Stille Moordenaar

Twyfel is ‘n moeilike en misrabele plek om te wees… en stadigaan vernietig dit ons gemeenskap met God.

Geestelik is twyfel ‘n ”stille moordenaar” van ons siel. Daar is vele punte van oorsprong vir twyfel. Dit kan ‘n verwerkings meganisme wees in ‘n situasie wat te moeilik is om te hanteer… ’n desperate uitroep om hulp na ‘n baie slegte ondervinding… of ‘n arrogante houding van trots wat glo dat God meer aan ons verskuldig is.

Ons kan twyfel dat God werklik in ons lewens wil werk of dat Hy ons wil bystaan in die moeilike omstandighede waarin ons onsself mag bevind… wie is ons in elk geval in vergelyking met God? En wat van die tye waar ons bygedra het tot ons moeilike omstandighede deur onwyse besluite wat ons in die verlede geneem het?

Los God ons maar om vasgevang te wees in die gevolge, sonder enige genade of vergifnis? Glad nie.

Dit is verstaanbaar dat mens na ‘n verskriklike verlies gevoelens van twyfel sal ervaar. Dit neem tyd om tot terme te kom met ‘n situasie wat jou hart gebreek het of wat ‘n enorme impak op jou lewe gehad het. Wat van die moeilike omstandighede waarin ons ‘n onregverdige verlies gely het, sonder dat ons enige iets daarmee te doen gehad het?

Dit is verstaanbaar dat mens na ‘n verskriklike verlies gevoelens van twyfel sal ervaar.

Dit neem tyd om tot terme te kom met ‘n situasie wat jou hart gebreek het of wat ‘n enorme impak op jou lewe gehad het. God werk in… en deur… elke situasie wat ons in die gesig mag staar. Niks kan vir God verras nie. Hy kan enige omstandigheid gebruik om ten goede vir ons mee te werk. Telke male wys Hy Sy genade as Hy ons toelaat om ander te help wat later soortgelyke harseer of verlies ervaar.

God vermors nooit ‘n beproewing, hartseer of seer nie… solank as wat ons ons hartseer en twyfel ten volle aan Hom oorgee. Ek het in God getwyfel na ‘n tragiese, hartverskeurende gebeurtenis in my lewe plaasgevind het. Ek kon nie begryp waarom dit toegelaat is om te gebeur nie. Twyfel het aan my geknaag en my omvou. Eers jare later het ek die doel verstaan van dit wat God toegelaat het om met my te gebeur.

In omstandighede waarin slegte dinge met ons gebeur is God so geduldig met ons.

Hy weet dat dit ‘n prys van ons gaan vra… en Hy is die antwoord op die heropbou van ons hoop en geloof. Wanneer jy by Hom skuil is Hy getrou om jou deur jou twyfel te lei sodat jy kan terugkeer na ‘n plek van volkome vertroue. In die tye wanneer ons self-versadig is en ontsteld is omdat God nie presies doen wat ons dink die beste is nie, glo ek dit is ‘n direkte uitdaging aan God. 

Ons wil hê wat ons wil hê… en is ontsteld as God nie inval by ons planne nie. Hierdie tipe twyfel is dodelik vir ons verhouding met God… en dit het telke male ook ‘n effek op ons ander verhoudings. In sulke tye moet ons onsself vinnig verootmoedig en berou toon.

Dit is belangrik om te verstaan dat God ‘n plan het met elke situasie of hartseer wat ons ervaar of waar deur ons moet gaan.

As God ons toelaat om deur ‘n situasie te gaan wat ons laat twyfel, of wat voel asof dit ons heeltemal tot breekpunt strek, kan ons vertrou dat Hy planne het om die wyses waarin Hy ons in die toekoms tot Sy eer kan gebruik te vermeerder. Dit is nooit lekker om deur moeilike lewensomstandighede te gaan nie. Hierdie moeilike tye voel soms soos ‘n uitklophou.

Lewensuitdagings kan ons versoek om verbitterd teenoor God te raak.
Ons moet die waarheid dat God werklik net die beste vir ons wil hê, besef en omhels.

Twyfel poog om ons weg te lei van God se beste af.

God sien die “groter prentjie” wat ons nie kan sien nie. Wanneer twyfel jou probeer verlei, sien dit as ‘n teken dat dit tyd is vir ‘n opregte hart-tot-hart gesprek met God. Hy laat werklikwaar elke situasie waarteen ons te staan kom uitwerk tot die beste.

Vra vandag vir God om totale beheer van jou lewe oor te neem. Gee “jou” totaal oor aan Hom. Stort jou hart voor Hom uit… deel met Hom al jou twyfel, seer, bekommernisse, teleurstellings, vrees en mislukkings. Vra Hom om vir jou wysheid te gee en om jou te help om die groter doel agter jou twyfel en omstandighede raak te sien.

Vra Hom om enige bitterheid in jou hart, teenoor Hom, ander of enige situasie weg te neem. Vertel vir Hom dat jy graag jou twyfel wil bely en dat jy Hom van vandag af wil begin vertrou. 

God het ‘n wonderlike hart gevul met liefde en genade vir jou!

Aannames wat jou op ’n dwaalspoor hou

As. Daardie klein woordjie van voorwaardelikheid. Nie wanneer nie, as. So asof daar ’n skrale moontlikheid is, maar jy het geen beheer oor die uitkoms nie. Jy is vasgevang. Uitgelewer. Magteloos.

Of is jy? “As” kan inperking sowel as hoop bevat. “As ek . . .” kan die weg uit ’n slegte situasie wys en jou toerus om die regte stappe na ’n voluit-lewe te neem. Dit kan jou motiveer om daardie stappe een vir een uit te voer. Sonder twyfel. Gefokus en opgewonde. Die voorwaardelikheid van so ’n “as” is dus gelaai met energie en momentum – ’n “Hier kom ek wêreld!”-momentum.

Die teendeel is egter ook waar: Jou gedagtes oor wat jou te doen staan, kan jou ook vasgevang hou in ’n ongesonde, ongelukkige situasie. Die dinge wat jy dink jy moet doen om jou situasie te verbeter, lei juis nié tot groei en vooruitgang nie. Inteendeel, dit werk eerder soos ’n handrem op jou persoonlike lewensvoertuig.

Jy doen wat die samelewing, jou kultuur en jou medemens vir jou sê. Maar jy kry dit net nie reg om jou situasie te verander nie.

  • Beteken dit dat jy uitgelewer is?
  • Is jy gedoem tot die plek waar jy jou nou bevind?

Glad nie. Dit beteken egter dat jy die voorwaardes wat jy aan jouself stel, eerlik moet ondersoek vir wat hulle is. Jy moet jou voorwaardelike “asse” met God se waarheid vergelyk. Eers dan sal jy ’n nuwe, bevrydende rigting kan inslaan. Dan kan jy moed skep en met hoop begin lewe. Wanneer jy God se waarheid begin toepas in jou lewe, word jy ontvanklik vir vars kennis en insig. Jy kan by die bestemming kom wat God vir jou bedoel het en waarvoor Hy jou gemaak het.

Hou Vas Aan God!

As jy vasgevang voel, voel jy waarskynlik ook verwyderd van God. Dalk voel jy dat God jou verstoot het. Of dalk het jy gekies om Hom te verstoot, omdat jy nie meer glo dat Hy die krag het om jou lewe te verander nie. Jy mag voel dat Hy nie omgee nie, of dat Hy téén jou instede van vir jou is. Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine. Jy lees die Woord, maar kry niks daaruit nie. Jy mag regtig kwaad wees. God, wat belowe het dat Sy weg nie bedoel is om seer te maak nie, het toegelaat dat iets vreesliks in jou lewe gebeur. Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine.

‘n Seisoen van geestelike worsteling na ‘n tragedie of teleurstelling is normaal. Ons het ‘n verhouding met God en natuurlik sal daardie verhouding sekere tye sterker wees as ander kere. Maar as ons vasgevang raak as gevolg van vernietigende teologie of denke, is ons vatbaar vir ‘n lang termyn skeiding. Jy sien, God is ‘n ware Heer, Hy dwing Homself op niemand af nie. Wanneer ons ruimte wil hê, gee Hy dit vir ons. Ongelukkig kan dit gebeur dat ons worsteling ons permanente fokus raak. Dis nie ons plan om ons lyding te aanbid nie, maar wanneer ons vasgevang raak, raak ons onbewustelik oormatig toegewyd daaraan. Hierdie oormatige toewyding kan lei tot ‘n vorm van onbewuste afgodsdiens, wat ‘n normale periode van geestelike worsteling kan verleng tot ‘n lang termyn verwydering van God.

Een ding is seker — God verlang jou, of jy nou voel dat Hy doen of nie. Hy is die grootste bron van jou veerkragtigheid en hierdie verwydering moet aangespreek word sodat jy kan terug bons uit die seer wat jou gevange hou. Om hierdie verwydering te oorbrug verg risiko. Jy mag voel dat jy nie meer op God kan ertrou nie. Jy mag bang wees vir wat Hy sal doen met jou geloof in Hom of met jou soeke na daardie verhouding. Ek moedig jou aan om daardie onbekende te ondersoek.

Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Ek word herinner aan die Psalms waar Dawid in angs en wanhoop uitroep na God. Volg sy voorbeeld volg en roep vandag uit na God. Lê al jou gemors voor Hom neer. Laat jouself toe om kwesbaar en deursigtig te wees. Nooi God uit om deel te word van ‘n gesprek oor areas in jou lewe waarin jy Hom voorheen nie toegelaat het nie. Wat het jy om te verloor?

Spandeer tyd om vandag uit te roep na God oor dit wat vir jou lyding veroorsaak.

As ek net . . . my verlede kan verander

Baie van ons is vasgevang in tronke uit die verlede sonder dat die tralies om ons harte ooit raakgesien kan word. Die hartseerste is dat ons, self gehelp het om die tralies op te rig. Dit laat ons veilig voel, ten minste vir ’n rukkie al dan. Ongelukkig sal ons emosies of gedrag altyd ’n ontsnapkans soek. Die verlede is egter onveranderlik. Dit het gebeur en die gebeure is onaantasbaar. Dit het ook seergemaak en wonde gelaat wat nie wil weggaan nie.

Is daar ’n manier om hierdie skade ooit dan te kan herstel?

Wat gebeur het, lê agter jou. Maar voor jou lê jou toekoms. En daarmee kan jy maak wat jy wil. Soos ’n wit linnedoek lê dit oopgesprei voor jou. Elke dag word jy van nuuts af toegerus met al die mooiste, helderste kleure verf om hierdie stuk lap mee in te kleur. Wat jy moet besef, is dat jy jou uitkyk kan verander. Jy kan ’n nuwe rigting inslaan.

Jesaja pen vir ons neer wat God met hom deel en dit is presies wat ek in my hart ervaar:

Die Here sê: Moenie vassteek by die verlede nie. Moenie net dink aan die dinge wat verby is nie. Let op! Ek gaan iets nuuts laat gebeur. Dit het alreeds begin. Kom julle dit nie agter nie? Ek maak deur die woestyn ’n pad vir my volk om terug te kom. Ek laat riviere deur verlate plekke loop. (Jesaja 43:18-19 DB)

’n Mens kan dit só illustreer: Jy stap op jou eie lewenspad. Hierdie lewenspad is gebou met ’n magdom plat klippe, grotes en kleintjies, smalles en breës. Seerkry kan veroorsaak dat jou pad se blink klippe dofgrys en bruin word. Die vreugde van die lewe word uit die klip gebleik. Jou vaal klippe is egter geensins verwerplik en onbruikbaar nie. Jy moet ook nie net wegstap en verwag jy gaan elders nuwe klippe optel vir ’n nuwe pad nie. Jou dowwe, ou klippe is elkeen kosbaar en bruikbaar wanneer jy met kinderlike vertroue op God se herskeppingsvermoë vertrou. Want dan gebeur iets wonderbaarliks. Wanneer jy jou ou klippe optel en omdraai in die rigting van die Een wat alles nuut maak, verander hulle. God kan jou van sonde skoonwas en jou lewenspad se klippe totaal verander. Elke vaal klip word verander in ’n blink edelsteen.

Jou verlede lê agter jou. Die ervarings van jou verlede lê binne jou. Dit kan jou óf vergiftig, óf verryk.

Kan jy die verlede verander? Nee.

Kan die skade van die verlede verander? Dít is die regte vraag.