Onthou om te onthou

In ons wandeling deur die Bybel om in elke boek een blommetjie te pluk en dit te deel, het ek vandag by Deuteronomium uitgekom.

God gee aan Moses die opdrag om ’n bepaalde lied aan die volk te leer – ’n lied met ’n bedoeling. Elke keer wanneer hulle die lied sing, sal hulle in hul gewete geruk word omdat hulle besig was om hul God te vergeet. Hier volg God se opdrag aan Moses: “Teken hierdie lied vir julle op en leer dit vir die Israeliete. Laat hulle dit sing sodat die lied my getuie teen hulle kan wees” (Deut 31:19).

Moses se tyd op aarde is byna verstreke en soos dit maar dikwels gebeur wanneer ’n groot leier sterf, sal daar ’n inploffing van wet en orde plaasvind. Dié lied sou hulle help om te onthou wie hul God is, waar hulle vandaan kom en waarheen hulle op pad is.

Waarom dan juis ’n lied daarvoor gebruik?

Miskien is dit omdat ’n goeie lied die hartsnare roer soos dit op geen ander manier gedoen kan word nie. Om met jou hart te sing, is soms meer werd as om met jou verstand te bid.

As ek sekere liedere hoor, sweef ek in my gedagtes na my kinderjare toe, hoe ons as familie bymekaar gekom het en Oupa het gewoonlik dit ingesit met onder meer: “Heer, waar dan heen? Tot U alleen . . . Dank Vader, dank vir U genade. Dis onverdiende guns alleen.”

Op die bedkassie was gewoonlik ‘n bruin leer Bybel gele, die stille getuies dat hier ’n goeie gewoonte vasgelê is. Maar wat my die meeste aangegryp het, was as oupa in die vroeg oggend ure my soms wakker gebid het sonder om eers te weet hy doen. Die oggendgebed was soos brandstof wat die dag se reis moontlik sou maak.

Hoe sal ek ooit die dag ná my oupa se begrafnis vergeet toe ek wegstap by die graf, met die wete dat dinge nooit weer dieselfde sal wees nie. Wat sou oupa se sieninge gewees het vandag, terwyl die trane oor my wange rol: “wonder ek soms of ek ooit so inpak sal kan maak in my kinders se lewens soos wat my oupa in myne gemaak het . . .”

Nou verstaan ek vandag so goed waarom God vir Moses ’n lied gegee het vir die volk om te onthou wie hul God is en waar hulle wortels lê.

Onthou om te onthou!

Onthou

Indien jy dink dat God jou vergeet het, het jy vergeet wie God is. Wanneer ek in die vallei is, moet ek soms net onthou en terugkeer na wie ek weet God is. Habakuk se derde hoofstuk begin soos ‘n aanbiddingslied, wat erken hoe moeilik die lewe is, maar tog alles onthou wat God gedoen het. Dit is nog ‘n tree – ‘n groot tree in ons reis om uit die vallei te kom. 

Habakuk bid: “Here, ek het die tyding aangaande U verneem, ek het gevrees! Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare; in die midde van die jare laat dit bekend word. In toorn, dink aan ontferming.” (Habakuk 3:2) 

Wanneer ek terug dink aan dae toe ek meer verlore was as wat jy jouselfs kan indink. Ek het die naam van Jesus aangeroep en Hom gevra – feitlik uitgedaag “indien U werklik is, en indien U wel bestaan, doen iets.” Ek het op my knieë neergeval en toe ek daar opstaan, was ek ‘n totaal ander persoon. 

Ek onthou so goed nog die oomblik hoe die Here Mercia in my lewe in gebring het. Ek koester haar vandag nog na 19 jaar as ‘n geskenk van God wat sy was en steeds is vir my.

Ek onthou die geboorte van ons dogter Luché, en hoe, toe sy omtrent 60 minute oud was haar voorkom so ingeduik was, ek het daai nag huis toe gery terwyl ek my kind in die broeikas gegroet het met die gedagte dat almal haar eendag sal spot oor haar voorkom wat so geduik is, ek het myself selfs aan die slaap gehuil toe ek by die huis gekom het, maar ek het vir God gesê: “Here, ek weet dat Jesus haar kan genees, want ek het gebid.” Ek onthou ek het nog gedink: “Dit is werklik moontlik, maar wat gaan ek doen as sy môre nog die duik in haar voorkop het?” Die volgende oggend het sy poedelnakend en uitbundig van vreugde net daar gele in die broeikas sonder sorge en nie eers bewus van dat God haar genees het nie, ek het nog daar uitgestorm en uitgeroep: “Kyk! Kyk! Hy het haar genees!” vir die suster by die toonbank. 

Die duik in haar voorkop was heeltemal weg. 

Ek onthou toe Mercia en ek, net met ons bediening begin het, het ons nie geld gehad nie. Ons het saam gebid: “Here, ons weet nie waar môre se kos vandaan gaan kom nie.” Die volgende dag het ons ‘n terugbetalingstjek in die pos ontvang, van geld wat aan moes uitbetaal word.

Wat doen jy wanneer jy jouself in die vallei bevind? Jy onthou wat die Here reeds gedoen het. En jy waag om te glo dat wat Hy reeds tevore gedoen het, Hy weer kan doen. 

Is dit dalk tyd dat ons dalk weer wanneer ons bid vra: Here, ek onthou toe U…….