Maak Kontak

Toe ek besef dat ek geskape is om nie slegs in die kerk te dien nie, maar om as die kerk ander te dien, was dit vir my van uiterste belang om met ander mense kontak te maak. Jy kan nie dien sonder om kontak te maak nie. Met wie jy kontak maak, bepaal die verhale wat jy môre vertel. Regdeur die geskiedenis was dit waar. Dink na oor die man wat verantwoordelik is vir die skryf van meer as ‘n derde van die Nuwe Testament, die apostel Paulus.

Paulus was nie van die begin af ‘n Christen nie. Voordat hy ‘n volgeling van Jesus geword het, was hy Saulus, van ‘n stad genaamd Tarsus, ‘n kwaai man wat die Christene vervolg en doodgemaak het. As jy nie van Jesus-ondersteuners hou nie, sou jy baie van Saulus gehou het. Nadat hy egter die lewens geneem het van diegene wat geglo het dat Jesus uit die dood opgewek is, het Paulus self een van hulle geword.

Sy gedaanteverwisseling was so groot, so ingrypend, so lewensveranderend, dat Saulus (wie se naam na Paulus verander is) dadelik vir ander van Jesus wou vertel. Die probleem was dat geen Christene hom vertrou het nie, en vir voor-die-handliggende redes.

Die boek Handelinge stel dit duidelik: “Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die gelowiges aan te sluit, maar almal was bang vir hom. Hulle kon nie glo dat hy ’n gelowige is nie.” Handelinge 9:26 NLV. Jy kan nie die dissipels blameer dat hulle skepties was nie. Ek sou nie wou hê die ou wat verlede maand nog Christene doodgemaak het, moet die leier van ‘n Bybelstudiegroep wees nie! Sou jy?

Paulus het ‘n probleem gehad. Hy het geloofwaardigheid onder ander Christene gekort. Paulus het dus uitgereik na enigiemand wat hom die kans sou gee om sy nuutgevonde passie te deel. Paulus se besluit om kontak te maak, het nie slegs sy verhaal verander nie, dit het die geskiedenis verander. Jy sien, Paulus was net een vriend weg van sy lotsverandering. En daardie vriend was ‘n man met die naam Barnabas.

Jou eie verhaal mag dalk verander as gevolg van een vriendskap.

Barnabas, het dit gewaag om Paulus na die apostels te neem, die leiers van die mense wat Paulus in sy vorige lewe probeer doodmaak het. Wat het gebeur? Paulus se nuwe vriend, Barnabas, het ter wille van Paulus, sy reputasie op die spel geplaas. En ter wille van Barnabas, het die ander dissipels vir Paulus ‘n kans gegee. Die res is geskiedenis. Jou eie verhaal mag dalk verander as gevolg van een vriendskap.

Een vriend kan jou lewe help verbeter. Een belydenis kan jou help om ‘n verslawing te oorkom. Een gesprek kan jou help om ‘n gesonder leefstyl te kweek. Een mentor kan jou help om jou gawes te verstaan en ‘n beter leier te word.

Vra jouself: Wat moet ek doen om met die regte mense kontak te maak? Is daar iemand wat ek moet vermy?

Vriendskap – Jou lewe gaan nie oor jouself nie!

Die lewe gaan nie net oor jou behoeftes nie! 

Dis die moeilikste ding om te besef, dat die lewe nie net oor jou en jou belange gaan nie. Die lewe gaan eerder oor die mense saam met wie jy lewe. Wie is jou binnekring, wie is die mense wat jou die meeste beïnvloed? Ons gesels ook oor watter soort vriend jy is en hoe jy jou vriendekring beïnvloed. Groepsdruk is ’n realiteit in ons lewe. Ons is bang om iets mis te loop, dus tree ons soms anders op as wat ons wil. 

Hoe kan ek ’n beter vriend wees?

Dink aan die volgende stelling: “My lewe is nie my eie nie.” Is dit moontlik om so te leef asof jou lewe nie jou eie is nie? Wat maak dit moeilik? 

Johannes 15:13 sê vir ons dat daar geen groter liefde is as iemand wat hul lewe aflê vir hul vriende nie. Dit is raad wat ons in die Bybel kry en wat oor Jesus se grootste gebod handel. Dat jy God moet liefhê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag EN jou NAASTE soos jouself (Matteus 22:37-39). 

Dit leer vir ons iets van hoe ons ons vriende moet beïnvloed. Het jy ’n Christelike invloed op jou vriende? 

Ons leef in ‘n tyd waarin ons meer met mense in verbinding is as ooit tevore, maar ten spyte daarvan is ons meer depressief, angstig en eensaam, as ooit tevore. Daarom is dit belangrik om tyd en energie te gebruik om te oordink watter soort vriend jy vir ander kan wees. Hoe kan jy ander ondersteun, bystaan en positief beïnvloed, sodat jy nie bydra tot die statistieke van eensaamheid in die wêreld nie? 

Nog ’n voorbeeld wat ons uit die Bybel leer, is terwyl Jesus in Kapernaüm was en vier manne hul verlamde vriend deur die dak van ’n huis laat sak sodat Jesus hom kan genees. Toe Jesus die geloof van die vier vriende sien, genees hy die man. Nie net die man se geloof nie, maar ook die geloof van sy vier vriende. As dit nie vir hulle omgee en moeite was nie, sou die verhaal dalk nie dieselfde vir die man geëindig het nie. 

Dit is tyd dat jy ’n oudit doen oor jou invloed (hoe groot of klein), wat jy op jou vriende het en hulle op jou. Mag jy besef dat ons ’n geleentheid het om aan die Woord gehoorsaam te wees en in bereidheid ons lewe vir ons vriende af te lê.  

Vriende kan jou breek, maar ‘n vriend kan ook nader aan jou wees as ’n broer. Mag jy besef jy en jou vriende slyp mekaar. Jy kan kies watter vorming gaan plaasvind. 

Reik uit na ‘n vriend of vriendin wat jou nodig het en maak Jesus sigbaar in sy of haar lewe.