Christus Gesentreerd

Dit is baie belangrik dat jy doelgerig op jou verhouding met Jesus fokus. Maar hoe doen jy dit nou eintlik? Wel ek is nie ‘n kenner nie maar hierdie is wat ek sovêr geleer het in my lewe.

Stap 1: Besluit en Wees Toegewyd

Gesels met jouself om seker te maak jy het dieselfde doel. Christus-gesentreerd beteken dat jou verhouding ten volle toegewyd is aan Christus. Die res is ondergeskik. Probeer om ‘n paar geloofsverklarings te maak wat uitlig dat Christus die middelpunt van jou lewens sal wees. “Ek het besluit, wat my lewe betref, dat ek die Here sal dien.” “Ek sal die Here vertrou.” “Ek sal myself aan die Here oorgee.” “Ek sal die Here volg.” 

Stap 2: Soek God

Om God vir jouself te soek, is ‘n vereiste om saam ‘n Christus-gesentreerde verhouding te hê. A.W. Tozer het ‘n goeie voorbeeld hiervan gegee. Hy het gesê: “Het dit ooit by jou opgekom dat een honderd klaviere wat almal deur dieselfde vurk gestem is, almal outomaties met mekaar ooreenstem? Hulle is almal ingestem, nie die een met behulp van die ander nie, maar volgens ‘n standaard waaraan elkeen individueel moet voldoen.” Om in Christus verenig te word, moet ons onsself in lyn bring met Christus en nie met mekaar nie. Wanneer ons ons verhouding met God ernstig opneem, bring Hy die eenheid.

Stap 3: Soek Saam na God

Jy moet elke dag as ‘n vernootskap tyd maak om geestelik te verenig. Dit is waar dit prettig word. Daar is verskeie dinge wat jy kan doen om op Hom gefokus te bly. Jou verhouding kan versterk word deur gebed. Jy kan saam op ‘n gereelde basis by die kerk van diens wees of jou gemeenskap dien. Gaan voort met die passie wat God vir jou as ‘n individue gegee het! 

Ons kragtigste geestelike verbintenis is om God se Woord te bespreek. In die Bybel kan ‘n mens leesplanne saam met vriende doen en ons werk elke dag saam aan ‘n plan. Dis wonderlik om te bespreek wat God vir ons individueel openbaar en waar Hy ons saam heen lei. 

Wanneer Christus die kern van julle verhouding is, sal Hy meer kan doen as wat jy ooit op jou eie kan doen. Neem dan nou ‘n besluit om Hom eerste te plaas.

10x Kenmerke van “Lou-Warm” mense

Sal jy jouself beskryf as iemand wat totaal en al verlief is op Jesus Christus? Of pas die woorde halfhartig, louwarm en gedeeltelik toegewyd, jou beter?

Die Bybel sê dat ons onsself moet ondersoek. Ek gaan dus vir jou ‘n beskrywing gee van ‘n persoon wat lou warm is. Ek raai jou sterk aan om hierdie voorbeelde te gebruik om diep binne-in jouself te kyk en oor hoe jy leef.

10x Kenmerke van ‘n lou-warm mens:

  • Gaan min of meer gereeld kerk toe. Dit is wat hulle dink van goeie Christene verwag word, dus gaan hulle maar.
  • Gee geld vir liefdadigheid en die kerk… solank dit nie hulle lewenstandaard aantas nie. As hulle ‘n bietjie ekstra het, sal hulle gee.
  • Hulle wil graag inpas by gemeentelede sowel as die gemeenskap; hulle gee meer om oor wat mense dink as wat God van hulle dink.
  • Hulle wil nie regtig van hul sondes verlos word nie; hulle wil die straf vir sonde vryspring.
  • Hulle voel geraak deur mense wat radikaal vir God lewe, maar hulle wil nie dieselfde doen nie. Lou warm mense dink “radikaal” is die woord wat Jesus gebruik om sy volgelinge te beskryf.
  • Hulle deel selde hulle geloof met bure, kollegas of vriende. Hulle wil nie verwerp word nie. Hulle wil ook nie mense ongemaklik laat voel nie.
  • Hulle meet hulle moraliteit of “goedheid” aan wêreldse standaarde. Hulle voel goed omdat hulle nie so sleg is soos die mense in die straat nie.
  • Hulle sê dat hulle Jesus lief het en dat Hy deel van hulle lewe is. ‘n Klein deeltjie. Hulle gee hom ‘n deel van hulle tyd, geld en denke, maar Hy word nie toegelaat om hulle lewens te beheer nie.
  • Hulle is lief vir God, maar nie met hulle hele hart, siel en mag nie.
  • Hulle is lief vir ander, maar nie so lief soos hulle vir hulleself is nie.

Hoeveel van hierdie “lou warm kenmerke” stem ooreen met jou lewenswyse? Bid dat God jou hart sal versag en kies dan een kenmerk om hierdie week aan te werk (en voor te bid).