Stuur Geen LeË Seine meer uit nie

Dit is nie vir ons as Christene genoeg om bloot te sê dat ons Jesus volg nie. Ons moet dit uitleef, anders word ons skynheilige deugde seiners, eerder as inspirerende gewers van hoop. 

Dit werk so: Om ons deugde te verkondig sonder om dit ook uit te leef, lei tot trots. Ons sien dit in die verhaaltjie wat Jesus in Lukas 18 van die eiegeregtige Fariseër vertel wat ‘n uitvoerige gebed bid om God te dank dat hy nie soos die korrupte tollenaar agter hom is nie. Dan bid die tollenaar hierdie eenvoudige gebed: “O God, wees my, sondaar, genadig.” Lukas 18:13b

Die Fariseër het hierdie platform gebruik om ander skaam te maak terwyl hy homself verhoog het. Daarteenoor het die tollenaar God geëer en homself verneder. Jesus sê dan “dit is die tollenaar wat huis toe gegaan het as iemand wie se saak met God reg is.”

Dit is te dikwels wat ons onsself soos die Fariseër in die verhaal gedra. Jesus het gesê hierdie wêreld sal weet dat ons Hom volg deur ons liefde — nie deur ons houdings, Instagram kommentare of ons menings nie. 

Indien ons gereed is om verby die uitstuur van deugde seine te beweeg, moet ons begin om ons beginsels in ons dade uit te leef. Gaan kyk wat sê Jesus in Lukas 6: “Watter sin het dit dat julle my aanspreek met ‘Here, Here!’ en nie doen wat Ek sê nie?” Lukas 6:46

Wanneer ons waarlik Jesus se woorde begin uitleef, sal ons gemeenskappe ook as gevolg daarvan anders lyk.

Ons sal nie soos die Fariseërs ander verdoem nie. Ons sal hulle liefhê. Ons sal nie ons eie optrede teenoor ander bevorder nie. Ons sal ander na God se goedheid terugwys. Wanneer dit ons keuse is om ander te dien, lief te hê, te bemoedig, vrygewig te wees en in God se familie in te nooi, bring ons ‘n bietjie meer van God se koninkryk hier op aarde.

Deur hierdie optrede neem ons geloof van ‘n mooi begrip af tot ‘n vaste deel van wie ons is en hoe ons lewe. 

Ons kan nie alles doen nie, maar almal kan iets doen. Watter talente het God dus aan jou gegee wat jy kan aanwend in diens van ander? Watter hulpbronne het jy waarmee jy ander kan seën? Dit is nou tyd om die uitstuur van leë deugde seine te staak en te begin om ware deugde te beliggaam. 

 Identifiseer in hierdie week een gebied waar jy ander kan dien en gaan doen dit dan! 

Konflik…?

Die beste voorbeeld wat ons het hoe om konflik op te los, is deur God self. Keer op keer het ons van Hom af weggedraai. Ons het teen Hom gesondig. Ons het dinge gedoen wat ons geweet het nie goed vir ons was nie.

God het dus besluit om ‘n bietjie konflik oplossing toe te pas — met ons. Hoe het Hy dit gedoen? Nederig en direk. 

God het Sy Seun, Jesus, aarde toe gestuur om in ‘n nederige vuil stal gebore te word. Hy het as een van ons gekom — ‘n persoon. Hy het soos enige mens gelewe. Anders as ons, het Jesus egter ‘n volmaakte, sondelose lewe gelei. Daarna het Hy aan die kruis gesterf om vir ons sonde in die finale konflik oplossing te betaal. 

Dit was nie nodig dat Hy dit doen nie, maar Hy het gekies om dit te doen.

Hy het dit wat ons verdien het op Homself geneem. Hy het gesterf om die konflik te konfronteer en om ons sonde te vergewe, sodat ons by Hom kan wees.

As ons onsself volgelinge van Jesus noem, moet ons sy leiding volg. En dit beteken dat dinge ‘n bietjie rof kan raak. Hy vra dat ons konflik tromp-op loop in plaas daarvan om weg te hardloop en dit dadelik, direk en nederig te doen — net soos Hy gemaak het.

Ons moet egter in gedagte hou dat as ons konflik op ‘n gesonde manier hanteer, dit nie waarborg dat ons verhoudings herstel sal word nie. Soms gaan mense nie jou verskoning aanvaar nie. Soms sal die konflik nie oornag verdwyn nie. As jy egter leer om konflik op ‘n gesonde manier te hanteer, sal dit jou hart genees, al genees dit miskien nie jou verhouding nie.

Hoekom? Wanneer ons konflik op die regte manier hanteer, word ons meer soos Jesus. 

Kom ons aanvaar dus konflik. Laat ons soos Jesus wees — nederig en vergewensgesind. Onthou: Hy het ons gered toe ons dit nie verdien het nie. Laat ons dus sulke genade aan ander betoon, selfs al dink ons dat hulle dit nie verdien nie. 

Vra vir God om jou te help om konflik op so ‘n manier te hanteer dat dit Hom verheerlik. Vra Hom om jou die wysheid te gee om reg op te tree in elke verhoudings. Help my om ander te vergewe soos wat U my vergewe het. In die Naam van Jesus. Amen