Hou Vas Aan God!

As jy vasgevang voel, voel jy waarskynlik ook verwyderd van God. Dalk voel jy dat God jou verstoot het. Of dalk het jy gekies om Hom te verstoot, omdat jy nie meer glo dat Hy die krag het om jou lewe te verander nie. Jy mag voel dat Hy nie omgee nie, of dat Hy téén jou instede van vir jou is. Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine. Jy lees die Woord, maar kry niks daaruit nie. Jy mag regtig kwaad wees. God, wat belowe het dat Sy weg nie bedoel is om seer te maak nie, het toegelaat dat iets vreesliks in jou lewe gebeur. Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine.

‘n Seisoen van geestelike worsteling na ‘n tragedie of teleurstelling is normaal. Ons het ‘n verhouding met God en natuurlik sal daardie verhouding sekere tye sterker wees as ander kere. Maar as ons vasgevang raak as gevolg van vernietigende teologie of denke, is ons vatbaar vir ‘n lang termyn skeiding. Jy sien, God is ‘n ware Heer, Hy dwing Homself op niemand af nie. Wanneer ons ruimte wil hê, gee Hy dit vir ons. Ongelukkig kan dit gebeur dat ons worsteling ons permanente fokus raak. Dis nie ons plan om ons lyding te aanbid nie, maar wanneer ons vasgevang raak, raak ons onbewustelik oormatig toegewyd daaraan. Hierdie oormatige toewyding kan lei tot ‘n vorm van onbewuste afgodsdiens, wat ‘n normale periode van geestelike worsteling kan verleng tot ‘n lang termyn verwydering van God.

Een ding is seker — God verlang jou, of jy nou voel dat Hy doen of nie. Hy is die grootste bron van jou veerkragtigheid en hierdie verwydering moet aangespreek word sodat jy kan terug bons uit die seer wat jou gevange hou. Om hierdie verwydering te oorbrug verg risiko. Jy mag voel dat jy nie meer op God kan ertrou nie. Jy mag bang wees vir wat Hy sal doen met jou geloof in Hom of met jou soeke na daardie verhouding. Ek moedig jou aan om daardie onbekende te ondersoek.

Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Ek word herinner aan die Psalms waar Dawid in angs en wanhoop uitroep na God. Volg sy voorbeeld volg en roep vandag uit na God. Lê al jou gemors voor Hom neer. Laat jouself toe om kwesbaar en deursigtig te wees. Nooi God uit om deel te word van ‘n gesprek oor areas in jou lewe waarin jy Hom voorheen nie toegelaat het nie. Wat het jy om te verloor?

Spandeer tyd om vandag uit te roep na God oor dit wat vir jou lyding veroorsaak.

One thought on “Hou Vas Aan God!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s