Meros se val

Vandag gebruik ek ’n voorbeeld wat as ernstige waarskuwing moet dien. Dit staan so lynreg teenoor die seën van God waarmee ’n mens graag die Bybel assosieer dat dit jou skok om dit selfs net aan te hoor. Kom ons luister dan na ’n stukkie geskiedenis wat nie sonder goeie rede in die Skrif opgeneem is nie.

In die oorwinningslied van Debora en Barak (Rigters 5) word daar in hartroerende poësie gespreek oor die helde wat vir die Here se saak geveg het. En, let wel, onder inspirasie van ’n vrou, Debora. Maar so tussen die lofsange deur deel sy ook ’n paar klappe uit aan ’n klompie lafhartiges en dislojales wat in die vryblywende neutraliteit hulself skaars gehou het. Ruben se mense het by die suipplekke bly sit en by die saalsakke hulself vermaak met fluitspel by die veetroppe.

Maar asof dit nie genoeg was nie, volg daar ’n verdoemende aanval op Meros. Waar pasgenoemde was, word nie met presiesheid gesê nie. Vir ons doel maak dit ook nie juis saak nie. Wat belangrik is, is die mededeling dat die mense van Meros nie vir die Here wou veg nie.

Dis in reaksie hierop dat ’n engel van die Here die verdoemende woorde uitspreek: “Julle moet Meros vervloek, julle moet sy inwoners sonder genade vervloek, want hulle het nie vir die Here kom veg nie” (Rigters 5:23).

Hoekom is hierdie vernietigende woorde in die Bybel opgeneem?

Ek glo dis vir ons almal om te besef dat God nie neutraliteit duld nie. As jy nie vír die Here is nie, is jy téén Hom. Meros se inwoners sou hulself probeer regverdig het deur te sê: “Maar ons het dan niks gedoen nie!” Was dit ’n slim ontvlugtingsroete?

Beslis nie. Niksdoen kan in sekere gevalle ’n ernstige versuimsonde wees. Dan volg die verdoemende oordeel: “Vervloek Meros . . . want hulle het nie vir die Here kom veg nie.” Ook vandag is daar talle mense wat die gesindheid van Meros openbaar. Hulle verskans hulself in die neutraliteit van niksdoen.

Beplan Elke Dag

Dis geen geheim dat jy eers moet beplan waar jy jou geld gaan spandeer voordat jy dit kry nie. Ons moet net so gedissiplineerd wees wat ons tyd betref. Ons kan nie meer tyd kry soos wat ons meer geld kan kry nie, dus moet ons ons ure beter bestuur as ons geld.

As jy Jesus se voorbeeld gevolg het soos dit in dag twee se leesstuk aangeteken is, sou jy duidelike grense gestel het vir hoeveel tyd jy vir elke dag uitgesit het om produktief te wees. Na al hierdie stappe is dit nou tyd om meer spesifiek te wees oor hoe jy elke uur van elke dag gaan benut. Ek hou baie van Jesus se woorde in Lukas 14:28: “Wie van julle wat ‘n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?” Die manier waarop ons die ‘koste bereken’ van ons produktiewe aktiwiteite, is deur ons tyd te beplan en seker te maak dat ons genoeg tyd het om ons verpligtinge na te kom.

Wat is die praktiese implikasie hiervan? Ek spandeer elke dag 30 minute daaraan om die belangrikste take en projekte te identifiseer wat ek die volgende dag wil aanpak en ken dan ‘n spesifieke tyd daaraan toe, sodat ek dit, en al die ander goed op my kalender, kan voltooi. Deur dit te doen kan ek die volgende oggend by my lessenaar gaan sit sonder om tyd te mors om te dink wat ek volgende gaan doen.

“Ek het dít al die vorige dag besluit. Nou moet ek dit net uitvoer.”

Regdeur Spreuke sê God dat dit slim is om te beplan hoe om ons tyd en geld te bestee. As jy jou dae beplan, moet jy realisties wees oor hoeveel jy in 24 uur gedoen kan kry. Ons menslike natuur is om te dink ons kan meer gedoen kry as wat moontlik is. As jy hiervan bewus is, sal jy beter besluite kan neem as jy jou tyd beplan.

Dis beter om tyd oor te hê aan die einde van ‘n dag as om nie alles gedoen te kry wat jy beplan het nie. 

Hou Jesus se waarskuwing in Lukas 14:29-30 in gedagte: “As hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê: ‘Hier is ‘n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.'” Om nie te doen wat ons gesê het ons gaan doen nie, is nie goed vir ons getuienis aan die wêreld nie.

Beplan jou tyd goed sodat jy kan klaarmaak wat jy begin het.

Kom Jou Verpligtinge Na

Jesus het beveel dat ons ‘ja’ ‘ja’ moet wees. Maar al hoe meer christene se ‘ja’, beteken deesdae eintlik ‘nee’. Elke keer as ons nie ‘n verpligting nakom nie, laat opdaag, nie ‘n projek betyds voltooi nie of nie terugbel as ons belowe het om so te maak nie, is ons ongehoorsaam aan Jesus se opdrag dat ons ‘ja’ ja’ moet wees. In ons gejaagde lewens sê ons dikwels ‘ja’, maar hou nie ons woord nie.

Die feit dat hierdie sonde so onskuldig voorkom, is ‘n waarskuwing vir die kerk.

Ons is na die beeld van God geskape en verteenwoordig Hom in ‘n verlore wêreld. Ons moet ons woord hou om ‘n goeie voorbeeld te stel van hoe ons Redder is.

Hoe moet ons dit prakties toepas? Ons moet ‘n sisteem in plek kry sodat ons al ons verpligtinge kan nakom. Dit kan op papier of digitaal wees, bv. ‘n Journal of sagteware  soos Evernote. Die manier waarop jy dit doen is nie so belangrik as dat jy dit wel doen nie. As ons Jesus se opdrag uitvoer en ons ‘ja’ ‘ja’ is, moet ons ‘n manier hê om tred te hou met alles waarvoor ons ‘ja’ sê. Dit klink logies, né? Dit is! Ongelukkig is daar so min mense wat dit goed kan doen. Daar is egter goeie nuus: dit is ‘n maklike probleem om op te los. 

Gebruik iewers vandag 30 minute om al jou verpligtinge neer te skryf. Die wat jy moet nakom teenoor jouself, jou vriende, jou man of vrou, jou kinders, jou kollegas, ens. As jou lys klaar is, kyk na verpligtinge wat jy kan verander of verwyder. Bv.: dalk het jy belowe dat jy jou ouma verlede week sou bel, maar jy het dit nog nie gedoen nie. Bel haar sommer nou en gesels vyf minute met haar. Laat jou ‘ja’ ‘ja’ wees, al is dit ‘n bietjie laat.

Ek belowe jou dat jy sommer baie verlig en vredevol sal voel as jy hierdie oefening afgehandel en jou kop skoongemaak het. David Allen se boek, “Getting things done”, is die beste hulpmiddel wat ek al gevind het om my te help om my verpligtinge na te kom.