Twyfel en Vrees

Twyfel en vrees loop gewoonlik hand aan hand. Beide getuig van ‘n gebrek aan vertroue en ‘n gebrek aan liefde.

Wanneer twyfel en vrees ons bekruip, is dit ‘n teken dat ons onsself moet afvra of ons versuim om God te vertrou… of versuim ons om Hom werklik lief te hê? Versuim ons dalk om te glo in Sy perfekte liefde vir ons?

Liefde word perfek gemaak in God.

Ons hoeveel nie te vrees of te twyfel oor die verlede, die hede of die toekoms nie.
Hy laat werklik dinge ten goede uitwerk as ons Hom liefhet en soek na Sy hart. Ons dien ‘n ongelooflike, wonderlike en kragtige God… ’n God wat so baie omgee dat Hy elke sekonde van die dag by ons is. Hy slaap nooit nie en Hy vat nooit ‘n oomblik af nie.

God verlaat ons nooit nie. Hy laat ons nooit in die steek nie. Hy is nooit wispelturig nie. Hy het ons werklik baie lief en Hy gee om oor elke fyn besonderheid van ons lewens… niks word uitgesluit nie. Ons dien ‘n alles-inklusiewe God!

Wanneer ons twyfel kies ons om te glo dat God nie ons beste belange op sy hart dra nie. Ons betwyfel sy ongelooflike liefde vir ons. Besef jy hoe groot Sy liefde vir jou is? Sy liefde is dieper as die dieptes van die see… wyer as die hele aarde… en hoër as die hemele! Hy bemin jou meer as wat jy ooit kan begryp.

Jy hoef nie langer te vrees of te twyfel nie.

Hoe meer jy verlief raak op God, hoe minder vrees, bekommernis of twyfel sal jy ervaar. Liefde is die teenmiddel. Die psalm skrywe se tog: Proe en sien dat die Here goed IS! Sy liefde is die beste!

Watter twyfel, bekommernis of vrees moet jy vandag met God deel? Ek moedig jou aan om al jou vrees, bekommernisse en twyfel… elke situasie wat jou hart of jou gees gebreek het… vandag voor God se voete neer te lê.

Gee vandag ALLES aan Hom oor!
Val in sy arms en kies om Hom te vertrou!

Gebruik jou Twyfel

God se Woord sê vir ons dat, wanneer ons twyfel, God nie verplig is om ons gebede te beantwoord oor die situasie waarin ons om hulp vra nie. (Jakobus 1:6-7) Die Bybel beskryf twyfel as ‘n dubbelgesindheid. Om die waarheid te sê, God sê selfs dat ons nie eers ‘n antwoord moet verwag nie.

Wanneer ons besef dat ons God betwyfel en ons doen niks daaraan om ons twyfel te oorkom nie, is dit ‘n klap in God se gesig, in sy goedheid en in sy karakter. Ons plaas Hom as te ware benede ons wanneer ons verkeerdelik glo dat ons beter weet as die Heilige God wat ons geskape het. God hou die hele wêreld in orde. Hy laat die son elke oggend opkom en Hy laat die man elke and skyn. Hy hou die hele wêreld, die ganse skepping en die seisoene elke dag aan die gang, sonder enige hulp of insette van ons.

Twyfel laat ons glo dat dit beter sou wees as ons in beheer was.

Is dit nie vreeslik arrogant van ons om te dink dat ons beter weet as God nie? Maar hoekom laat God situasies toe wat poog om ons te laat twyfel? Wanneer God ons skape, lê Hy al ons dae voor Hom uit. Niks waardeur ons in hierdie lewe gaan is vir God ‘n verrassing nie. 

As Hy nie waarde in ‘n situasie sien nie, sal Hy dit nie toelaat nie. Daar is geen situasie waarin God nie ten volle in beheer is nie. God vermors nooit enige situasie waardeur ons moet gaan nie. ELKE situasie het die potensiaal om ons of ander te help. Ons het nie die vermoë om die hele prentjie van ons lewe te sien nie… en ons lewens is nie selfs tot onsself beperk nie… of beperk tot die aarde nie. Nee, daar is ‘n VEEL groter prentjie!

Ons lewe op aarde sluit die ewigheid in en ons lewens het ‘n impak op die toekomstige generasies.

Nie een van ons bestaan sleg vir die “hier en nou” nie… en elkeen van ons se lewens sal voortleef in ons nalarenskap vir die toekomstige generasies. Die situasies wat ons in ons lewens beleef het ‘n veel groter doel as wat ons ooit kan dink… om die waarheid te sê, van dit wat ons nou beleef mag eers ‘n toekomstige doel hê.
Ons KAN God vertrou! Ons is nie op aarde vir onsself, ons gerief of ons heelheid nie. Gerief en heelheid is belofte van wat later in die Hemel kom.

Selfs al lyk dit of die lewe nooit beter sal raak nie… dit kan! Wanneer jy voel dat jy die pad byster is, kan dit waarlik ‘n baie goeie ding wees! Dit is ‘n teken om jou te waarsku dat jy op die verkeerde pad is en dat jy in jouself, of iets… of iemand… anders vertrou, eerder as in God.

Twyfel kan die grootste omwenteling wees wat ons kan slinger tot in ‘n ryker vertroue in God… en ‘n dieper verhouding met Hom!

Laat jou twyfel toe om jou gesindheid te verfyn.
Elke keer wanneer jy twyfel beteken dit nie noodwendig dat jy nie vertrou nie… dit beteken dat jy jou vertroue in die verkeerde dinge of mense plaas. Gebruik van nou af jou twyfel as ‘n teken om met God te praat en om op die regte pad met Hom te kom!

Kies vandag om die Here te vertrou met jou hele hart!
Hou aan om deursigtige hart-tot-hart gesprekke met God te hê. Soek Hom met alles wat jy het!

Stille Moordenaar

Twyfel is ‘n moeilike en misrabele plek om te wees… en stadigaan vernietig dit ons gemeenskap met God.

Geestelik is twyfel ‘n ”stille moordenaar” van ons siel. Daar is vele punte van oorsprong vir twyfel. Dit kan ‘n verwerkings meganisme wees in ‘n situasie wat te moeilik is om te hanteer… ’n desperate uitroep om hulp na ‘n baie slegte ondervinding… of ‘n arrogante houding van trots wat glo dat God meer aan ons verskuldig is.

Ons kan twyfel dat God werklik in ons lewens wil werk of dat Hy ons wil bystaan in die moeilike omstandighede waarin ons onsself mag bevind… wie is ons in elk geval in vergelyking met God? En wat van die tye waar ons bygedra het tot ons moeilike omstandighede deur onwyse besluite wat ons in die verlede geneem het?

Los God ons maar om vasgevang te wees in die gevolge, sonder enige genade of vergifnis? Glad nie.

Dit is verstaanbaar dat mens na ‘n verskriklike verlies gevoelens van twyfel sal ervaar. Dit neem tyd om tot terme te kom met ‘n situasie wat jou hart gebreek het of wat ‘n enorme impak op jou lewe gehad het. Wat van die moeilike omstandighede waarin ons ‘n onregverdige verlies gely het, sonder dat ons enige iets daarmee te doen gehad het?

Dit is verstaanbaar dat mens na ‘n verskriklike verlies gevoelens van twyfel sal ervaar.

Dit neem tyd om tot terme te kom met ‘n situasie wat jou hart gebreek het of wat ‘n enorme impak op jou lewe gehad het. God werk in… en deur… elke situasie wat ons in die gesig mag staar. Niks kan vir God verras nie. Hy kan enige omstandigheid gebruik om ten goede vir ons mee te werk. Telke male wys Hy Sy genade as Hy ons toelaat om ander te help wat later soortgelyke harseer of verlies ervaar.

God vermors nooit ‘n beproewing, hartseer of seer nie… solank as wat ons ons hartseer en twyfel ten volle aan Hom oorgee. Ek het in God getwyfel na ‘n tragiese, hartverskeurende gebeurtenis in my lewe plaasgevind het. Ek kon nie begryp waarom dit toegelaat is om te gebeur nie. Twyfel het aan my geknaag en my omvou. Eers jare later het ek die doel verstaan van dit wat God toegelaat het om met my te gebeur.

In omstandighede waarin slegte dinge met ons gebeur is God so geduldig met ons.

Hy weet dat dit ‘n prys van ons gaan vra… en Hy is die antwoord op die heropbou van ons hoop en geloof. Wanneer jy by Hom skuil is Hy getrou om jou deur jou twyfel te lei sodat jy kan terugkeer na ‘n plek van volkome vertroue. In die tye wanneer ons self-versadig is en ontsteld is omdat God nie presies doen wat ons dink die beste is nie, glo ek dit is ‘n direkte uitdaging aan God. 

Ons wil hê wat ons wil hê… en is ontsteld as God nie inval by ons planne nie. Hierdie tipe twyfel is dodelik vir ons verhouding met God… en dit het telke male ook ‘n effek op ons ander verhoudings. In sulke tye moet ons onsself vinnig verootmoedig en berou toon.

Dit is belangrik om te verstaan dat God ‘n plan het met elke situasie of hartseer wat ons ervaar of waar deur ons moet gaan.

As God ons toelaat om deur ‘n situasie te gaan wat ons laat twyfel, of wat voel asof dit ons heeltemal tot breekpunt strek, kan ons vertrou dat Hy planne het om die wyses waarin Hy ons in die toekoms tot Sy eer kan gebruik te vermeerder. Dit is nooit lekker om deur moeilike lewensomstandighede te gaan nie. Hierdie moeilike tye voel soms soos ‘n uitklophou.

Lewensuitdagings kan ons versoek om verbitterd teenoor God te raak.
Ons moet die waarheid dat God werklik net die beste vir ons wil hê, besef en omhels.

Twyfel poog om ons weg te lei van God se beste af.

God sien die “groter prentjie” wat ons nie kan sien nie. Wanneer twyfel jou probeer verlei, sien dit as ‘n teken dat dit tyd is vir ‘n opregte hart-tot-hart gesprek met God. Hy laat werklikwaar elke situasie waarteen ons te staan kom uitwerk tot die beste.

Vra vandag vir God om totale beheer van jou lewe oor te neem. Gee “jou” totaal oor aan Hom. Stort jou hart voor Hom uit… deel met Hom al jou twyfel, seer, bekommernisse, teleurstellings, vrees en mislukkings. Vra Hom om vir jou wysheid te gee en om jou te help om die groter doel agter jou twyfel en omstandighede raak te sien.

Vra Hom om enige bitterheid in jou hart, teenoor Hom, ander of enige situasie weg te neem. Vertel vir Hom dat jy graag jou twyfel wil bely en dat jy Hom van vandag af wil begin vertrou. 

God het ‘n wonderlike hart gevul met liefde en genade vir jou!

Twyfel jy dat God…

Twyfel is ‘n baie ongewilde woord in die Christen gemeenskap. Die meeste Christene sal bang wees om enige vorm van twyfel te erken, omdat hulle skuldig voel dat hulle enigsins twyfel ervaar en ook uit vrees vir die oordeel van ander.

Wanneer twyfel sy kop begin uitseek, kan baie dit sien as ‘n gebrek aan geloof… of ‘n gebrek aan vertroue in God en Sy Woord… daarom sukkel hulle maar in stilte voort. In hierdie stil-sukkel kan dit gebeur dat hulle lusteloos raak in hulle wandel met God. Dit is noodsaaklik om te weet hoe om ons twyfel te hanteer, sodat ons die ryke verhouding met God tot die uiterste van ons vermoë kan ervaar.

Dink diep na oor die twyfel wat jy vandag ervaar.

Twyfel jy dat God:
Jou gebroke hart kan heel… jou huwelik kan red… jou finansieël kan help… jou kan vergewe… jou ten volle kan aanvaar… jou gebroke siel kan herstel… kan werk in die lewe van ‘n rebelse eggenoot of kind… kan voorsien… kan werk in enige ander situasie wat besig is om jou binnekant uitmekaar te skeur?

Ek het in sommige situasies oor God getwyfel… en ek het toe nie eens besef dat ek dit doen nie. Daar is baie redes vir ons twyfel. Baie twyfel dat God omgee. Maar het jy geweet dat God werklik vanuit die Hemel afbuig om ons gebede, ons hartseer, ons besorgdhede en selfs ons vrae, te hoor? God is so goed! Hy het nie nodig om af te buig om ons te hoor nie, maar in Sy groot liefde kies Hy gewilliglik om dit te doen. Het jy geweet dat God elke traan wat jy al ooit gestort het bymekaar gemaak het en dat Hy elke hartseer wat jy al ooit ervaar het opgeskryf het?

God gee werklik opreg om oor elke hartseer en oor elke opregte vraag of versoek wat ons het.

Hy gee om vir elkeen van ons in elke situasie waarvoor ons te staan kom… verlede, hede en toekoms. As jou verhouding met God afgesaag voel, kan twyfel die oortreder wees. Wonder jy oor hoe God ‘n twyfelaar behandel?

In Sy Woord wys God vir ons ‘n voorbeeld van liefdevolle genade aan die mees bekende twyfelaar, Thomas. Dink vandag ernstig oor jou twyfel en noem dit wat dit is. Vra God om enige twyfel wat jy in jou hart mag hou aan jou te ontbloot. Wees absoluut eerlik en deursigtig. Die antwoord(e) wat God aan jou openbaar, mag jou verras. Kies vandag, soos Thomas, om jou twyfel na God toe te neem en dit in Sy hande te plaas. Hy weet reeds wat in jou hart is, so wees eerlik. Die beloning is waarlik waar ‘n nouer verhouding met Hom!

Twyfel

Daar is ‘n gevoel wat baie mense ervaar wanneer hulle met hartseer (of verlies) in hulle lewens te doene kry. Tog is dit baie moeilik om aan hierdie gevoel ‘n naam te gee. Dit is ‘n gevoel wat ‘n droewige hart omvou, maar tog is dit so subtiel dat baie nie besef hoe diep dit wortel skiet binne-in hul siel nie.

Twyfel

Terwyl ek deur ‘n tydperk van intense hartseer gaan, kan ek nie verstaan waarom ek nie enige vreugde by God of in sy Woord kan vind nie, ten spyte van die feit dat ek steeds ‘n diep honger het na God, na Sy Wil en Sy Weë. Elke keer wanneer ek bid of Bybel lees, vol ek eenvoudig afgetrokke.

Soos ek tot God bid in ‘n soeke na ‘n uitkoms vir die afgetrokkenheid en lusteloosheid wat ek ervaar, wys Hy vir my dat die wortel van my problem nie lê in afgetrokkenheid of lusteloosheid nie. Dit lê ook nie in die gebrek aan fokus of die onvermoë om stil te dit nie. Die wortel van my problem is twyfel.

Ek betwyfel nie God se goedheid nie. Ek weet in my hart God IS goed. Alhoewel ek baie verlies ervaar het, het Hy my geseën met soveel genade wat my help om Sy goedheid elke dag raak te sien. Ek betwyfel nie God se liefde nie. Ek weet Hy IS liefde en alle liefde kom van Hom. Ten enige tyd kan enige iemand maar net rondom hulle kyk en die ongelooflike bewyse van Sy verstommende liefde te sien.
God het dit in my hart ontbloot dat ek nie Sy VERMOË om in my lewe te werk betwyfel het nie, maar wel Sy BEREIDWILLIGHEID om te werk en op te tree in my omstandighede.

Ek twyfel nie oor wat God KAN doen nie…, maar oor wat Hy SOU doen.
Hoeveel van ons twyfel vandag?
Hoeveel van ons dink dat ons dit nie waardig is dat God namens ons optree nie?
Hoeveel van ons twyfel in God se opregtheid?

Ons kan nie bekostig om ons harte, ons gedagtes of ons gevoelens te vertrou in tye van twyfel nie…, ons moet ons gedagtes en gevoelens toets en ons harte leer om God te vertrou om so twyfel te oorkom. Kom ons begin deur God vir hulp te vra sodat ons enige twyfel kan oorkom. Kom ons vra Hom om ons te help deur enige situasie of ongeloof wat ons mag teëkom.