Daar is soveel meer…

In die dertiende hoofstuk van die Bybelboek Matteus, vertel Jesus ‘n gelykenis van ‘n man wat ‘n stukkie grond vind wat hy nie kan nalaat om te koop nie. Om een of ander rede ontdek hy die stukkie grond, waarop ‘n waardevolle skat begrawe is. Toe hy die waarde herken, bêre hy weer die skat, gaan huis toe, verkoop alles wat hy besit en gaan terug op die stuk grond te koop. Die skat was meer werd as alles wat die man besit het, dus was hy bereid om alles te gee om dit te kon besit.

Na dit vertel Jesus ‘n ander storie van ‘n handelaar wat pêrels gekoop en verkoop het. Eendag het hy op ‘n pêrel afgekom wat so perfek was dat hy dit net in die hande moes kry. Hy verkoop toe alles om die pêrel te kon koop.

Hierdie twee gelykenisse was net stories wat Jesus vertel het om Sy leringe te verduidelik. Daar was egter ‘n jong man wat eenkeer na Jesus toe gekom het en gevra het: “Wat moet ek doen om gered te word?” Hy was nie voorbereid op Jesus se antwoord nie.

Verkoop alles wat jy het. Gee die geld vir die armes en kom dan en volg my.

Die man was hartseer en het weggeloop, want hy was baie ryk. Om alles op te gee wat jy besit, is pynlik. Jesus verwag nie van ons om ons aardse besittings op te gee as ons Sy dissipels wil word nie, maar Hy vra ons om die koste te beraam.

As jy besluit om ‘n volgeling van Christus te word, sal jou lewe verander. Jy sal sommige goed, mense, gewoontes en tyd moet opgee. Die mense wat daardie sprong gee, is soos die manne in Jesus se gelykenis — hulle sien die waarde raak in die transaksie en is gewillig om alles te gee om dit in die hande te kry.

Jim Elliot was ‘n sendeling in die vyftiger jare. Hy het gesê: “He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose” God is bereid om jou as Sy kind aan te neem, al jou sonde te vergewe en jou toe te laat om vir ewig in die paradys te woon. Dit maak nie saak wat jy moet opgee nie — dit is ‘n goeie ruiltransaksie.

Is dit nie dalk tyd dat ons moet besef dat ons sommige tydelike plesiertjies moet opgee as ons Jesus wil volg?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s