Beproewinge Is Deel Van Die Lewe

Filippense 4:6 sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

In sy onderrig, praat Paulus van die menslike toestand en wat ons in die alledaagse lewe deurgaan. Dit is belangrik, want ons moet die rykdom van ‘n lewe saam met Jesus Christus verstaan, maar dis ook nodig om te weet hoe om dit in moeilike tye toe te pas. In die boek Filippense, leer Paulus ons oor die bekommernisse waardeur ons leef en die sorge van die siel. Ons moet verstaan dat beproewinge deel van die lewe is. Ons kan dit nie vermy nie. Ons lewe gaan nie daaroor om in sulke omstandighede te leef nie, maar dit is deel daarvan. 

Kom ons onthou dat Jesus self vir sy dissipels gesê het: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Geskiedenis bewys dat volgelinge van Jesus deur tye van vervolging sou gaan. 

As kinders van God is ons nie vrygestel van beproewinge en swaarkry nie.

Ons is kinders van God wat as oorwinnaars lewe, maar, soos Paulus ons leer, beteken dit nie ons gaan moeilike tye en swaarkry vermy nie. Paulus ontken nie dat beproewinge bestaan of in ons lewens gaan voorkom nie. Hy sê ons moenie daaroor angstig wees nie. Bekommernis lei tot groter probleme, soos angstigheid. Vrees gedurende enige omstandighede veroorsaak angstigheid. Paulus sê dat ons oor niks besorg of beangs moet wees nie, maar dat vrees in jou hart en gedagtes angstigheid veroorsaak wat jou toevou in ‘n permanente plek van ellende. 

Ons almal is al deur beproewinge en sal ook weer deur moeilike oomblikke leef wat tot angs sal lei.

Paulus het nooit gesê dat ons as kinders van God nie moeilike tye sal beleef nie. Hy sê egter dat ons moeilike omstandighede nie in bekommernis moet oorgaan nie. Bekommernis is wanneer jou sorge jou gedagtes oorskadu en jou hart met vrees gevul word. Dit is dan wanneer jy die heeltyd met ‘n vreesagtige houding aan jou omstandighede dink. 

Verder leer Paulus ons ook om oor te gaan tot aksie in plaas van bekommerd te wees. Voordat die probleem in ‘n krisis ontwikkel, moet jy iets daaromtrent doen. Tog doen ons eers iets aan die einde van die moeilike situasie. Paulus leer ons die volgorde waarin ons moet optree.

Mense soek gewoonlik vir oplossings op enige moontlike manier, maar voordat ons dit doen, moet ons eers na God toe gaan. 

Oproep tot Wysheid

Hier is wysheid nodig.” (Openbaring 13:18a) Wysheid word meer benodig as wat ons besef. Wysheid sny deur emosies tot by die realiteit van die situasie.

  • “Wat is die wyse ding om te doen?” is ‘n doeltreffende vraag in besluitneming.
  • “Wat is die beste vir die onderneming?” is ‘n wyse vraag om te vra wanneer dit gaan oor besigheid of die bediening.

Talle male praat God deur geld, of deur die gebrek aan geld. Wanneer geld skaars is, moet ons uiters wys wees in ons besteding daarvan. Wysheid sê om te sny aan uitgawes en om nie addisionele kostes aan te gaan nie. Hier gaan dit nie oor ‘n gebrek aan geloof nie. Dit het te doen met die feit dat jy ‘n wyse rentmeester moet wees oor dit wat jy het, sodat meer aan jou toevertrou kan word. Wyse rentmeesterskap trek vrygewige gewers aan.

Die wyse perspon is nie ongeduldig of desperaat nie.

Wysheid staan ‘n tree terug en evalueer ‘n situasie deeglik voordat dit voortgaan. Soek jy gereeld wysheid? Kennis en ondervinding, vermeng met logika en onderskeidingsvermoë, is ‘n goeie resep vir wysheid. Wysheid is die soeke na die begrip oor God se perspektief van sake. Dit is waarom die wysheid wat in God se Woord gevind word, so relevant is vir die lewe.

Die Bybel is ‘n skatkis vol wysheid wat wag om deur die wyse skattejagter ontgin te word. Moet dus nie net die Bybel lees, daaroor mediteer en bid nie, maar soek na die wyse persone. (Matteus 12:42)  Soek na mense met grys hare, mense wat wyse gedrag toon. Die wyse sal jou help om die idees oor wysheid wat jy begin verstaan in jou bestudering van die Skrif, te bekragtig. Lees boeke en luister na boodskappe van wyse manne en vroue. As jy lank genoeg met wysheid omgaan, sal dit op jou begin afvryf. Gryp elke geleentheid aan om vir wysheid te vra. Wees wys in jou verhoudings. Wees wys met jou geld en jou tyd. Voor jy dit besef, sal jou wysheid ander aantrek wat dieselfde wil hê wat jy het.

Bowendien is die kroonjuweel van die verkryging van wysheid die dien van die Here.

“Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag.” (Spreuke 1:7) Ontsag vir God plaas jou in ‘n posisie om wysheid te ontvang. Wanneer jy geen ontsag vir God het nie, het jy geen wysheid nie. Geen wonder dat ons wêreld gevul is met dwase nie. Ons het ons ontsag vir God verloor en daarom ontwyk wysheid ons. Ontsag vir God is ‘n broeikas vir wysheid. God gee wysheid aan dié wat Hom vrees.

Wees lief vir God, maar vrees Hom. Loof God, maar vrees Hom. Leer by God, maar vrees Hom. Dien God, maar vrees Hom.

Jy is geregtig op wysheid as jy God vrees. Moenie so gewoond aan God raak dat jy jou vrees vir Hom verloor nie. Dit is onwys en lei tot dwaasheid. Wysheid wag vir jou om dit te kom oes. Pluk dit en geniet dit, soos ryp, sappige vrugte op ‘n warm somersdag. Proe en sien dat wysheid goed is. Niemand het nog ooit gekla dat hulle té veel wysheid het nie. Vra gereeld vir wysheid. Soek na die wyses en vra hulle en God vir wysheid.

Dit is die wyse ding om te doen.