Onthou

Indien jy dink dat God jou vergeet het, het jy vergeet wie God is. Wanneer ek in die vallei is, moet ek soms net onthou en terugkeer na wie ek weet God is. Habakuk se derde hoofstuk begin soos ‘n aanbiddingslied, wat erken hoe moeilik die lewe is, maar tog alles onthou wat God gedoen het. Dit is nog ‘n tree – ‘n groot tree in ons reis om uit die vallei te kom. 

Habakuk bid: “Here, ek het die tyding aangaande U verneem, ek het gevrees! Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare; in die midde van die jare laat dit bekend word. In toorn, dink aan ontferming.” (Habakuk 3:2) 

Wanneer ek terug dink aan dae toe ek meer verlore was as wat jy jouselfs kan indink. Ek het die naam van Jesus aangeroep en Hom gevra – feitlik uitgedaag “indien U werklik is, en indien U wel bestaan, doen iets.” Ek het op my knieë neergeval en toe ek daar opstaan, was ek ‘n totaal ander persoon. 

Ek onthou so goed nog die oomblik hoe die Here Mercia in my lewe in gebring het. Ek koester haar vandag nog na 19 jaar as ‘n geskenk van God wat sy was en steeds is vir my.

Ek onthou die geboorte van ons dogter Luché, en hoe, toe sy omtrent 60 minute oud was haar voorkom so ingeduik was, ek het daai nag huis toe gery terwyl ek my kind in die broeikas gegroet het met die gedagte dat almal haar eendag sal spot oor haar voorkom wat so geduik is, ek het myself selfs aan die slaap gehuil toe ek by die huis gekom het, maar ek het vir God gesê: “Here, ek weet dat Jesus haar kan genees, want ek het gebid.” Ek onthou ek het nog gedink: “Dit is werklik moontlik, maar wat gaan ek doen as sy môre nog die duik in haar voorkop het?” Die volgende oggend het sy poedelnakend en uitbundig van vreugde net daar gele in die broeikas sonder sorge en nie eers bewus van dat God haar genees het nie, ek het nog daar uitgestorm en uitgeroep: “Kyk! Kyk! Hy het haar genees!” vir die suster by die toonbank. 

Die duik in haar voorkop was heeltemal weg. 

Ek onthou toe Mercia en ek, net met ons bediening begin het, het ons nie geld gehad nie. Ons het saam gebid: “Here, ons weet nie waar môre se kos vandaan gaan kom nie.” Die volgende dag het ons ‘n terugbetalingstjek in die pos ontvang, van geld wat aan moes uitbetaal word.

Wat doen jy wanneer jy jouself in die vallei bevind? Jy onthou wat die Here reeds gedoen het. En jy waag om te glo dat wat Hy reeds tevore gedoen het, Hy weer kan doen. 

Is dit dalk tyd dat ons dalk weer wanneer ons bid vra: Here, ek onthou toe U…….