Ragab

Die verhaal van Ragab is heel moontlik die mees bemoedigende een. In Josua twee, lees ons dat Josua die leierskap van die Israeliete oorneem. Hy stuur twee verkenners na die land wat die Here aan hulle gegee het. Hulle moes vasstel waarvoor die Israeliete te staan gaan kom, voor hulle probeer om die land in besit te neem. Hulle gaan toe na Jerigo waar hulle ‘n vrou, Ragab, teëkom wat bereid was om hulle te help. Die vangplek? Sy was ‘n prostituut. 

Weens die verskeidenheid mans wat haar huis besoek het, het dit nie lank gevat vir die koning van Jerigo om van die verkenners te hore te kom nie. Dus stuur die koning vir Ragab ‘n boodskap waarin hy daarop aandring dat sy die manne uit haar huis moet bring. Sy het egter reeds besluit om hulle te versteek en vertel uiteindelik ‘n leuen aan haar eie koning oor waar die mans is. Sy het vir hulle ‘n veilige plek voorsien waar hulle tot donker kon wegkruip. Haar dapper keuse om haar koning te verontagsaam, het die weg gebaan vir haar veiligheid en dié van haar gesin gedurende die aanval van die Israeliete. 

Hier is twee lesse uit die lewe van Ragab:

God Het Alle Mag:

Ragab het aan die verkenners erken dat die mense van Jerigo alles gehoor het wat God vir die Israeliete gedoen het en dat sy mag haar mense vir hul lewens laat vrees. Ragab het selfs gesê: “want julle God, die Here, is God, bo in die hemel en onder op die aarde.” Dit het van ‘n vrou gekom wat duidelik nie geweet het wie God is nie, maar slegs van Hom gehoor het. God het voldoende mag en hoef nie Homself of Sy planne te verduidelik nie.

Hy doen wat Hy doen en mense kan nie anders as om dit raak te sien nie. 

God Neem Nie Ons Verlede In Ag Nie:

God kon die verkenners na ‘n ander huis gelei het om hulle te help, maar Hy het nie. Hy kies ‘n vrou wat vir mense aanstootlik was om die twee manne wat Josua gestuur het, te beskerm. Sy was iemand wat deur die samelewing geminag en skerp veroordeel is vir haar dade. Nogtans het God haar gebruik om Sy volk te beskerm. God neem nie ons verlede in ag nie, ondanks wat ons gedoen, gesê, of gedink het. Hy wil net weet of ons in die toekoms getrou gaan wees.

Die kragtigste deel van hierdie verhaal is waarskynlik dat Ragab in die geslagslyn van Jesus is. Ja, dis korrek. Baie wenkbroue lig wanneer ons in Matteus 1 vertel word dat ver af in die geslagslyn van Maria, die moeder van Jesus, ons Ragab se naam sal vind. Hierdie veragte, veroordeelde en immorele vrou, was ‘n voorouer van die Seun van God, die Verlosser van die wêreld.

Openbaring van Fondamente

Dit is tyd dat ons as leiers mislukkings herformuleer. Dit is tyd dat ons ‘n besluit neem om na moeilike omstandighede deur die lens van hoop en geleentheid te kyk. Eintlik is dit tog stryd en spanning wat ons begrip verfyn en versterk oor God se liefde, en ook die geliefde seuns en dogters wat Hy ons geskape het om te wees.

Nietemin … as jou identiteit hoofsaaklik berus op wat jy dink JY tot stand kan bring, wat JY doen, wat JY kan behaal, dan kan moeilike tye jou selfvertroue verpletter. O, jy mag dalk in staat wees om ‘n sterk, professionele uiterlike te handhaaf. As jy egter innerlik ‘n valse altaar van vertroue in jou eie suksesse en prestasies gebou het, sal dit uiteindelik verbrokkel (en waarskynlik ook jou vrede daarmee saam).

Ons wat op Jesus Christus hoop, het egter ‘n fondament wat nooit herbou hoef te word nie, omdat dit nooit verbrokkel nie. Ons aanpasbaarheid, of vermoë om weer op ons voete te kom, word nooit betwyfel nie, want dit vloei voort uit wie Hy is, eerder as hoe sterk ons ​​is. 

Die verhale van Saul en Dawid se reise tot leierskap kan ons nogal heelwat leer hoe om ons fondamente te ontwikkel en hoe dit openbaar word. .

Saul was waarskynlik in alle opsigte die mees waarskynlike keuse as Israel se eerste koning. Hy was lank, aantreklik en ‘n vegter uit ‘n bekwame gesin. Hy was letterlik perfek in alle opsigte. Of liewer, dit het uiterlik voorgekom dat hy in alle opsigte perfek was.

Toe dit tyd word om Saul as die gesalfde koning van Israel aan te kondig, kon die volk hom nie kry nie. Die Here het hom uiteindelik geroep vanwaar hy in die bosse weggekruip het. Wegkruip.

Kan jy jou met Saul identifiseer? Het jy al ooit weggekruip van ‘n roeping na ‘n nuwe pad of geleentheid wat jy nie verwag het nie?

Interessant genoeg (en in skrille kontras met Dawid, Saul se opvolger), het ons nie veel geskrewe aantekeninge oor Saul se verhouding met God nie. In baie opsigte spreek daardie afwesigheid boekdele oor Saul se afhanklikheid (of gebrek daaraan) van God. Saul se omgang en gesprekke met God is grotendeels vir ons verborge. Daarteenoor word Dawid se hartstogtelike en diepe verhouding met God regdeur die boek Psalms vasgevang. Dawid het gereeld sy hart teenoor God, sy Maker en Vriend, privaat en in die openbaar uitgestort.

Ons woorde maak ook saak. Dit openbaar waarop ons gedagtes en gesindhede gefokus is. Dit openbaar waarin ons geloof gewortel is. Toe Saul uit sy skuilplek gekom en begin praat het, het die krake in sy innerlike fondament begin deurskemer. 

Vir ‘n man wat die liggaamlike voorkoms en die gebiedende teenwoordigheid gehad het om Israel se koning te wees, het Saul se vroeë woorde en optrede ‘n man begin openbaar wat homself gesien het op grond van wie hy gedink het hy is, waarskynlik wat hy gedink het ander van hom verwag om te wees, maar beslis nie vanuit die siening van ‘n almagtige en genadige God nie. God het Saul geroep om die eerste koning van Israel te wees, en Saul het homself onbeduidend en klein genoem. Daar was ‘n enorme gaping tussen Saul se siening en God se siening.

Hierdie gaping was die oorsaak van Saul se probleem. Dit is dikwels die oorsaak van ons eie probleme. As jy jouself iets anders noem as wat God jou noem, sal jy uiteindelik die fondament van jou geloof verskuif na ‘n plek wat onder die gewig van ‘n stryd sal kraak en verbrokkel. 

Teen die tyd wat Dawid op die toneel verskyn en in diens van Saul tree, na sy oorwinning oor Goliat, het God reeds besluit dat Saul nie veel langer die koning van Israel sou wees nie. Keer op keer het Saul op sy eie kragte staatgemaak in plaas van op God s’n. Sy misplaaste selfvertroue het met elke fout verder verbrokkel.

Dawid, die volgende koning van Israel wat deur God aangestel is, begin sy reis deur te sien hoe Saul uitmekaar begin val. Wat ‘n moeilike, tog geweldig kragtige les in ontwikkeling wat voor hom afgespeel het!

Bring tyd saam met God deur en vra Sy leiding om in Hom gewortel te bly. Vra Hom om vir jou enige areas in jou lewe te wys waar jy deur jou eie krag en selfversekerheid probeer slaag. Wanneer jy hierdie areas ontdek, vra Sy hulp om daardie ruimtes aan Sy leiding en rigtinggewing oor te gee. Soek na wyse mentors en raadgewers wat vir jou eerlike terugvoer en leiding kan gee wanneer jy verkeerdelik jou vertroue in jou eie vermoëns plaas. Onthou wanneer jy met jou hele hart vra, sal jy Hom vind.

In donker dieptes

Vir ’n gedeelte van die jaar hou ’n herder sy skape in die oop veld waar daar genoeg gras is. Wanneer die weer verander en die sappige gras teen die berg begin groei, lei die herder sy skape deur die klowe en valleie om by die hoër plekke uit te kom. Hy weet die bestemming gaan wonderlik wees. 

Maar die reis kan gevaarlik wees. Roofdiere lê en wag in die skaduryke valleie. Die kudde kan die vrees aanvoel, en hulle maak heeltemal staat op die paraatheid van die herder. Hy moet op sy hoede wees om al die draaie en skeure, waar wolwe en leeus kan wegkruip op soek na prooi. Sonder hom is die vallei ’n plek van dood. Met hom is dit net deel van die reis na lewe. 

Dawid het na hierdie onbekende en gevaarlike terrein verwys as die “dal van doodskaduwee”. Hy was welbekend met die donker tye wat ons beleef wanneer ons skaars sin kan maak van wat om ons aan die gang is. Die belofte wat in hierdie beeld geïmpliseer word, is dat God ons deur enige krisis sal neem, ongeag hoe vreesaanjaend of gevaarlik dit is. Ons hoef nie bang te wees nie, want ons Herder loop elk tree van die pad saam met ons. 

Dawid se selfvertroue dat hy nie “bang [sal] wees nie”, is ’n radikale stelling. Hy weet hoe gevaarlik hierdie sondige wêreld kan wees, maar hy weier om die knie voor vrees te buig. Hy vertrou eenvoudig moedig dat God van elke moontlike roofdier, natuurlike ramp en gevaar weet, en hom daarteen sal beskerm. Die mag van die Herder se stok en die leiding van sy staf, sal vir Dawid troos bied in selfs die mees ekstreme situasies.  

Wanneer die lewe onseker is, wanneer gevare dreig, wanneer jy tye van verandering beleef, moet jy weier om vrees die oorhand te gee.

Leer van Dawid se verklaring. Om vreesloos te leef is ’n geldige keuse vir ons, omdat die Herder ons deur donker dieptes lei. Maar ons moet kies om vreesloos te wees. Wanneer ons saam met ons Herder deur die donker dieptes van die lewe gaan, sal Hy sy belofte nakom en ons daardeur help.