Christus Gesentreerd

Dit is baie belangrik dat jy doelgerig op jou verhouding met Jesus fokus. Maar hoe doen jy dit nou eintlik? Wel ek is nie ‘n kenner nie maar hierdie is wat ek sovêr geleer het in my lewe.

Stap 1: Besluit en Wees Toegewyd

Gesels met jouself om seker te maak jy het dieselfde doel. Christus-gesentreerd beteken dat jou verhouding ten volle toegewyd is aan Christus. Die res is ondergeskik. Probeer om ‘n paar geloofsverklarings te maak wat uitlig dat Christus die middelpunt van jou lewens sal wees. “Ek het besluit, wat my lewe betref, dat ek die Here sal dien.” “Ek sal die Here vertrou.” “Ek sal myself aan die Here oorgee.” “Ek sal die Here volg.” 

Stap 2: Soek God

Om God vir jouself te soek, is ‘n vereiste om saam ‘n Christus-gesentreerde verhouding te hê. A.W. Tozer het ‘n goeie voorbeeld hiervan gegee. Hy het gesê: “Het dit ooit by jou opgekom dat een honderd klaviere wat almal deur dieselfde vurk gestem is, almal outomaties met mekaar ooreenstem? Hulle is almal ingestem, nie die een met behulp van die ander nie, maar volgens ‘n standaard waaraan elkeen individueel moet voldoen.” Om in Christus verenig te word, moet ons onsself in lyn bring met Christus en nie met mekaar nie. Wanneer ons ons verhouding met God ernstig opneem, bring Hy die eenheid.

Stap 3: Soek Saam na God

Jy moet elke dag as ‘n vernootskap tyd maak om geestelik te verenig. Dit is waar dit prettig word. Daar is verskeie dinge wat jy kan doen om op Hom gefokus te bly. Jou verhouding kan versterk word deur gebed. Jy kan saam op ‘n gereelde basis by die kerk van diens wees of jou gemeenskap dien. Gaan voort met die passie wat God vir jou as ‘n individue gegee het! 

Ons kragtigste geestelike verbintenis is om God se Woord te bespreek. In die Bybel kan ‘n mens leesplanne saam met vriende doen en ons werk elke dag saam aan ‘n plan. Dis wonderlik om te bespreek wat God vir ons individueel openbaar en waar Hy ons saam heen lei. 

Wanneer Christus die kern van julle verhouding is, sal Hy meer kan doen as wat jy ooit op jou eie kan doen. Neem dan nou ‘n besluit om Hom eerste te plaas.

Beproefde Geloof

Die Britse Premier Stanley Baldwin stel dit mooi: “Ek is een van die persone wie eerder sink met geloof as om te swem daarsonder.” Wat as jy in geloof leef maar, ten spyte daarvan, nie die vervulling van God se beloftes in jou leeftyd aanskou nie?

Kan jy waag om te glo dat God steeds Sy beloftes sal nakom, selfs al aanskou jy dit nie self gedurende jou tyd op aarde nie? Is dit moontlik dat jy in so ‘n intieme verhouding met God kan groei dat jy Hom kan aanhou liefhê en dien, ten spyte van jou teleurstellings? 

Habakuk is vir ons ‘n goeie onderwyser in hierdie les, en wel omrede dit nie voor die volgende geslag was waar God Sy belofte nagekom en die Babiloniërs gestraf het nie. 

Dit is ‘n lang tyd om te wag. Tog was die Here steeds getrou.

Habakuk gee vir ons drie woorde om aan vas te klou wanneer dit blyk dat God nie nakom wat Hy belowe het nie. Dit maak nie saak wat jy mag deurgaan nie, moet nooit hierdie woorde laat vaar nie. 

Indien jy in staat wil wees om nader aan die Here te groei ongeag omstandighede moet jy hierdie drie woorde onthou op jou reis na intimiteit en uiteindelike vertroue en geloof in Hom:

“maar die Here. . .”

Jy vind hierdie woorde in Habakuk 2:20, waar die profeet, nadat hy erken het dat hy steeds nie hou van wat aangaan nie, sê: “Maar die Here is in sy heilige tempel — swyg voor Hom, o ganse aarde!”

Die wêreld mag onderstebo wees, maar die Here is steeds in beheer en teenwoordig.

Wanneer jy nêrens het om heen te gaan nie, wanneer jou eie idees en hulpbronne weg is, wanneer jou beheer oor ‘n situasie in skerwe is, is die Here steeds daar. Wanneer jou knieë pyn van kniel in gebed, maar jy nie weet of Hy eens luister nie, weet net dat God steeds daar is. 

Ongeag wat in jou lewe gebeur, die Here is in Sy heilige tempel. 

Is dit nie dalk tyd dat jy vra: Here, sal U my toelaat om U teenwoordigheid op nuwe maniere te ervaar? Sal U my wys hoe naby U is? 

God ken jou naam…

Gunstigheid in die Bybel is ‘n diep intieme en geweldige diep persoonlike verhouding tussen twee mense.

Byvoorbeeld, Moses bid tot God om saam met die mense te gaan terwyl hulle uit die woestyn sou uitstap. God sê vir hom:Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam. (Eksodus 33:17). Het jy dit gesien? God se guns teenoor Moses beteken dat God inverhouding met Moses staan. Dit is nie ‘n koue, meganiese reservoir van seëning wie se kleppe gemonitor moet word nie. Dit is ‘n verhouding tussen twee mense wat mekaar ken.

Ek hoop dat jy hierdie punt kan sien, want dit is belangrik dat ons die guns van God in so ‘n goeie ding kan in sien. Dit is nie net dat Gog ewe skielik begin om ‘n soort goddelike goudstof op jou lewe uit te gooi sodat goeie dinge met jou begin gebeur nie en so dan mense jou met meer respek kan begin behandel nie. Om in God se guns te wees, beteken dat Hy persoonlik met jou wil praat om met jou in verhouding te staan en selfs vriendskaplik na jou te kyk. Dit is in ‘n lieflike en intieme verhouding met die God van die heelal.

As jy ‘n Christen is, het jy al ooit opgehou om daardie denkbeeldige werklikheid te oorweeg, dat? Die Skepper van die kosmos, God self,  jou naam ken! Sy gesig kyk vol in jou eie, nie met woede of teleurstelling nie, maar met ‘n stralende glimlag. Omdat jy hom vreugde bring.

O, as ons daardie waarheid net kon begryp en dit diep in die grondslag van ons siele kon inbring, sou dit alles verander! In plaas daarvan om die lewe met vrees en bewing in die gesig te staar, sal ons met vertroue wandel deurdat ons weet dat God self oor ons kyk. In plaas daarvan om met trots op ons goeie dae ons op te blaas en dan weer met skuldgevoelens op ‘n slegte dag, oor ons mede broers en susters te staan, bly ons oë vas, vas op die ewigheid – en op die glimlaggende gesig van die God wat ons elkeen by ons naam ken.

Wat is moeilik vir jou om te aanvaar:

  • Dat God jou ken en presies weet wie jy is, of
  • dat die idee dat God jou ken en nogsteeds jou vriend wil wees?

Wat doen die gedagde aan jou, gee dit jou hoop en aanmoediging?

Pyn, hou ek dit of groei ek in dit of deel ek dit!

Littekens is makliker om oor te praat as om hulle eintlik te wys. Die blootstelling van ons kaal hart aan iemand is die risiko om geoordeel te word, skaam en selfs los te maak.PynDie meeste van ons beskerm ons pyn en stel voor dat ons gelukkig is. Die meeste van ons isoleer onsself omdat ons dit moeilik vind om die pyn in ons oë te versag en ons is baie keer bang dat iemand reg deur ons sal sien. Maar in die midde van hierdie onrus om pyn deur onsself te bestuur, vind ons die een wat luister, die een plek wat ons onsself kan wees en sê: “Ek voel soos crap!” sonder om geoordeel te word, ons voel nie skaam nie en ook nie terwyl ons saam ander “Christelike” kringe, baie keer dalk die gevoel kry dat hulle net vir my wil preek.

Hiervoor is dit noodsaaklik dat jy ‘n diep sinvolle en gepaste verhouding met mense bou wat glo in wie jy is, wie die oproep in jou lewe ken en jou daarby hou. Wie eg is en eg vir jou is. In kort gee dit ‘n opsomming van ‘n gesin.

Jesus het gesê: Kom na my, jy wat swaar belas is, en ek sal jou rus gee. Dit is belangrik dat jy jou hart neem en dit voor die Vader oopmaak.