‘n Veranderde Lewe

Ons is kinders van die Koning. Ons het ‘n koninklike afkoms wat aan ons ongeëwenaarde mag en krag gee. Saam met daardie geskenk kom daar ‘n verantwoordelikheid om in God se waarheid gevestig te wees en vir ons geliefdes te veg. 

Saam met ‘n weermag van gelowiges, geklee in die volle wapenrusting van God, kan ons die vyand stormloop sonder om te skrik vir die dolke wat hy na ons toe gooi. Ons kan in die geveg beide onsself én sterk wees. Met opleiding kan ons leer om Satan se leuens te beveg, totdat dit ons nie meer affekteer nie.

As ‘n vriend/in sê hy/sy is nie goed genoeg nie, is jy die eerste wat sê dat dit nie waar is nie. Tog is ons geneig om dit oor onsself te glo. Die verskriklike leuens wat die vyand in ons ore fluister maak seer. Ons sal dit nie eens vir iemand anders sê nie, dus moet ons dit ook nie vir onsself sê nie. 

Ons moet op dieselfde manier veg teen negatiewe denke oor onsself. As jy dink: “Ek is nie mooi nie,” “Ek is nie goed genoeg nie,” of “Ek verdien dit,” hou dadelik op. Verwerp daardie leuens en sê hardop God se waarheid.

God sê dat Hy vestings sal neerwerp. Dis nie tydelik of passief nie.

Dit beteken dit is verby en vir altyd weg. Hoe meer ons met die wapens van die vyand bekend raak en hoe meer ons gevestig is in wat God van ons sê, hoe makliker sal dit word om die aanvalle af te weer. Hierdie dolke is nie letterlik nie, maar kan ons aandag aflei van dit waarop ons veronderstel is om te fokus. 

‘n Veranderde lewe beteken dat jou identiteit in Christus geanker is. Jy weet hoe om geestelike oorlogvoering te herken en daarin te veg. Jy vergeet wat agter lê en kan in vryheid vorentoe beweeg. Jy is gewillig om die stryd aan te sê en jou geliefdes met fiere vriendelikheid te beskerm. 

Om God se waarheid te glo en daarin te wandel, is die enigste manier waarop ons ‘n veranderde lewe kan begin lei.

Die Pad Na Integriteit

Dis net God se Gees wat integriteit in ons kan skep, maar alles in die wêreld kan dit van ons af wegneem. Mense en situasies sal opsetlik en onbewustelik ons integriteit besoedel en ons laat toegewings maak.

Ons word nie met integriteit gebore nie, dus moet ons daarvoor veg as ons dit wil hê.

As ons ernstig is daaroor om met integriteit te lewe, moet ons God se waarheid van harte ken, verstaan en liefhê. Hierdie waarheid help ons om wysheid in ons lewe te ontwikkel. Dit help ons ook om onderskeid te maak tussen verskillende praktyke en grense wat deel uitmaak van iemand wat met integriteit lewe.

Hierdie stryd vereis dat ons onsself omring met mense wat ons dophou en verantwoordbaar hou vir ons dade. Sonde vermeerder as niemand daaroor praat nie en word as niks afgemaak as ‘n persoon nie daarvoor verantwoordelik gehou word nie. As ons dink niemand gee om of sal van ons sonde uitvind nie, is dit maklik om daarmee voort te gaan. Aanspreeklikheid is moeilik, maar dit is een van die belangrike eienskappe wat nodig is om verantwoordelikheid vir ons dade en woorde te neem.

Ons sal al hoe meer met integriteit kan lewe as ons daarvoor veg, te midde van situasies wat ons gedurig van God se waarheid af wil wegneem. Dit is makliker as ons nie iets beloof wat ons nie kan nakom nie, van werk verander of ander vriende vind.

Ons sal nooit alles altyd kan reg doen nie. Ons almal struikel. Ons maak almal foute. Dit maak nie saak hoeveel integriteit ons het nie, ons sal nooit perfek wees nie. Dit is veral só in tye wat ons vreesagtig is, ‘n ramp beleef, of ons lewe uitmekaar val. Dit is dan moeilik om die regte keuse te maak. Die sleutel tot integriteit is om ons foute te erken en verantwoordelikheid vir ons dade te neem.

Wanneer ons met integriteit lewe help dit ons om ons foute raak te sien en God se genade en vergifnis te soek.

Integriteit is nie iets wat jy het of nie het nie, dit is ‘n leefstyl waarna ons doelbewus moet streef. Streef met opset na God se waarheid en wysheid. Stry teen alles wat jou van integriteit wil beroof of weglei. Besluit om doelbewus die dinge na te streef wat waarde het.

Bly Positief…

Alhoewel ek nog nooit `n nag in die tronk deurgebring het nie, was ek wel al`n paar keer vir detensie gestuur toe ek op hoërskool was.  Ek onthou nog my gemoedstoestand. Ek was vir seker nie gereed om enige iets positief oor die wêreld te skryf nie. My siening van die wêreld was vol vrees en woede, en nogals negatief.  Nie vir Paulus nie. Paulus was in boeie toe hy die volgende verse geskryf het: “Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek ’n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig.” (Fil. 1:12–13, my beklemtoning).

Wat???  Op een of ander manier, was Paulus in staat om sy kop op te tel te midde-in hierdie donker situasie en die groter prentjie te sien van geleenthede wat voor hom was.

Hy was oortuig dat God besig was met iets groter, ten spyte van sy situasie.

Sy boeie het gespreek van nutteloosheid, `n soort doodloopstraat.  Maar hy het nie toegelaat dat die boeie sy visie bepaal het nie.  In stede daarvan, het hy sy boeie deur `n panoptiese lens te beskou.  In stede daarvan om die boeie as beperkings te sien vir sy bediening, het hy dit beskou as nuttig, `n aanduiding dat hy geseënd was en besig om vorentoe te beweeg in God se doel met sy lewe.

Die manier waarop jy kyk is belangriker as die tragedie daarvan.

Die manier waarop jy kyk is sterker as die ondergang daarvan.

Een van die grootste verantwoordelikhede as `n leier, ongeag of jy invloed het of nie, is om positiwiteit te kies met betrekking tot die situasie waarin jy is.  Niemand het vandag meer beheer oor jou gesindheid as jyself nie.  En soos wat jy `n hoopgevulde, vooruit-denke, kan-doen-houding kies, kan jy meer invloed kultiveer as wat jy ooit gedink het jy kan.  Dit begin egter met `n keuse vir positiwiteit, ongeag wat die situasie is.