Die Uitdaging om te volhard

“As ons maar net na ‘n moeilike krisis kon kyk as ‘n geleentheid om namens ons die genoegsaamheid van die Goddelike genade na vore te bring, sal dit ons in staat stel om balans in ons siele te handhaaf en om God te verheerlik, selfs wanneer ons deur diep waters gaan.”— C. H. Macintosh (1820-1896).

Dit is maklik om vandag na die huidige gebeurtenisse in ons wêreld te kyk en drastiese gevolgtrekkings te maak. “Is dit die einde?” mag sommige vra. “Ons is gedoem! Hierdie wêreld is verlore!” sal ander dalk sê! “Kom laat ons gaan oorlog maak en veg!” roep nog ander uit. 

Dit is belangrik om te besef dat vandag se atmosfeer nie veel verskillend van die verlede is nie. Die politieke stryd, die rassespanning, en patriotiese gevegte is baie soos in die dae van Jesus, meer as 2000 jaar gelede. Hy is gebore te midde van ‘n atmosfeer waarin dit moeilik was om koers te hou. Hy het die slagting van onskuldige babatjies onder Herodes die Grote oorleef. Hy het grootgeword onder die tirannie van Rome, waartydens politieke en godsdienstige oproere dikwels dorpe vernietig en hartseer agtergelaat het. 

Jesus was goed bekend met moeilike tye.

Hy het sy mense se begeerte na verlossing goed verstaan; al het die verlossing wat Hy sou bring, ‘n ander vorm aangeneem as wat hulle verwag het. Hy het nie beplan om ‘n weermag van rewolusionêres op die been te bring en die Romeinse ryk omver te werp nie. Hy was nie van plan om geheime burgermagte te werf om te gaan veg en dood te maak nie. 

Wat Hy wél gesê het, is dat dinge erger gaan word. Dit klink nie na ‘n baie bemoedigende woord van die Verlosser van die wêreld nie. Tog het Jesus nie weggeskram van stryd en pyn nie, maar vol vertroue daardeur geloop. Jesus het volhard tot die einde toe. Hy het uitgehou totdat daardie einde weer nuut geword het. Hierdie soort volharding is waarna Jesus ons as sy volgelinge nooi. 

In ‘n wêreld waar die liefde van die meeste koud geword het, moedig Jesus sy dissipels aan om aan te hou om die Goeie Nuus met die wêreld te deel. Dis ons opdrag. Dis die doel wat ons aanspoor.

Die apostel Jakobus het dit verstaan toe hy geskryf het oor geduldige volharding gedurende toetse en versoekings. Die wat tot die einde toe volhard sal die kroon van ewige lewe ontvang wat God belowe het. Dis wat dit beteken om “gevegsbeproef” te wees. Ons is ‘n volk wat die toetse en beproewings van die lewe deurstaan het.

Kan ons na hierdie moeilike tye kyk en ‘n geleentheid sien om Goddelike genade, wat vir almal genoeg is, met die wêreld te deel?

In watter area van jou lewe voel jy of jy moed gaan verloor? Sal jy dit vir God gee?

Here, terwyl die wêreld my toets,help my om passievol te volhard, Hou my hartklop sterk.

God sal jou nooit meer gee as wat jy kan dra nie.

Die uitgangspunt van hierdie spesifieke uitspraak dui daarop dat ‘n God wat ons liefhet nooit ons verby die breekpunt sal druk nie. Die werklikheid van die Skrif is egter dat Hy presies dit doen om ons te dwing na ware geloof en onderdanigheid in Hom.

Die laste waarmee ons opgesaal word, en bowendien hoe ons kies om hulle te dra, praat volumes van ons geloof in Hom asook ons toewyding om Christus te vertrou. Die Here herinner Paulus hiervan toe hy gesê het: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word volmaak in swakheid.” (2 Korintiërs 12:9). Daar is geen aanduiding hier of in enige ander Skrifgedeelte dat ons probleme en laste ‘n afsnypunt het nie.

So, wat moet ons doen as die laste van die lewe meer is as wat ons kan hanteer? Jesus beveel ons om na Hom toe te kom vir rus uit die lewe se laste – beide fisies en geestelik. (Matteus 11:28). As ware Christus-volgelinge word ons geroep om mekaar se laste in tye van stryd te dra. (Galasiërs 6:2) En die Psalmdigter herinner ons daaraan dat wanneer die laste van die lewe vir ons te veel word, ons hulle op die Here moet laai en dat Hy ons daardeur dan sal sien. (Psalm 55:22)

Die algemene goue draaitjie van hierdie drie verse is die idee dat niemand deur God of enige iemand anders verwag word om dit alleen te dra nie. Onthou ook dat God nooit in al ons beproewings en versoekings gesê het dat Hy ons nie meer sal gee as wat ons kan hanteer nie – net as ons op Hom vertrou, sal Hy ons die weg daaraan wys. (1 Korintiërs 10:13) Dankie ook aan God dat Jesus al die probleme wat hierdie wêreld bied, alreeds oorkom het natuurlik. (Johannes 16:33)

So dan moet die gesegde dan einlik gaan: “Die wêreld sal jou meer gee as wat jy kan dra, maar God sal jou help om dit te dra as jy net op Hom sal vertrou.”