Bou deur Geloof 

Die verhaal van Noag se ark is baie gewild, selfs vir diegene wat nie die Bybel ken nie. Onder die hele mensdom was daar net een persoon wat God behaag het, en sy naam was Noag. God het ‘n vloed gestuur om alles op aarde te vernietig, maar het belowe om Noag en sy gesin te spaar. 

Hebreërs 11:7 sê: “Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ‘n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom.”  Om hierdie vers te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis, die eerste boek van die Bybel. 

In Genesis 6 sê God vir Noag dat Hy die aarde sal oorstroom en gee Noag dan gedetailleerde instruksies oor die ark wat hy moet bou. Hy vertel hom hoe groot om dit te maak, hoeveel kamers dit moet hê, watter materiaal om te gebruik en wie om saam in die ark te neem. Volgens Genesis 6:22 weet ons dat Noag alles gedoen het wat God gesê het. 

‘n Ruk later het die reën geval en die waters het begin styg. Noag, sy vrou, sy drie seuns en hulle vrouens het almal in die ark ingegaan. Benewens die agt mense was daar mannetjies en wyfies van elke wese op die boot. Nadat almal gevestig was, het God self die ark toegesluit. Die vloed het veertig dae lank oor die aarde gekom en elke lewende wese op die aarde laat vergaan. 

In hierdie tyd in die geskiedenis was die land droog. Die Bybel spesifiseer nie of daar ooit reën op die land was nie, maar die meeste geleerdes meen dat daar beslis ‘n droogte was. As dit dus in Hebreërs 11:7 staan: ​​“dinge wat nog nie gesien kon word nie.” kan dit beteken dat hulle nog nooit reën gesien het nie, of dat hulle nog nooit reën in die hoeveelheid gesien het wat die aarde sou oorstroom nie. 

Die geloof wat nodig was om ‘n ark onder hierdie omstandighede te bou — en vir die grootste deel van ‘n eeu — was buitengewoon.

Die omvang van wat God gevra het, was ewe buitengewoon. Hierdie vaartuig wat die mensdom moes red was nie klein nie — dit was die lengte van een en ‘n halwe rugbyvelde, so hoog soos ‘n vierverdieping gebou, en het die kapasiteit gehad wat 450 groot vragmotors kon dra.

Dalk lyk dit wat voor jou is onmoontlik. Jy sukkel dalk om sterk te bly in jou loopbaan, of jy sukkel met ‘n kroniese siekte of gestremdheid. Ons kan ‘n goeie les uit Noag se lewe leer. Ons kan deur geloof leef selfs al het ons geen idee hoe alles gaan verloop nie — en selfs as Hy ons roep om iets te doen wat ons nog nooit gesien het nie. 

Stille Moordenaar

Twyfel is ‘n moeilike en misrabele plek om te wees… en stadigaan vernietig dit ons gemeenskap met God.

Geestelik is twyfel ‘n ”stille moordenaar” van ons siel. Daar is vele punte van oorsprong vir twyfel. Dit kan ‘n verwerkings meganisme wees in ‘n situasie wat te moeilik is om te hanteer… ’n desperate uitroep om hulp na ‘n baie slegte ondervinding… of ‘n arrogante houding van trots wat glo dat God meer aan ons verskuldig is.

Ons kan twyfel dat God werklik in ons lewens wil werk of dat Hy ons wil bystaan in die moeilike omstandighede waarin ons onsself mag bevind… wie is ons in elk geval in vergelyking met God? En wat van die tye waar ons bygedra het tot ons moeilike omstandighede deur onwyse besluite wat ons in die verlede geneem het?

Los God ons maar om vasgevang te wees in die gevolge, sonder enige genade of vergifnis? Glad nie.

Dit is verstaanbaar dat mens na ‘n verskriklike verlies gevoelens van twyfel sal ervaar. Dit neem tyd om tot terme te kom met ‘n situasie wat jou hart gebreek het of wat ‘n enorme impak op jou lewe gehad het. Wat van die moeilike omstandighede waarin ons ‘n onregverdige verlies gely het, sonder dat ons enige iets daarmee te doen gehad het?

Dit is verstaanbaar dat mens na ‘n verskriklike verlies gevoelens van twyfel sal ervaar.

Dit neem tyd om tot terme te kom met ‘n situasie wat jou hart gebreek het of wat ‘n enorme impak op jou lewe gehad het. God werk in… en deur… elke situasie wat ons in die gesig mag staar. Niks kan vir God verras nie. Hy kan enige omstandigheid gebruik om ten goede vir ons mee te werk. Telke male wys Hy Sy genade as Hy ons toelaat om ander te help wat later soortgelyke harseer of verlies ervaar.

God vermors nooit ‘n beproewing, hartseer of seer nie… solank as wat ons ons hartseer en twyfel ten volle aan Hom oorgee. Ek het in God getwyfel na ‘n tragiese, hartverskeurende gebeurtenis in my lewe plaasgevind het. Ek kon nie begryp waarom dit toegelaat is om te gebeur nie. Twyfel het aan my geknaag en my omvou. Eers jare later het ek die doel verstaan van dit wat God toegelaat het om met my te gebeur.

In omstandighede waarin slegte dinge met ons gebeur is God so geduldig met ons.

Hy weet dat dit ‘n prys van ons gaan vra… en Hy is die antwoord op die heropbou van ons hoop en geloof. Wanneer jy by Hom skuil is Hy getrou om jou deur jou twyfel te lei sodat jy kan terugkeer na ‘n plek van volkome vertroue. In die tye wanneer ons self-versadig is en ontsteld is omdat God nie presies doen wat ons dink die beste is nie, glo ek dit is ‘n direkte uitdaging aan God. 

Ons wil hê wat ons wil hê… en is ontsteld as God nie inval by ons planne nie. Hierdie tipe twyfel is dodelik vir ons verhouding met God… en dit het telke male ook ‘n effek op ons ander verhoudings. In sulke tye moet ons onsself vinnig verootmoedig en berou toon.

Dit is belangrik om te verstaan dat God ‘n plan het met elke situasie of hartseer wat ons ervaar of waar deur ons moet gaan.

As God ons toelaat om deur ‘n situasie te gaan wat ons laat twyfel, of wat voel asof dit ons heeltemal tot breekpunt strek, kan ons vertrou dat Hy planne het om die wyses waarin Hy ons in die toekoms tot Sy eer kan gebruik te vermeerder. Dit is nooit lekker om deur moeilike lewensomstandighede te gaan nie. Hierdie moeilike tye voel soms soos ‘n uitklophou.

Lewensuitdagings kan ons versoek om verbitterd teenoor God te raak.
Ons moet die waarheid dat God werklik net die beste vir ons wil hê, besef en omhels.

Twyfel poog om ons weg te lei van God se beste af.

God sien die “groter prentjie” wat ons nie kan sien nie. Wanneer twyfel jou probeer verlei, sien dit as ‘n teken dat dit tyd is vir ‘n opregte hart-tot-hart gesprek met God. Hy laat werklikwaar elke situasie waarteen ons te staan kom uitwerk tot die beste.

Vra vandag vir God om totale beheer van jou lewe oor te neem. Gee “jou” totaal oor aan Hom. Stort jou hart voor Hom uit… deel met Hom al jou twyfel, seer, bekommernisse, teleurstellings, vrees en mislukkings. Vra Hom om vir jou wysheid te gee en om jou te help om die groter doel agter jou twyfel en omstandighede raak te sien.

Vra Hom om enige bitterheid in jou hart, teenoor Hom, ander of enige situasie weg te neem. Vertel vir Hom dat jy graag jou twyfel wil bely en dat jy Hom van vandag af wil begin vertrou. 

God het ‘n wonderlike hart gevul met liefde en genade vir jou!

Die Gawe van Woede

Soms voel jou lewe soos ‘n stilstaande spruit. Jy voel asof jy die vreugde en geesdrif van vroeër verloor het. Jy is desperaat vir iets wat hierdie spruit van jou lewe weer kan skoonmaak. Woede kan deel van die oplossing wees.

Aanvanklik kan jy dink dat woede ‘n sondige emosie is en kan jy skuldig voel oor die woede wat jy ervaar. Maar kom ons kyk vanuit ‘n ander perspektief na woede. Die Woord identifiseer nie woede as sonde nie. Efesiërs 4:26 wys aan ons dat woede iets is wat kan lei tot sonde as ons dit toelaat om ons te beheer. Eintlik is woede die mees produktiewe emosie wat ons ervaar, wat dit juis so uitdagend maak om te beheer.

“Wanneer ons dit verkeerd aanwend, kan woede ons verhoudings vernietig.”

Maar wanneer dit reg aangewend word, kan woede die perfekte brandstof wees vir ons veerkragtigheid. Dis waar! God, wat ons na sy beeld gemaak het, het ons geskep met ‘n kapasitiet om woede te ervaar. God het ons geskep met ‘n emosie binne-in ons wat ons uit verdrukking kan lei. So, kom ons rig hierdie kragtige emosie doelgerig op wat ons ookal gevange hou, hetsy vernietigende teologie, vernietigende denke of vernietigende oorlewingsvaardighede. 

Dink daaraan: Dra jy net die gewig van jou aanvanklike lyding of ook nog die gewig van die lyding wat volg uit gevangeneskap? Om vasgevang te word is gevaarlik. Dit is nie so eenvoudig soos om pyn uit te rek nie. Deur vasgevang te wees nooi jy in der waarheid addisionele pyn in jou lewe in. Daar is ‘n prys aan verbonde. Jy word beroof wanneer jy vasgevang is. Om vasgevang te wees behoort jou kwaad te maak! 

God kan woede gebruik om die stilstaande spruit van ons lewens skoon te maak. Daarom daag ek jou uit om toepaslike woede toe te laat om momentum op te bou wat jou sal help om terug te bons uit die seer wat jou gevange hou. 

Woede kan jou help om die alombekende “Hoekom?” te vervang net ‘n nuwe en verfrissende “Wat nou?” Vra jouself: Wat moet ek doen om seker te maak dat ek hierdie storm oorleef? Wat is dit wat ek moet leer om seker te maak dat ek floreer in hierdie storm? Hoe sal ek veerkragtigheid bou? 

As jy vandag woede ervaar, gebruik dit as momentum om vry te kom!

Hoe het woede ‘n deel gevorm van jou lyding? Hoe het dit jou gehelp om verandering in jou lewe te bring? Watter veranderinge kan woede jou nou help maak?