Verlore Perspektiewe en Hoop

Soos Saul se fondament verbrokkel, word hy uiteindelik onbestendig en paranoïes. Hy ontwikkel aanvanklik ‘n hegte verhouding met Dawid, net om skielik teen Dawid gekant te word toe mense dit waag om ‘n speelse lied in die strate te sing:

“Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende.”

Vir ‘n koning wat reeds ‘n wankelrige grondslag van misplaaste persoonlike selfvertroue gehad het, was hierdie lied waarskynlik soos die gevoel van ‘n klein, skerp klippie wat teen jou voet skuur gedurende ‘n lang resies en jy nie die vermoë het om jou skoen uit te trek nie. Eina!

Tog het Dawid nooit ‘n woord teen Saul gesê nie.

Die jong Dawid het ure by Saul deurgebring gedurende sy mees depressiewe oomblikke toe Saul hom nie soos ‘n koning gedra het nie. Dawid was persoonlik getuie van die foltering en las wat Saul platgedruk het as gevolg van sy ongehoorsame keuses en selfgerigtheid.

Dawid het nie gespog en deelgeneem aan die singery dat hy ‘n magtiger krygsman as Saul was nie. Later in Dawid se lewe, lank nadat Saul gesterf het, het Dawid steeds ‘n hart van eer en medelye gehad met die eerste koning van Israel wat God aangestel het.

Dit kom egter voor of die lied in die strate Saul se siening van Dawid verander het. Die seun wat eens ‘n lojale dienaar en leier van Saul was, wat alles wat aan hom toevertrou is goed gedoen het, was skielik ‘n nuwe bedreiging in die oë van iemand wat nou ten volle selfgerig was. Hoe meer Saul sy eie gang gegaan en desperaat probeer het om homself op te bou, hoe meer wantrouig het hy teenoor ander geword. 

Laat dit vir ons ‘n kragtige les wees. Wanneer ons fokus en geloof van God se krag na ons eie verskuif, sal ons uiteindelik op die een of ander manier onsself afsonder en die perspektief verloor wat ons nodig het om ander doeltreffend te lei. 

Doeltreffende leierskap vereis dat ons ‘n sterk grondslag of fondament moet hê sodat ons met selfvertroue die spanning, ​​te midde van uitdagings, kan hanteer. Sterk fondamente stel ons in staat om duidelik rigting aan te wys wanneer ander die pad begin byster raak. Saul se leierskapreis beklemtoon die belangrikheid daarvan om van die begin af ‘n sterk fondament van geloof in God te bou. Om leierskap van die grond af op te bou beteken dat ons nie passief bly of wegskram van ons roeping na nuwe terreine nie, inteendeel, ons groei sterker met elke tree — klein of groot — in gehoorsaamheid aan God.

Is daar êrens ‘n aangeleentheid waarop jy ‘n nuwe perspektief nodig het? Skryf dit neer. Skryf nou ‘n nuwe manier neer om oor die aangeleentheid te dink, of ‘n nuwe moontlike uitkoms. Wat sê God se Woord daaroor?

Openbaring van Fondamente

Dit is tyd dat ons as leiers mislukkings herformuleer. Dit is tyd dat ons ‘n besluit neem om na moeilike omstandighede deur die lens van hoop en geleentheid te kyk. Eintlik is dit tog stryd en spanning wat ons begrip verfyn en versterk oor God se liefde, en ook die geliefde seuns en dogters wat Hy ons geskape het om te wees.

Nietemin … as jou identiteit hoofsaaklik berus op wat jy dink JY tot stand kan bring, wat JY doen, wat JY kan behaal, dan kan moeilike tye jou selfvertroue verpletter. O, jy mag dalk in staat wees om ‘n sterk, professionele uiterlike te handhaaf. As jy egter innerlik ‘n valse altaar van vertroue in jou eie suksesse en prestasies gebou het, sal dit uiteindelik verbrokkel (en waarskynlik ook jou vrede daarmee saam).

Ons wat op Jesus Christus hoop, het egter ‘n fondament wat nooit herbou hoef te word nie, omdat dit nooit verbrokkel nie. Ons aanpasbaarheid, of vermoë om weer op ons voete te kom, word nooit betwyfel nie, want dit vloei voort uit wie Hy is, eerder as hoe sterk ons ​​is. 

Die verhale van Saul en Dawid se reise tot leierskap kan ons nogal heelwat leer hoe om ons fondamente te ontwikkel en hoe dit openbaar word. .

Saul was waarskynlik in alle opsigte die mees waarskynlike keuse as Israel se eerste koning. Hy was lank, aantreklik en ‘n vegter uit ‘n bekwame gesin. Hy was letterlik perfek in alle opsigte. Of liewer, dit het uiterlik voorgekom dat hy in alle opsigte perfek was.

Toe dit tyd word om Saul as die gesalfde koning van Israel aan te kondig, kon die volk hom nie kry nie. Die Here het hom uiteindelik geroep vanwaar hy in die bosse weggekruip het. Wegkruip.

Kan jy jou met Saul identifiseer? Het jy al ooit weggekruip van ‘n roeping na ‘n nuwe pad of geleentheid wat jy nie verwag het nie?

Interessant genoeg (en in skrille kontras met Dawid, Saul se opvolger), het ons nie veel geskrewe aantekeninge oor Saul se verhouding met God nie. In baie opsigte spreek daardie afwesigheid boekdele oor Saul se afhanklikheid (of gebrek daaraan) van God. Saul se omgang en gesprekke met God is grotendeels vir ons verborge. Daarteenoor word Dawid se hartstogtelike en diepe verhouding met God regdeur die boek Psalms vasgevang. Dawid het gereeld sy hart teenoor God, sy Maker en Vriend, privaat en in die openbaar uitgestort.

Ons woorde maak ook saak. Dit openbaar waarop ons gedagtes en gesindhede gefokus is. Dit openbaar waarin ons geloof gewortel is. Toe Saul uit sy skuilplek gekom en begin praat het, het die krake in sy innerlike fondament begin deurskemer. 

Vir ‘n man wat die liggaamlike voorkoms en die gebiedende teenwoordigheid gehad het om Israel se koning te wees, het Saul se vroeë woorde en optrede ‘n man begin openbaar wat homself gesien het op grond van wie hy gedink het hy is, waarskynlik wat hy gedink het ander van hom verwag om te wees, maar beslis nie vanuit die siening van ‘n almagtige en genadige God nie. God het Saul geroep om die eerste koning van Israel te wees, en Saul het homself onbeduidend en klein genoem. Daar was ‘n enorme gaping tussen Saul se siening en God se siening.

Hierdie gaping was die oorsaak van Saul se probleem. Dit is dikwels die oorsaak van ons eie probleme. As jy jouself iets anders noem as wat God jou noem, sal jy uiteindelik die fondament van jou geloof verskuif na ‘n plek wat onder die gewig van ‘n stryd sal kraak en verbrokkel. 

Teen die tyd wat Dawid op die toneel verskyn en in diens van Saul tree, na sy oorwinning oor Goliat, het God reeds besluit dat Saul nie veel langer die koning van Israel sou wees nie. Keer op keer het Saul op sy eie kragte staatgemaak in plaas van op God s’n. Sy misplaaste selfvertroue het met elke fout verder verbrokkel.

Dawid, die volgende koning van Israel wat deur God aangestel is, begin sy reis deur te sien hoe Saul uitmekaar begin val. Wat ‘n moeilike, tog geweldig kragtige les in ontwikkeling wat voor hom afgespeel het!

Bring tyd saam met God deur en vra Sy leiding om in Hom gewortel te bly. Vra Hom om vir jou enige areas in jou lewe te wys waar jy deur jou eie krag en selfversekerheid probeer slaag. Wanneer jy hierdie areas ontdek, vra Sy hulp om daardie ruimtes aan Sy leiding en rigtinggewing oor te gee. Soek na wyse mentors en raadgewers wat vir jou eerlike terugvoer en leiding kan gee wanneer jy verkeerdelik jou vertroue in jou eie vermoëns plaas. Onthou wanneer jy met jou hele hart vra, sal jy Hom vind.

Die Hindernisse: Wat Jou Vordering Belemmer

Indien jy ‘n paar jaar saam met Jesus agter die rug het, behoort jou selfvertroue om God se wil vir jou lewe te ken en te doen, toe te neem. Die Een wat die heelal deur Sy woorde geskep het, is dieselfde God wat met jou praat. En as Hy die son, maan, sterre en sterrestelsels in hulle bane kon plaas, kan Hy beslis Sy begeertes aan jou openbaar. 

So waarom hoor ons Hom soms nie? Per slot van sake belowe die Bybel dat God nooit sal ophou om met ons te praat en vir ons instruksies en rigting te gee nie. Die waarheid is dat die probleem wat ons soms het om die Vader se stem te hoor, by onsself lê. Indien ons ‘n gebrek aan kommunikasie met die Here beleef, is dit nie omdat God onbevoeg of onwillig is om met ons kontak te maak nie.

God kan en Hy sal tot ons deurbreek, indien ons die begeerte het om Hom te hoor. Wat Hy egter nie sal doen nie, is om Homself op ons af te dwing — en Hy sal nie ons weiering om na Hom te luister ignoreer nie. 

Vandag gaan ons stilstaan by ‘n paar faktore wat ons kan weerhou daarvan om God te hoor. Indien ons nie vinnig daarvan werk maak nie, kan hierdie dinge ‘n geraas in ons lewe word wat ons verhinder om die Here se stem te hoor. 

  1. Eie Wil — Die mees algemene en vernietigende van hierdie faktore is ons eie wil. Ons kan so op ons eie behoeftes en begeertes gefokus wees dat ons nie kan hoor wat die Here vir ons sê nie. 
  2. Ander se Invloed — Mense beïnvloed ons lewens, en hulle sal altyd ‘n mening hê wanneer ons besluite moet maak. Maar hulle is nie jy nie en hulle kan nooit beter as jyself weet wat God se wil vir jou lewe is nie. 
  3. Onkunde oor God se Karakter en Beginsels — Nog iets wat kan verhinder dat ons God hoor, is dat ons nie God en sy manier van doen ken nie.
  4. Ongeloof — Nog ‘n faktor wat kan verhinder dat jy God kan hoor, is ongeloof—’n kombinasie van vrees in jou hart oor jou omstandighede en twyfel oor God se beloftes en Sy karakter.
  5. Skuldgevoelens of Minderwaardigheid — Hoe jy oor jouself voel kan verhinder dat jy God kan hoor, veral wanneer jy jouself as waardeloos beskou en dink dat jy nie God se liefde en besorgdheid werd is nie.
  6. Besig Wees — Almal van ons kies hoe ons ons tyd deurbring—en dikwels wys ons daardeur dat die Here ons laaste prioriteit is, deur die min tyd wat ons aan Hom afstaan.
  7. Woede Teenoor God — Die rede waarom jy bewustelik of onbewustelik vermy om God se wil te ken, kan wees omdat daar ‘n wrok en ongeneesde woede teenoor God in jou lewe is. 
  8. Vertroetelde Sonde — Wanneer jy sonde in jou lewe toelaat, kan dit jou verhinder om God se wil vir jou lewe te hoor. Wanneer ‘n mens beweeg van sonde doen na sonde vertroetel (dit koester en sien as deel van wie ek is en iets wat ek geregtig is om te doen), bou jy ‘n skans tussen jou en God.

Die grootste rykdom, buiten om Christus as jou persoonlike verlosser te ken en om Sy Gees in jou te hê, is om God se doel en plan vir jou lewe te ken. Moenie toelaat dat enige van die bogenoemde hindernisse jou hierdie wonderlike gawe ontneem nie.

In plaas daarvan, bid dikwels en vra God om jou te evalueer … en moenie iets wat Hy vir jou uitwys ignoreer nie. Bring jouself in harmonie met Hom en jy sal verstom staan oor die wonderlike maniere waarop Sy wil in jou lewe ontvou.