wanneer hulle met hartseer (of verlies) in hulle lewens te doene kry. Tog is dit baie moeilik om aan hierdie gevoel ‘n naam te gee. Dit is ‘n gevoel wat ‘n droewige hart omvou, maar tog is dit so subtiel dat baie nie besef hoe diep dit wortel skiet binne-in hul siel nie.

Twyfel

Terwyl ek deur ‘n tydperk van intense hartseer gaan, kan ek nie verstaan waarom ek nie enige vreugde by God of in sy Woord kan vind nie, ten spyte van die feit dat ek steeds ‘n diep honger het na God, na Sy Wil en Sy Weë. Elke keer wanneer ek bid of Bybel lees, vol ek eenvoudig afgetrokke.

Soos ek tot God bid in ‘n soeke na ‘n uitkoms vir die afgetrokkenheid en lusteloosheid wat ek ervaar, wys Hy vir my dat die wortel van my problem nie lê in afgetrokkenheid of lusteloosheid nie. Dit lê ook nie in die gebrek aan fokus of die onvermoë om stil te dit nie. Die wortel van my problem is twyfel.

Ek betwyfel nie God se goedheid nie. Ek weet in my hart God IS goed. Alhoewel ek baie verlies ervaar het, het Hy my geseën met soveel genade wat my help om Sy goedheid elke dag raak te sien. Ek betwyfel nie God se liefde nie. Ek weet Hy IS liefde en alle liefde kom van Hom. Ten enige tyd kan enige iemand maar net rondom hulle kyk en die ongelooflike bewyse van Sy verstommende liefde te sien.
God het dit in my hart ontbloot dat ek nie Sy VERMOË om in my lewe te werk betwyfel het nie, maar wel Sy BEREIDWILLIGHEID om te werk en op te tree in my omstandighede.

Ek twyfel nie oor wat God KAN doen nie…, maar oor wat Hy SOU doen.
Hoeveel van ons twyfel vandag?
Hoeveel van ons dink dat ons dit nie waardig is dat God namens ons optree nie?
Hoeveel van ons twyfel in God se opregtheid?

Ons kan nie bekostig om ons harte, ons gedagtes of ons gevoelens te vertrou in tye van twyfel nie…, ons moet ons gedagtes en gevoelens toets en ons harte leer om God te vertrou om so twyfel te oorkom. Kom ons begin deur God vir hulp te vra sodat ons enige twyfel kan oorkom. Kom ons vra Hom om ons te help deur enige situasie of ongeloof wat ons mag teëkom.

Waaraan Hou My Siel Vas?

So paar jaar gelede het ek ‘n ondervinding gehad op ‘n vliegrit, wat ‘n diep indruk op my gemaak het. Ek was op ‘n vliegtuig in Tanzania, oppad van Bulyanhulu na North Mara. ‘n Paar minute voor ons sou land, het ons baie erge turbulensie ondervind. Dit was angswekkend. Ek was al op moeilike vlugte, maar hierdie een was op ‘n ander vlak. Die vliegtuig het met eens ongeveer 160 meter geval, en begin toe rondbons. Drankies het uitgespat, mense het geskree en selfs die personeel was paniekerig.

Die man langs my het soos ‘n belangrike sakeman gelyk. Hy het ‘n pak klere aangehad, ‘n skootrekenaar en die houding wat daarmee saamgaan. Voor ons opgestyg het was hy al besig op sy rekenaar en die manier waarna hy na my geskeurde jeans gekyk het, het my laat besef hy is nie beïndruk met my nie.

Maar binne sekondes het hierdie man van houding verander en was ‘n angsbevange ou mannetjie. Sy kneukels was wit soos hy aan die armleunings geklou het. Hy het al hoe harder geskree elke keer as die vliegtuig stamp en gesak het.

Ek kan hom nie kritiseer nie: ons almal was bang. Ek het egter al gehoor dat geen vliegtuig al ooit neergestort het as gevolg van turbulensie nie en ek het die persoon geglo wat dit vir my vertel het. Die turbulensie het begin terwyl ek besig was om vir ‘n preek voor te berei. Ek was in kontak met God. Vir dalk die enigste tyd in my lewe was ek ‘n emosioneel stabiele persoon in ‘n moeilike situasie. Toe ons uiteindelik veilig land, het die passasiers spontaan hande geklap.

Ek het dae lank nog oor die voorval nagedink.

As jy absoluut hopeloos voel, ondersoek jou siel en bedink waar jou sekuriteit vandaan kom en waarop jou hoop gevestig is. 

Die logiese manier om veilig te voel is om meer in beheer te wees. Jy moet vir elke gebeurlikheid beplan en voorsiening maak vir alle omstandighede. Dit is egter nie realisties nie. Om te beplan is nie sleg nie, maar jou eie beplanning is nie voldoende nie.

Hoekom was ek so rustig tydens die vlug? Wat het my siel help vertrou en laat ontspan in die angswekkende situasie? Dis eenvoudig: Ek het geweet dat God in beheer was van my siel. Ek het geweet my lewe was in Sy hande. My siel kon aan daardie hoop vashou, ongeag die eksterne warboel. 

In die boek van Jesaja, sê God vir Israel: “As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.” (Jesaja 30:15)

Ons siele word gehelp as ons op God vertrou en nie op ander dinge nie. Dan ondervind ons ware rus, redding en krag.

Dit beteken nie dat ons gedagtes en emosies nooit sal wissel nie. Hulle sal. Ek sal dalk nie weer so emosioneel stabiel wees in ‘n soortgelyke situasie nie. Maar ten spyte van eksterne warboel, kan ons siele rustig wees. Ons siele vind hulp en krag in God.

Dink dalk hieroor:

Hoe voel jy en reageer jy as ‘n situasie buite jou beheer is?

Hoe maklik vertrou jy op God? Is dit party kere moeiliker?

Hoekom is jy rustig as jy weet God is in beheer in vergelyking met jou eie pogings om in beheer te probeer wees?