Die Valse Beloftes van ‘n Verhewe Selfbeeld

Wanneer ons met onsekerheid, gebrokenheid en vrees te doen kry, sê die wêreld: “Fokus op JOUSELF! Jy is wonderlik. Jy is spesiaal.”Hierdie boodskap klink amper soos God wat sê: “Ek het ‘n wonderlike plan vir jou!” Hierdie boodskappe is op sigself nie sleg of verkeerd nie. Dit is belangrik dat jy vir jouself omgee. Dit kan egter nie jou fokuspunt wees nie. Die beloftes van ‘n verhewe selfbeeld, kan jou ook net tot op ‘n sekere punt neem. 

Dit is waar dat ‘n lae selfbeeld jou onseker kan laat voel.

As jy met vernederende leuens te doen kry, oor wie jy is, is die antwoord in die Bybelse waarhede van God te vind. Sy liefde, Sy medelyde, Sy aanvaarding en Sy erkenning, is ‘n soos salf wat ‘n wond gesondmaak. 

Daar is ook ‘n tweede rede vir onsekerheid: selfbeheptheid. Selfbeheptheid veronderstel dat elke klein verwerpinkie en ongemaklike interaksie om jou draai. Selfbeheptheid maak verhoudings, ouerskap, jou werk en dienswerk moeiliker, omdat dit alles in ‘n referendum oor jou waarde laat verander. Dit sit ook jou foute onder die vergrootglas, omdat jy gedurig van hulle bewus is. 

‘n Lae selfbeeld en selfbeheptheid raak verstrengel, maar dit is noodsaaklik dat jy die verskil tussen die twee ken. Hoekom? Want hulle vereis verskillende oplossings. As jy jou selfbeheptheid op dieselfde manier as jou lae selfbeeld behandel—met erkenning—gaan dit die probleem vererger. Erkenning voed net jou selfbeheptheid—en jou behoefte aan erkenning bly onversadig.

Die enigste manier om weg te kom van selfbeheptheid af, is om van jouself te vergeet.

Dit is hoekom erkenning nie juis help nie. In my eie lewe het daardie boodskap nie die fokus van myself af gevat nie, maar dit was eerder soos ‘n spieël met Jesus se beeld daarin. Ek moes bevry word van my selfbeheptheid, al was my denke oor myself positief. 

Die antwoorde op die grootste lewensvrae lê nie binne jouself nie en draai nie om jouself nie. Of dit nou die oplossing vir jou diepste behoefte is of die genesing van jou grootste wonde, jou eie ek het dit nie. Op ‘n stadium moet jy jou aandag vestig op die een wat die antwoorde het. Vestig jou oë op die enigste Een wat jou wonde kan genees en jou vrymaak. 

  • Hoe kan positiewe denke oor jouself jou aandag van God af trek?
  • Wat is die verskil tussen om jouself lief te hê en om op jouself te fokus?